เนื้อเพลง Pimp Like Me คำอ่านไทย D12

G-sh*t
( จี ฌะ *ที)
What up?
(ว็อท อัพ)
I gotta tell you mtoherf*ckers the truth
(ไอ กอททะ เท็ล ยู mtoherf*ckers เดอะ ทรูธ)
This is straight G-sh*t
(ดีซ ซิส ซทเรท จี ฌะ *ที)
And all you can do is respect it
(แอ็นด ออล ยู แค็น ดู อีส ริซเพคท ดิธ)

{Swifty}
({Swifty})
Well I’ma state my name
(เว็ล แอมอา ซเทท มาย เนม)
Swift McVeigh
(ซิวิฟท แมคเว)
None of y’all n*ggas got sh*t to say
(นัน อ็อฝ ยอล เอ็น *ggas ก็อท ฌะ *ที ทู เซ)
Rhymes keep coming off like a toupee
(ไรม คีพ คัมอิง ออฟฟ ไลค เก toupee)
Plus I’m big headed running things my way
(พลัซ แอม บิก เฮ็ด รันนิง ธิง มาย เว)
A selfish man
(อะ เซลฟิส แม็น)
The back of the hand
(เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ แฮ็นด)
We slapping the hell outta hoes because I can
(วี ซแลพลิง เดอะ เฮ็ล เอ๊าตา โฮ บิคอส ไอ แค็น)
Prostitute
(พรอซทิทยูท)
I want my loot
(ไอ ว็อนท มาย ลูท)
And I don’t give a f*ck about your broke ass man and
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck อะเบาท ยุร บโรค อาซ แม็น แอ็นด)
Y’all giving n*ggas what they need and
(ยอล กีฝวิง เอ็น *ggas ว็อท เด นีด แอ็นด)
Till b*tches understand the meaning
(ทิล บี *tches อันเดิซแทนด เดอะ มีนนิง)
Swift McVeigh is blowing up
(ซิวิฟท แมคเว อีส โบลวิง อัพ)
Corvarciet till I’m throwing up
(Corvarciet ทิล แอม โตววิง อัพ)
Wanna player hate me b*tch so what?
(วอนนา เพย์เยอร์ เฮท มี บี *tch โซ ว็อท)
What’s your function?
(ว็อท ยุร ฟังฌัน)
Where’s your bucks?
(ฮแว ยุร บัค)
All you wanna do is wanna stick him up
(ออล ยู วอนนา ดู อีส วอนนา ซทิค ฮิม อัพ)
You wanna rob me but I got too much
(ยู วอนนา ร็อบ มี บัท ไอ ก็อท ทู มัช)
D12 naturally lifted
(D12 แนชแร็ลลิ ลิฟท)
You n*ggas better duck when I cock the biscuit
(ยู เอ็น *ggas เบทเทอะ ดั๊ค ฮเว็น นาย ค็อค เดอะ บีซคิท)
You f*ck with me
(ยู เอฟ *ck วิฑ มี)
I f*ck with you
(ไอ เอฟ *ck วิฑ ยู)
Your entourage, n*gga, f*ck them too
(ยุร อางทุราจ , เอ็น *gga , เอฟ *ck เฑ็ม ทู)
I got grenades
(ไอ ก็อท กริเนด)
What the hell you little 22 gon’ do?
(ว็อท เดอะ เฮ็ล ยู ลิ๊ทเทิ่ล 22 ก็อน ดู)
[Y’all ain’t gon’ shoot]
([ ยอล เอน ก็อน ฌูท ])
Y’all major soft
(ยอล เมเจอะ ซ็อฟท)
Cops get mad cuz I paid ’em off [what]
(ค็อพ เก็ท แม็ด คัซ ไอ เพลด เอ็ม ออฟฟ [ ว็อท ])
Made ’em cough [ya]
(เมด เอ็ม ค็อฟ [ ยา ])
Blood and sh*t [ha]
(บลัด แอ็นด ฌะ *ที [ ฮา ])
That’s what the hell y’all motherf*ckers get
(แด๊ท ว็อท เดอะ เฮ็ล ยอล motherf*ckers เก็ท)
We runs this b*tch
(วี รัน ดีซ บี *tch)
So, hey, you ain’t gotta be scared to f*ck [f’real]
(โซ , เฮ , ยู เอน กอททะ บี ซคา ทู เอฟ *ck [ freal ])
If he want head then prepare to s*ck [do it]
(อิฟ ฮี ว็อนท เฮ็ด เด็น พริแพ ทู เอส *ck [ ดู อิท ])
Even if the n*gga don’t care to nutt
(อีเฝ็น อิฟ เดอะ เอ็น *gga ด้อนท์ แค ทู nutt)
For every stroke it’s a hundred bucks
(ฟอ เอฝริ ซโตรก อิทซ ซา ฮันดเร็ด บัค)
Respect the game
(ริซเพคท เดอะ เกม)
You just a sl*t
(ยู จัซท ดา sl*ที)
So open your legs up and get my guts[??] [b*tch]
(โซ โอเพ็น ยุร เล็ก อัพ แอ็นด เก็ท มาย กัท [ ] [ บี *tch ])

