เนื้อเพลง Tomorrow คำอ่านไทย a1

You Used To Say That Everyday
( ยู ยูซ ทู เซ แดท เอวี่เดย์)
We Will Always Be This Way
(วี วิล ออลเว บี ดีซ เว)
Flying Angels Lifting High
(ฟไลอิง เอนเจล ลิฝทิง ไฮ)
To Reach The Sun Where I Belong
(ทู รีช เดอะ ซัน ฮแว ไอ บิลอง)
Girl U Know U Were The One
(เกิล ยู โน ยู เวอ ดิ วัน)
Above The Clouds I See U Cry
(อะบัฝ เดอะ คเลาด ซาย ซี ยู คไร)

Break
(บเรค)
U Know That When U Smile
(ยู โน แดท ฮเว็น ยู ซไมล)
U Stop The Rain
(ยู ซท็อพ เดอะ เรน)
And We Will Be Together
(แอ็นด วี วิล บี ทุเกฑเออะ)
Once Again
(วันซ อะเกน)

Chorus
(โครัซ)
Although I’m Gone
(ออลโฑ แอม กอน)
Remember Me
(ริเมมเบอะ มี)
Please Be Strong I’ll Never Leave
(พลีส บี ซทร็อง แอล เนฝเวอะ ลีฝ)
Just Hold On
(จัซท โฮลด ออน)
To The Memories
(ทู เดอะ เมรโมรี)
While I’m Here
(ฮไวล แอม เฮียร)
All I’m Thinking About Is
(ออล แอม ติ้งกิง อะเบาท อีส)
Tomorrow
(ทุมอโร)

I’ve Always Known
(แอฝ ออลเว โนน)
The Love U’ve Shown
(เดอะ ลัฝ Uve โฌน)
Means I’ll Never Be Alone
(มีน แอล เนฝเวอะ บี อะโลน)
There’ll Be Times U Wonder Why
(เดอะเรล บี ไทม ยู วันเดอะ ฮไว)
Seeing U With Someone New
(ซีอิง ยู วิฑ ซัมวัน นยู)
Used To Make Me Feel So Blue
(ยูซ ทู เมค มี ฟีล โซ บลู)
But Now I’m With U
(บัท เนา แอม วิฑ ยู)
All The Time
(ออล เดอะ ไทม)

From The Moment That I Looked Into Ur Eyes
(ฟร็อม เดอะ โมเม็นท แดท ไอ ลุค อีนทุ Ur ไอ)
All Of My Life I Thought I’d Be There
(ออล อ็อฝ มาย ไลฟ ไอ ธอท อาย บี แดร์)
By Ur Side I Wish I’d Take The Time To Find The Words To Say
(ไบ Ur ไซด ไอ วิฌ อาย เทค เดอะ ไทม ทู ไฟนด เดอะ เวิด ทู เซ)
You Know That When U Smile
(ยู โน แดท ฮเว็น ยู ซไมล)
You Stop The Rain
(ยู ซท็อพ เดอะ เรน)
And We Will Be Together Once Again
(แอ็นด วี วิล บี ทุเกฑเออะ วันซ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tomorrow คำอ่านไทย a1

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น