เนื้อเพลง I Am Just A Girl คำอ่านไทย Abba

I am just a girl, one among the others, nothing much to say
( ไอ แอ็ม จัซท ดา เกิล , วัน อะมัง ดิ อัฑเออะ , นัธอิง มัช ทู เซ)
Plain and simple girl, not a special type in any way
(พเลน แอ็นด ซิ๊มเพิ่ล เกิล , น็อท ดา ซเพฌแอ็ล ไทพ อิน เอนอิ เว)
Just one look, and you will surely see
(จัซท วัน ลุค , แอ็นด ยู วิล ฌูรลิ ซี)
That the truth is nobody is me
(แดท เดอะ ทรูธ อีส โนบอดี้ อีส มี)
It’s an evil world that has only made me a girl
(อิทซ แอน อี๊วิ้ว เวิลด แดท แฮ็ส โอ๊นลี่ เมด มี อะ เกิล)

I am just a girl, not the kind of woman men would like to meet
(ไอ แอ็ม จัซท ดา เกิล , น็อท เดอะ ไคนด อ็อฝ วูมเอิน เม็น เวิด ไลค ทู มีท)
Just another girl no-one ever looks at in the street
(จัซท แอะนัธเออะ เกิล โน วัน เอฝเออะ ลุค แอ็ท อิน เดอะ ซทรีท)
But today, I can’t believe it’s true
(บัท ทุเด , ไอ แค็นท บิลีฝ อิทซ ทรู)
When you smiled and whispered ” I love you ”
(ฮเว็น ยู ซไมล แอ็นด ฮวีซเพอะ ” ไอ ลัฝ ยู “)
Darling I could see, I was meant to be your girl
(ดาลิง ไอ เคิด ซี , ไอ วอส เม็นท ทู บี ยุร เกิล)

It’s a funny feeling when you get to love someone
(อิทซ ซา ฟันนิ ฟีลอิง ฮเว็น ยู เก็ท ทู ลัฝ ซัมวัน)
And thinking that he’ll never look your way
(แอ็นด ติ้งกิง แดท เฮ็ล เนฝเวอะ ลุค ยุร เว)
But then he says he loves you, and life has just begun
(บัท เด็น ฮี เซ ฮี ลัฝ ยู , แอ็นด ไลฟ แฮ็ส จัซท บิกัน)
It’s so much more than any words can say
(อิทซ โซ มัช โม แฑ็น เอนอิ เวิด แค็น เซ)

I am just a girl, not the kind of woman men would like to meet
(ไอ แอ็ม จัซท ดา เกิล , น็อท เดอะ ไคนด อ็อฝ วูมเอิน เม็น เวิด ไลค ทู มีท)
Just another girl no-one ever looks at in the street
(จัซท แอะนัธเออะ เกิล โน วัน เอฝเออะ ลุค แอ็ท อิน เดอะ ซทรีท)
But today, I can’t believe it’s true
(บัท ทุเด , ไอ แค็นท บิลีฝ อิทซ ทรู)
When you smiled and whispered ” I love you ”
(ฮเว็น ยู ซไมล แอ็นด ฮวีซเพอะ ” ไอ ลัฝ ยู “)
Darling I could see, I was meant to be your girl
(ดาลิง ไอ เคิด ซี , ไอ วอส เม็นท ทู บี ยุร เกิล)

La la la la la, la la la la la-la, la la la la laaa
(ลา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la la, la la la la la-la, la la laaa
(ลา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา)
But today, I can’t believe it’s true
(บัท ทุเด , ไอ แค็นท บิลีฝ อิทซ ทรู)
When you smiled and whispered ” I love you ”
(ฮเว็น ยู ซไมล แอ็นด ฮวีซเพอะ ” ไอ ลัฝ ยู “)
Darling I could see, I was meant to be your girl
(ดาลิง ไอ เคิด ซี , ไอ วอส เม็นท ทู บี ยุร เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Am Just A Girl คำอ่านไทย Abba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น