[Chorus] {Eminem [Dina Rae]}
([ โครัซ ] {เอมมีนเอม [ ดีนา เร ] })
You just a [hoe]
(ยู จัซท ดา [ โฮ ])
You just my [hoe]
(ยู จัซท มาย [ โฮ ])
Dirty ass [hoe]
(เดอทิ อาซ [ โฮ ])
I’m your pimp
(แอม ยุร พิมพ)
You my b*tch
(ยู มาย บี *tch)
You just a [hoe]
(ยู จัซท ดา [ โฮ ])
You just my [hoe]
(ยู จัซท มาย [ โฮ ])
Dirty ass [hoe]
(เดอทิ อาซ [ โฮ ])
I’m your pimp
(แอม ยุร พิมพ)
You my b*tch
(ยู มาย บี *tch)
You just a [hoe]
(ยู จัซท ดา [ โฮ ])
You just my [hoe]
(ยู จัซท มาย [ โฮ ])
Dirty ass [hoe]
(เดอทิ อาซ [ โฮ ])
I’m your pimp
(แอม ยุร พิมพ)
You my b*tch
(ยู มาย บี *tch)
Go get my [dough]
(โก เก็ท มาย [ โด ])
Go bring me my [dough]
(โก บริง มี มาย [ โด ])
Dirty ass [hoe]
(เดอทิ อาซ [ โฮ ])
I’m your pimp
(แอม ยุร พิมพ)
You my b*tch
(ยู มาย บี *tch)

{Proof}
({พรูฟ })
I do spit game
(ไอ ดู ซพิท เกม)
No longer than my game
(โน ลองเงอ แฑ็น มาย เกม)
There where my chain hang
(แดร์ ฮแว มาย เชน แฮ็ง)
My nuts do the same
(มาย นัท ดู เดอะ เซม)
Don’t pay p*ssy
(ด้อนท์ เพ พี *ssy)
P*ssy pay me
(พี *ssy เพ มี)
B*tch, sl*t, hoe, my lady
(บี *tch , sl*ที , โฮ , มาย เลดิ)
And knowing the fact I was born to mac
(แอ็นด โนอิง เดอะ แฟ็คท ไอ วอส บอน ทู แมค)
That’s why I got a hoe in the back
(แด๊ท ฮไว ไอ ก็อท ดา โฮ อิน เดอะ แบ็ค)
Blowing my sack
(โบลวิง มาย แซ็ค)
Got good game
(ก็อท เกิด เกม)
It’s a hood thang
(อิทซ ซา ฮุด เตง)
Got a huge brain
(ก็อท ดา ฮยูจ บเรน)
Loot of pootang
(ลูท อ็อฝ pootang)
But I’m all bank
(บัท แอม ออล แบ็งค)
Run that cheese
(รัน แดท ชีส)
Tell that trick n*gga [come back please]
(เท็ล แดท ทริค เอ็น *gga [ คัม แบ็ค พลีส ])
I’m a L-7 that’s a square
(แอม มา แอล เซฝเว่น แด๊ท ซา ซคแว)
You my bottom hoe
(ยู มาย บอตตัม โฮ)
You gotta know
(ยู กอททะ โน)
Off to a plan to make a lot of dough
(ออฟฟ ทู อะ แพล็น ทู เมค เก ล็อท อ็อฝ โด)
So s*ck fast b*tch and swallow slow
(โซ เอส *ck ฟัซท บี *tch แอ็นด ซวอลโล ซโล)
B*tch quit talking back
(บี *tch ควิท ทอคอิง แบ็ค)
Now walk the track
(เนา วอค เดอะ ทแรค)

