เนื้อเพลง Jude Law And A Semester Abroad คำอ่านไทย Brand New

Whatever poisons in this bottle
( ฮว็อทเอฝเออะ พ๊อยซั่น ซิน ดีซ บ๊อทเทิ่ล)
will leave me broken, sore and stiff
(วิล ลีฝ มี บโรเค็น , โซ แอ็นด ซทิฟ)
But it’s the genie at the bottom who I’m s*cking at,
(บัท อิทซ เดอะ จีนิ แอ็ท เดอะ บอตตัม ฮู แอม เอส *คิง แอ็ท ,)
he owes me one last wish
(ฮี โอ มี วัน ลาซท วิฌ)
So here’s a present to let you know I still exist
(โซ เฮียร ซา เพร๊สเซ่นท ทู เล็ท ยู โน ไอ ซทิล เอ็กสีซท)
I hope the next boy that you kiss has something terribly contagious on his lips
(ไอ โฮพ เดอะ เน็คซท บอย แดท ยู คิซ แฮ็ส ซัมติง เทริบลิ ค็อนเทจัซ ออน ฮิส ลิพ)

But I got a plan [I got a plan]
(บัท ไอ ก็อท ดา แพล็น [ ไอ ก็อท ดา แพล็น ])
To drink for forty days and forty nights
(ทู ดริงค ฟอ ฟอทิ เด แซน ฟอทิ ไนท)
A sip for every second-hand tick
(อะ ซิพ ฟอ เอฝริ เซคอันด แฮ็นด ทิค)
And every time you fed the line,
(แอ็นด เอฝริ ไทม ยู เฟ็ด เดอะ ไลน ,)
“you mean so much to me”
(“you มีน โซ มัช ทู me”)
I’m without you
(แอม วิเฑาท ยู)

Tell all the English boys you meet
(เท็ล ออล ดิ อีงกลิฌ บอย ยู มีท)
about the American boy back in the states
(อะเบาท ดิ อะเมริแค็น บอย แบ็ค อิน เดอะ ซเทท)
The American boy you used to date
(ดิ อะเมริแค็น บอย ยู ยูซ ทู เดท)
who would do anything you say
(ฮู เวิด ดู เอนอิธิง ยู เซ)
Tell all the English boys you meet
(เท็ล ออล ดิ อีงกลิฌ บอย ยู มีท)
about the American boy back in the states
(อะเบาท ดิ อะเมริแค็น บอย แบ็ค อิน เดอะ ซเทท)
The American boy you used to date
(ดิ อะเมริแค็น บอย ยู ยูซ ทู เดท)
who would do anything you say
(ฮู เวิด ดู เอนอิธิง ยู เซ)

And even if her plane crashes tonight
(แอ็นด อีเฝ็น อิฟ เฮอ พเลน เคลซเชด ทุไนท)
she’ll find some way to disappoint me,
(เฌ็ล ไฟนด ซัม เว ทู ดิแซ็พพอยนท มี ,)
by not burning in the wreckage,
(ไบ น็อท เบรินนิง อิน เดอะ เรคคิจ ,)
or drowning at the bottom of the sea
(ออ ดเรานอิง แอ็ท เดอะ บอตตัม อ็อฝ เดอะ ซี)
Jess, I still taste you, and thus reserve my right to hate you
(Jess , ไอ ซทิล เทซท ยู , แอ็นด ฑัซ ริเสิฝ มาย ไรท ทู เฮท ยู)
And all this empty space that you create
(แอ็นด ออล ดีซ เอมทิ ซเพซ แดท ยู คริเอท)
does nothing for my flawless sense of style
(โด นัธอิง ฟอ มาย ฟลอเล็ซ เซ็นซ อ็อฝ ซไทล)
It’s 8:45 [it’s 8:45], the weather is getting better by the hour [rains all the time]
(อิทซ เอ๊ก : 45 [ อิทซ เอ๊ก : 45 ] , เดอะ เวฑเออะ อีส เกดดดิ้ง เบทเทอะ ไบ เดอะ เอาร [ เรน ซอร์ เดอะ ไทม ])
I hope it rains there all the time
(ไอ โฮพ อิท เรน แดร์ ออล เดอะ ไทม)
And if you ever said you miss me then don’t say you never lied
(แอ็นด อิฟ ยู เอฝเออะ เซ็ด ยู มิซ มี เด็น ด้อนท์ เซ ยู เนฝเวอะ ไล)
I’m without you
(แอม วิเฑาท ยู)

Tell all the English boys you meet
(เท็ล ออล ดิ อีงกลิฌ บอย ยู มีท)
about the American boy back in the states
(อะเบาท ดิ อะเมริแค็น บอย แบ็ค อิน เดอะ ซเทท)
The American boy you used to date
(ดิ อะเมริแค็น บอย ยู ยูซ ทู เดท)
who would do anything you say
(ฮู เวิด ดู เอนอิธิง ยู เซ)
Tell all the English boys you meet
(เท็ล ออล ดิ อีงกลิฌ บอย ยู มีท)
about the American boy back in the states
(อะเบาท ดิ อะเมริแค็น บอย แบ็ค อิน เดอะ ซเทท)
The American boy you used to date
(ดิ อะเมริแค็น บอย ยู ยูซ ทู เดท)
who would do anything you say,
(ฮู เวิด ดู เอนอิธิง ยู เซ ,)
who would do anything you say
(ฮู เวิด ดู เอนอิธิง ยู เซ)

Never gonna get it right, you’re never gonna get it [15x]
(เนฝเวอะ กอนนะ เก็ท ดิธ ไรท , ยัวร์ เนฝเวอะ กอนนะ เก็ท ดิธ [ 15x ])

Okay no more songs about you. After this one I am done.
(โอเค โน โม ซ็อง อะเบาท ยู อาฟเทอะ ดีซ วัน ไอ แอ็ม ดัน)
You’re gone.[repeat untill end]
(ยัวร์ กอน [ ริพีท อันธิล เอ็นด ])

Tell all the English boys you meet
(เท็ล ออล ดิ อีงกลิฌ บอย ยู มีท)
about the American boy back in the states
(อะเบาท ดิ อะเมริแค็น บอย แบ็ค อิน เดอะ ซเทท)
The American boy you used to date
(ดิ อะเมริแค็น บอย ยู ยูซ ทู เดท)
who would do anything you say
(ฮู เวิด ดู เอนอิธิง ยู เซ)
Tell all the English boys you meet
(เท็ล ออล ดิ อีงกลิฌ บอย ยู มีท)
about the American boy back in the states
(อะเบาท ดิ อะเมริแค็น บอย แบ็ค อิน เดอะ ซเทท)
The American boy you used to date
(ดิ อะเมริแค็น บอย ยู ยูซ ทู เดท)
who would do anything you say
(ฮู เวิด ดู เอนอิธิง ยู เซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jude Law And A Semester Abroad คำอ่านไทย Brand New

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น