เนื้อเพลง Play With Fire คำอ่านไทย Hilary Duff

I can’t believe it’s really you
( ไอ แค็นท บิลีฝ อิทซ ริแอ็ลลิ ยู)
Been so long, you look good
(บีน โซ ล็อง , ยู ลุค เกิด)
I hear you’re doing really well
(ไอ เฮีย ยัวร์ ดูอิง ริแอ็ลลิ เว็ล)
Don’t ask me, let me tell you
(ด้อนท์ อาซค มี , เล็ท มี เท็ล ยู)
How I’ve been since when you left
(เฮา แอฝ บีน ซินซ ฮเว็น ยู เล็ฟท)
Since you left me for dead
(ซินซ ยู เล็ฟท มี ฟอ เด็ด)

Finally every tear has dried
(ไฟแน็ลลิ เอฝริ เทีย แฮ็ส ดไรด)
I’ve wiped you from my life
(แอฝ ไวพ ยู ฟร็อม มาย ไลฟ)

Do you reamember all the times you said you’d call
(ดู ยู reamember ออล เดอะ ไทม ยู เซ็ด ยูต คอล)
Cause I remember all the reasons people warned me
(คอส ไอ ริเมมเบอะ ออล เดอะ รี๊ซั่น พี๊เพิ่ล วอน มี)

And now I hear you saying that you still adore me
(แอ็นด เนา ไอ เฮีย ยู เซอิง แดท ยู ซทิล อะโด มี)
But if you think I’d ever get with you again
(บัท อิฟ ยู ธิงค อาย เอฝเออะ เก็ท วิฑ ยู อะเกน)
Then you can just
(เด็น ยู แค็น จัซท)

Love me, love me
(ลัฝ มี , ลัฝ มี)
Feed the flame
(ฟี เดอะ ฟเลม)
If you want me back again
(อิฟ ยู ว็อนท มี แบ็ค อะเกน)

Right to the sky
(ไรท ทู เดอะ ซไค)
Higher and higher
(ไฮเออะ แอ็นด ไฮเออะ)
Baby, can you play with fire
(เบบิ , แค็น ยู พเล วิฑ ไฟร)

[Right up to the sky]
([ ไรท อัพ ทู เดอะ ซไค ])
Love me, love me
(ลัฝ มี , ลัฝ มี)
[Far into the sky]
([ ฟา อีนทุ เดอะ ซไค ])
If you want me
(อิฟ ยู ว็อนท มี)

You never know just what you got
(ยู เนฝเวอะ โน จัซท ว็อท ยู ก็อท)
Til it’s gone, you freak out
(ทิล อิทซ กอน , ยู ฟรีค เอ้า)
But I’m not falling for that game
(บัท แอม น็อท ฟ๊อลิง ฟอ แดท เกม)
Boys like you never change
(บอย ไลค ยู เนฝเวอะ เชนจ)
You made me feel I wasn’t enough
(ยู เมด มี ฟีล ไอ วอสซึ้น อินัฟ)
Wasn’t enough for your love
(วอสซึ้น อินัฟ ฟอ ยุร ลัฝ)

But it was insecurity that made you run
(บัท ดิธ วอส อินซิคยูริทิ แดท เมด ยู รัน)
It wasn’t me
(อิท วอสซึ้น มี)

So dont you sit there trying to
(โซ ด้อนท์ ยู ซิท แดร์ ทไรอิง ทู)
Give me more excuses
(กิฝ มี โม เอ็คซคยูซ)
I don’t have time for this
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ไทม ฟอ ดีซ)
I’m off to play in Houston
(แอม ออฟฟ ทู พเล อิน ฮูซตัน)
And I’m too busy with the millions things I’m doing
(แอ็นด แอม ทู บีสอิ วิฑ เดอะ มีลยัน ธิง แอม ดูอิง)
You can’t make up for what you’ve done
(ยู แค็นท เมค อัพ ฟอ ว็อท ยู๊ฟ ดัน)
But you still try to be the one
(บัท ยู ซทิล ทไร ทู บี ดิ วัน)

Love me, love me
(ลัฝ มี , ลัฝ มี)
Feed the flame
(ฟี เดอะ ฟเลม)
If you want me back again
(อิฟ ยู ว็อนท มี แบ็ค อะเกน)

Right to the sky
(ไรท ทู เดอะ ซไค)
Higher and higher
(ไฮเออะ แอ็นด ไฮเออะ)
Baby, can you play with fire
(เบบิ , แค็น ยู พเล วิฑ ไฟร)

[Right up to the sky]
([ ไรท อัพ ทู เดอะ ซไค ])
Love me, love me
(ลัฝ มี , ลัฝ มี)
[Far into the sky]
([ ฟา อีนทุ เดอะ ซไค ])
If you want me
(อิฟ ยู ว็อนท มี)

Ooh, by the way, by the way
(อู้ , ไบ เดอะ เว , ไบ เดอะ เว)
I’ve found someone who gives me space
(แอฝ เฟานด ซัมวัน ฮู กิฝ มี ซเพซ)
Keeps me safe
(คีพ มี เซฟ)
Makes me sane
(เมค มี เซน)
Found someone to take your place
(เฟานด ซัมวัน ทู เทค ยุร พเลซ)
Now I’m safe in his arms
(เนา แอม เซฟ อิน ฮิส อาม)
And I decided only he can play with fire
(แอ็นด ดาย ดิไซด โอ๊นลี่ ฮี แค็น พเล วิฑ ไฟร)

Love me, Love me
(ลัฝ มี , ลัฝ มี)
Feed the flame
(ฟี เดอะ ฟเลม)
If you want me back again
(อิฟ ยู ว็อนท มี แบ็ค อะเกน)

Right to the sky
(ไรท ทู เดอะ ซไค)
Higher and higher
(ไฮเออะ แอ็นด ไฮเออะ)
Baby, can you play with fire
(เบบิ , แค็น ยู พเล วิฑ ไฟร)

I can’t believe it’s really you
(ไอ แค็นท บิลีฝ อิทซ ริแอ็ลลิ ยู)
[Love me, love me]
([ ลัฝ มี , ลัฝ มี ])
I hear you’re doing really well
(ไอ เฮีย ยัวร์ ดูอิง ริแอ็ลลิ เว็ล)
[If you want me]
([ อิฟ ยู ว็อนท มี ])
Finally every tear has dried
(ไฟแน็ลลิ เอฝริ เทีย แฮ็ส ดไรด)
[Love me, love me]
([ ลัฝ มี , ลัฝ มี ])
Can boys like you, boys like you
(แค็น บอย ไลค ยู , บอย ไลค ยู)
Play with fire
(พเล วิฑ ไฟร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Play With Fire คำอ่านไทย Hilary Duff

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น