{Kon Artis}
({คอนเอมพลีดิง Artis})
I don’t pay for ass
(ไอ ด้อนท์ เพ ฟอ อาซ)
You pump my gas
(ยู พัมพ มาย แก๊ซ)
You get slapped for a short of cash
(ยู เก็ท สแลพ ฟอ รา ฌอท อ็อฝ แค็ฌ)
I get whip lashed when I hit the gas
(ไอ เก็ท ฮวิพ แล็ฌ ฮเว็น นาย ฮิท เดอะ แก๊ซ)
And holler out the window with hash
(แอ็นด ฮอลเลอะ เอ้า เดอะ วีนโด วิฑ แฮ็ช)
Where’s my scratch?
(ฮแว มาย ซคแร็ช)
B*tch, that’s it
(บี *tch , แด๊ท ซิท)
S*ck it, stroke it, make me rich
(เอส *ck อิท , ซโตรก อิท , เมค มี ริช)
Cuz a token of my appreciation it’s
(คัซ อะ โทเคน อ็อฝ มาย แอ็พรีฌิเอฌัน อิทซ)
Another client for you to hit
(แอะนัธเออะ คไลเอ็น ฟอ ยู ทู ฮิท)
I don’t give a f*ck if you gotta go home to the kids
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck อิฟ ยู กอททะ โก โฮม ทู เดอะ คิด)
You shoulda picked another occupation trick
(ยู โช๊วดา พิค แอะนัธเออะ ออคิวเพฌัน ทริค)
You stuck with me
(ยู ซทัค วิฑ มี)
F*ck with me and I’ma smack you up in this truck
(เอฟ *ck วิฑ มี แอ็นด แอมอา ซแม็ค ยู อัพ อิน ดีซ ทรัค)
You must have lost your mind or something
(ยู มัซท แฮ็ฝ ล็อซท ยุร ไมนด ออ ซัมติง)
Crying and whining like you dying and suffering
(คไรอิง แอ็นด ฮไวนอิง ไลค ยู ไดอิง แอ็นด ซัฟเฟอะริง)
Go s*ck some head until it ???? for ???????
(โก เอส *ck ซัม เฮ็ด อันทีล อิท ฟอ)
You don’t work
(ยู ด้อนท์ เวิค)
You make nothing
(ยู เมค นัธอิง)
I’m just another case of a lazy husband
(แอม จัซท แอะนัธเออะ เคซ อ็อฝ อะ เลสิ ฮัสแบ็นด)

{Kuniva}
({ครูเนฝว่า })
I want the paper stacked
(ไอ ว็อนท เดอะ เพเพอะ ซแท็ค)
Buy you an outfit it
(ไบ ยู แอน เอ้าฟิท ดิธ)
Then take it back
(เด็น เทค อิท แบ็ค)
When you page me b*tch I never page you back
(ฮเว็น ยู เพจ มี บี *tch ไอ เนฝเวอะ เพจ ยู แบ็ค)
You only act a certain way that I make you act
(ยู โอ๊นลี่ แอ็คท ดา เซอทิน เว แดท ไอ เมค ยู แอ็คท)
Hoes recognize and n*ggas do too
(โฮ เรคอ็อกไนส แอ็นด เอ็น *ggas ดู ทู)
Cuz they realize that n*ggas who shoot
(คัซ เด รีแอะไลส แดท เอ็น *ggas ฮู ฌูท)
Don’t like a chick that act too cute
(ด้อนท์ ไลค เก ชิค แดท แอ็คท ทู คยูท)
B*tch hold my gat down when I shoot hoops
(บี *tch โฮลด มาย แกท เดาน ฮเว็น นาย ฌูท ฮูพ)
And don’t be calling me all kind of questions
(แอ็นด ด้อนท์ บี คอลลิง มี ออล ไคนด อ็อฝ คเวซชัน)
All harrassing me calling stress in
(ออล harrassings มี คอลลิง ซทเร็ซ ซิน)
Or I may have to release some aggression
(ออ ไอ เม แฮ็ฝ ทู รีลีซ ซัม แอ็กเรฌอัน)
And beat you to death and
(แอ็นด บีท ยู ทู เด็ธ แอ็นด)
Teach you a lesson
(ทีช ยู อะ เล๊ซซั่น)
Looking for handouts
(ลุคอิง ฟอ handouts)
Like you my damn spouse
(ไลค ยู มาย แด็ม ซเพาส)
Pull your pants down
(พุล ยุร แพ็นท เดาน)
And f*ck my mans now
(แอ็นด เอฟ *ck มาย แม็น เนา)
Shut your damn mouth
(ฌัท ยุร แด็ม เมาธ)
Or get in the damn house
(ออ เก็ท อิน เดอะ แด็ม เฮาซ)
Open the damn blouse
(โอเพ็น เดอะ แด็ม บเลาซ)
And s*ck on my damn crouch
(แอ็นด เอส *ck ออน มาย แด็ม คเราช)

[Chorus]
([ โครัซ ])

