เนื้อเพลง Outta My System คำอ่านไทย My Morning Jacket

They told me not to smoke drugs, but i wouldn’t listen
( เด โทลด มี น็อท ทู ซโมค ดรัก , บัท ไอ วูดดึ่น ลิ๊สซึ่น)
Never thought I’d get caught and wind up in prison
(เนฝเวอะ ธอท อาย เก็ท คอท แอ็นด วินด อัพ อิน พริ๊ซั่น)
Chalk it up to youth but young age I ain’t dissin
(ชอค อิท อัพ ทู ยูธ บัท ยัง เอจ ไอ เอน ดิซซิน)
I guess I just had to get it outta my system
(ไอ เก็ซ ซาย จัซท แฮ็ด ทู เก็ท ดิธ เอ๊าตา มาย ซีซเท็ม)
outta my system outta my system
(เอ๊าตา มาย ซีซเท็ม เอ๊าตา มาย ซีซเท็ม)
oh lord I’d never do it now I know what I ain’t missing
(โอ ลอด อาย เนฝเวอะ ดู อิท เนา ไอ โน ว็อท ไอ เอน มีซซิง)
Glad I went and got it all outta my system
(กแล็ด ดาย เว็นท แอ็นด ก็อท ดิธ ดอร์ เอ๊าตา มาย ซีซเท็ม)
The luster of youth versus married security
(เดอะ ลัซเทอะ อ็อฝ ยูธ เฝอซัซ แมริด ซิคยูริทิ)
I’m glad I’m here now, but just between you and me
(แอม กแล็ด แอม เฮียร เนา , บัท จัซท บีทวิน ยู แอ็นด มี)
I had to get it out and make the deals
(ไอ แฮ็ด ทู เก็ท ดิธ เอ้า แอ็นด เมค เดอะ ดีล)
And learn to know how it feels, but that it ain’t real
(แอ็นด เลิน ทู โน เฮา อิท ฟีล , บัท แดท ดิธ เอน ริแอ็ล)
outta my system outta my system
(เอ๊าตา มาย ซีซเท็ม เอ๊าตา มาย ซีซเท็ม)
There’s a way to have it all you know I ain’t kidding
(แดร์ ซา เว ทู แฮ็ฝ อิท ดอร์ ยู โน ไอ เอน คิดดิง)
Some things I know I’ll never get outta my system
(ซัม ธิง ซาย โน แอล เนฝเวอะ เก็ท เอ๊าตา มาย ซีซเท็ม)
If you don’t live now, you ain’t even trying
(อิฟ ยู ด้อนท์ ไลฝ เนา , ยู เอน อีเฝ็น ทไรอิง)
And then you’re on your way to a midlife crisis
(แอ็นด เด็น ยัวร์ ออน ยุร เว ทู อะ midlife คไรซิซ)
Let it out anyway you feel
(เล็ท ดิธ เอ้า เอนอิเว ยู ฟีล)
You can feel it in your bones, but try to deny it
(ยู แค็น ฟีล อิท อิน ยุร บอน , บัท ทไร ทู ดิไน อิท)
Wipe it off your face but your eyes won’t hide it
(ไวพ อิท ออฟฟ ยุร เฟซ บัท ยุร ไอ ว็อนท ไฮด อิท)
You knew it all along but never made it clear
(ยู นยู อิท ดอร์ อะลอง บัท เนฝเวอะ เมด อิท คเลีย)
They told me not to steal cars, said I’d wind up in prison
(เด โทลด มี น็อท ทู ซทีล คา , เซ็ด อาย วินด อัพ อิน พริ๊ซั่น)
Thought I knew it all yea I wouldn’t listen
(ธอท ไอ นยู อิท ดอร์ เย ไอ วูดดึ่น ลิ๊สซึ่น)
Chalk it up to young but youth I ain’t dissing [?]
(ชอค อิท อัพ ทู ยัง บัท ยูธ ไอ เอน ดิซวิง [ ])
I guess I just had to get it outta my system
(ไอ เก็ซ ซาย จัซท แฮ็ด ทู เก็ท ดิธ เอ๊าตา มาย ซีซเท็ม)
outta my system outta my system
(เอ๊าตา มาย ซีซเท็ม เอ๊าตา มาย ซีซเท็ม)
I’m glad I did it all then I know what I ain’t missing
(แอม กแล็ด ดาย ดิด ดิท ออล เด็น นาย โน ว็อท ไอ เอน มีซซิง)
Glad I went and got it all outta my system
(กแล็ด ดาย เว็นท แอ็นด ก็อท ดิธ ดอร์ เอ๊าตา มาย ซีซเท็ม)
I’m glad I do it all now I know what I ain’t missing
(แอม กแล็ด ดาย ดู อิท ดอร์ เนา ไอ โน ว็อท ไอ เอน มีซซิง)
Glad I went and got it all outta my system
(กแล็ด ดาย เว็นท แอ็นด ก็อท ดิธ ดอร์ เอ๊าตา มาย ซีซเท็ม)
I’m glad I do it all now I know what I ain’t missing
(แอม กแล็ด ดาย ดู อิท ดอร์ เนา ไอ โน ว็อท ไอ เอน มีซซิง)
Glad I went and got it all outta my system
(กแล็ด ดาย เว็นท แอ็นด ก็อท ดิธ ดอร์ เอ๊าตา มาย ซีซเท็ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Outta My System คำอ่านไทย My Morning Jacket

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น