เนื้อเพลง *rotica คำอ่านไทย Madonna

*rotica, romance [repeat]
( *rotica , โระแมนซ [ ริพีท ])
My name is Dita
(มาย เนม อีส Dita)
I’ll be your mistress tonight
(แอล บี ยุร มีซทเร็ซ ทุไนท)
I’d like to put you in a trance
(อาย ไลค ทู พัท ยู อิน อะ ทแร็นซ)

If I take you from behind
(อิฟ ฟาย เทค ยู ฟร็อม บิไฮนด)
Push myself into your mind
(พุฌ ไมเซลฟ อีนทุ ยุร ไมนด)
When you least expect it
(ฮเว็น ยู ลีซท เอ็คซเพคท ดิธ)
Will you try and reject it
(วิล ยู ทไร แอ็นด ริเจคท ดิธ)
If I’m in charge and I treat you like a child
(อิฟ แอม อิน ชาจ แอ็นด ดาย ทรีท ยู ไลค เก ไชล)
Will you let yourself go wild
(วิล ยู เล็ท ยุรเซลฟ โก ไวลด)
Let my mouth go where it wants to
(เล็ท มาย เมาธ โก ฮแว อิท ว็อนท ทู)

Give it up, do as I say
(กิฝ อิท อัพ , ดู แอ็ส ซาย เซ)
Give it up and let me have my way
(กิฝ อิท อัพ แอ็นด เล็ท มี แฮ็ฝ มาย เว)
I’ll give you love, I’ll hit you like a truck
(แอล กิฝ ยู ลัฝ , แอล ฮิท ยู ไลค เก ทรัค)
I’ll give you love, I’ll teach you how to …
(แอล กิฝ ยู ลัฝ , แอล ทีช ยู เฮา ทู)

I’d like to put you in a trance, all over
(อาย ไลค ทู พัท ยู อิน อะ ทแร็นซ , ออล โอเฝอะ)
*rotic, *rotic, put your hands all over my body [repeat twice]
(*rotic , *rotic , พัท ยุร แฮ็นด ซอร์ โอเฝอะ มาย บอดอิ [ ริพีท ทไวซ ])
*rotic, *rotic
(*rotic , *rotic)

Once you put your hand in the flame
(วันซ ยู พัท ยุร แฮ็นด อิน เดอะ ฟเลม)
You can never be the same
(ยู แค็น เนฝเวอะ บี เดอะ เซม)
There’s a certain satisfaction
(แดร์ ซา เซอทิน แซทิซแฟคฌัน)
In a little bit of pain
(อิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ เพน)
I can see you understand
(ไอ แค็น ซี ยู อันเดิซแทนด)
I can tell that you’re the same
(ไอ แค็น เท็ล แดท ยัวร์ เดอะ เซม)
If you’re afraid, well rise above
(อิฟ ยัวร์ อัฟเรด , เว็ล ไรส อะบัฝ)
I only hurt the ones I love
(ไอ โอ๊นลี่ เฮิท ดิ วัน ซาย ลัฝ)

Give it up, do as I say
(กิฝ อิท อัพ , ดู แอ็ส ซาย เซ)
Give it up and let me have my way
(กิฝ อิท อัพ แอ็นด เล็ท มี แฮ็ฝ มาย เว)
I’ll give you love, I’ll hit you like a truck
(แอล กิฝ ยู ลัฝ , แอล ฮิท ยู ไลค เก ทรัค)
I’ll give you love, I’ll teach you how to …
(แอล กิฝ ยู ลัฝ , แอล ทีช ยู เฮา ทู)

I’d like to put you in a trance, all over
(อาย ไลค ทู พัท ยู อิน อะ ทแร็นซ , ออล โอเฝอะ)
*rotic, *rotic, put your hands all over my body [repeat twice]
(*rotic , *rotic , พัท ยุร แฮ็นด ซอร์ โอเฝอะ มาย บอดอิ [ ริพีท ทไวซ ])
*rotic, *rotic
(*rotic , *rotic)

*rotica, romance
(*rotica , โระแมนซ)
I’d like to put you in a trance
(อาย ไลค ทู พัท ยู อิน อะ ทแร็นซ)
*rotica, romance
(*rotica , โระแมนซ)
Put your hands all over my body
(พัท ยุร แฮ็นด ซอร์ โอเฝอะ มาย บอดอิ)

I don’t think you know what pain is
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยู โน ว็อท เพน อีส)
I don’t think you’ve gone that way
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยู๊ฟ กอน แดท เว)
I could bring you so much pleasure
(ไอ เคิด บริง ยู โซ มัช พเลฉเออะ)
I’ll come to you when you say
(แอล คัม ทู ยู ฮเว็น ยู เซ)
I know you want me
(ไอ โน ยู ว็อนท มี)
I’m not gonna hurt you
(แอม น็อท กอนนะ เฮิท ยู)
I’m not gonna hurt you, just close your eyes
(แอม น็อท กอนนะ เฮิท ยู , จัซท คโลส ยุร ไอ)

*rotic, *rotic [repeat several times]
(*rotic , *rotic [ ริพีท เซฟเออะแร็ล ไทม ])
Put your hands all over my body
(พัท ยุร แฮ็นด ซอร์ โอเฝอะ มาย บอดอิ)
All over me, all over me
(ออล โอเฝอะ มี , ออล โอเฝอะ มี)

*rotica, [give it up, give it up] romance
(*rotica , [ กิฝ อิท อัพ , กิฝ อิท อัพ ] โระแมนซ)
I’d like to put you in a trance
(อาย ไลค ทู พัท ยู อิน อะ ทแร็นซ)
*rotica, [give it up, give it up] romance
(*rotica , [ กิฝ อิท อัพ , กิฝ อิท อัพ ] โระแมนซ)
I like to do a different kind of
(ไอ ไลค ทู ดู อะ ดีฟเฟอะเร็นท ไคนด อ็อฝ)
*rotica, [give it up, give it up] romance
(*rotica , [ กิฝ อิท อัพ , กิฝ อิท อัพ ] โระแมนซ)
I’d like to put you in a trance
(อาย ไลค ทู พัท ยู อิน อะ ทแร็นซ)
*rotica, romance
(*rotica , โระแมนซ)
Put your hands all over my body
(พัท ยุร แฮ็นด ซอร์ โอเฝอะ มาย บอดอิ)

Only the one that hurts you can make you feel better
(โอ๊นลี่ ดิ วัน แดท เฮิท ยู แค็น เมค ยู ฟีล เบทเทอะ)
Only the one that inflicts pain can take it away
(โอ๊นลี่ ดิ วัน แดท อินฟลีคท เพน แค็น เทค อิท อะเว)

Eroti – ca
(Eroti ca)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง *rotica คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น