{Bizarre}
({บิสา })
Love the p*ssy
(ลัฝ เดอะ พี *ssy)
Sell that p*ssy b*tch
(เซ็ล แดท พี *ssy บี *tch)
Get out there and switch and go make Bizarre rich
(เก็ท เอ้า แดร์ แอ็นด ซวิช แอ็นด โก เมค บิสา ริช)
You gotta itch
(ยู กอททะ อิช)
You f*cking dirty b*tch
(ยู เอฟ *คิง เดอทิ บี *tch)
Now get on the corner and start s*cking some d*ck
(เนา เก็ท ออน เดอะ คอเนอะ แอ็นด ซทาท เอส *คิง ซัม d*ck)
N*ggas want p*ssy
(เอ็น *ggas ว็อนท พี *ssy)
And I need cash
(แอ็นด ดาย นีด แค็ฌ)
So mom get out there and start selling your dirty ass
(โซ มัม เก็ท เอ้า แดร์ แอ็นด ซทาท เซลลิง ยุร เดอทิ อาซ)
Bizarre quick to hit ’em
(บิสา ควิค ทู ฮิท เอ็ม)
Then stick ’em
(เด็น ซทิค เอ็ม)
F*ck it I’ll let you hear one of my victims
(เอฟ *ck อิท แอล เล็ท ยู เฮีย วัน อ็อฝ มาย ฝิคทิม)
[Somebody help, I’m on Seven Mile and Muriel, NO]
([ ซัมบอดี้ เฮ็ลพ , แอม ออน เซฝเอ็น ไมล แอ็นด Muriel , โน ])
Shut up b*tch you talk too much
(ฌัท อัพ บี *tch ยู ทอค ทู มัช)
And about to get f*cked in your dirty b*tt
(แอ็นด อะเบาท ทู เก็ท เอฟ *cked อิน ยุร เดอทิ บี *tt)
Never seen a pimp like me out here whoring
(เนฝเวอะ ซีน อะ พิมพ ไลค มี เอ้า เฮียร whorings)
Shut your f*cking mouth and you’ll be out in the morning
(ฌัท ยุร เอฟ *คิง เมาธ แอ็นด โยว บี เอ้า อิน เดอะ มอนิง)
Cuz I’m the dirtiest pimp you ever heard of
(คัซ แอม เดอะ dirtiest พิมพ ยู เอฝเออะ เฮิด อ็อฝ)
Give me my 5000 and take this cheeseburger [b*tch]
(กิฝ มี มาย 5000 แอ็นด เทค ดีซ cheeseburger [ บี *tch ])
Go s*ck d*ck at a bachelor party
(โก เอส *ck d*ck แกท อะ แบชเลอะ พาทิ)
So what if you on your period
(โซ ว็อท อิฟ ยู ออน ยุร เพียเรียด)
Blood never hurt nobody
(บลัด เนฝเวอะ เฮิท โนบอดี้)

[Chorus]
([ โครัซ ])

That’s all you is
(แด๊ท ซอร์ ยู อีส)
You just a dirty ass b*tch
(ยู จัซท ดา เดอทิ อาซ บี *tch)
Dirty ass, nasty ass, stanky ass, filthy ass, stanky ass b*tch
(เดอทิ อาซ , นาซทิ อาซ , แสตงคี อาซ , ฟีลธิ อาซ , แสตงคี อาซ บี *tch)
But I love you
(บัท ไอ ลัฝ ยู)
Kim
(คิม)

[Outro] {Kuniva as Rondell Beene}
([ เอ๊าโต ] {ครูเนฝว่า แอ็ส Rondell Beene})
And there you have it goddammit
(แอ็นด แดร์ ยู แฮ็ฝ อิท ก็อดเดมมิด)
The fundamentals of pimping
(เดอะ ฟันดะเมนแท็ล อ็อฝ เพมปิง)
You heard it here first
(ยู เฮิด ดิท เฮียร เฟิซท)
From the dirtiest dozen you’ve ever seen in your goddamn life
(ฟร็อม เดอะ dirtiest ดออเซน ยู๊ฟ เอฝเออะ ซีน อิน ยุร ก๊อดแดม ไลฟ)
Well this is Rondell Beene on the scene
(เว็ล ดีซ ซิส Rondell Beene ออน เดอะ ซีน)
And we keep the p*ssy hole smiling
(แอ็นด วี คีพ เดอะ พี *ssy โฮล ซไมลอิง)
Because we all been wilding
(บิคอส วี ออล บีน ไวลดิง)
Know what I’m saying?
(โน ว็อท แอม เซอิง)
F*ck what everybody else be talking ’bout
(เอฟ *ck ว็อท เอวี่บอดี้ เอ็ลซ บี ทอคอิง เบาท)
We letting you know right here
(วี เลทดิง ยู โน ไรท เฮียร)
That pimping ain’t dead
(แดท เพมปิง เอน เด็ด)
We love getting head
(วี ลัฝ เกดดดิ้ง เฮ็ด)
In dirty ass bed
(อิน เดอทิ อาซ เบ็ด)
That’s just what we do
(แด๊ท จัซท ว็อท วี ดู)
You know we were throwing coke parties back in 1968
(ยู โน วี เวอ โตววิง โคค พาร์ที แบ็ค อิน 1968)
The p*ssy is all great
(เดอะ พี *ssy อีส ซอร์ กเรท)
I see you at eight b*tch
(ไอ ซี ยู แอ็ท เอท บี *tch)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pimp Like Me คำอ่านไทย D12

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น