เนื้อเพลง Ta Mo Chleamhnas Deanta (my Match It Is Made) คำอ่านไทย Van Morrison

Traditional, arranged by Van Morrison/Paddy Moloney
( ทระดีฌอะแน็ล , แอะเรนจ ไบ แฝ็น มอร์ริซัน/แพดดิ Moloney)
Ta mo chleamhnas deanta o athru areir
(ทา โม chleamhnas deanta โอ athru areir)
S’ni mo na go dtaithnioonn an bhean liom fein
(Sni โม นา โก dtaithnioonn แอน bhean liom fein)
Ach fagfaidh me i mo dhiaidh i
(Ach fagfaidh มี ไอ โม dhiaidh ไอ)
gus imeoidh me liom fein
(gus imeoidh มี liom fein)
Ar fud na gcoillte craobhach
(เออะ fud นา gcoillte craobhach)

My match it was made here last night
(มาย แม็ช อิท วอส เมด เฮียร ลาซท ไนท)
To a girl I neither love nor like
(ทู อะ เกิล ไอ นีเฑอะไนเฑอะ ลัฝ นอ ไลค)
But I’ll take my own advice
(บัท แอล เทค มาย โอน แอ็ดไฝซ)
And leave her behind
(แอ็นด ลีฝ เฮอ บิไฮนด)
And go roaming the wild woods all over.
(แอ็นด โก โรมมิง เดอะ ไวลด วู๊ด ซอร์ โอเฝอะ)

Shiuil mise thoir agus shiuil mise thiar.
(Shiuil มีซี thoir agus shiuil มีซี thiar)
Shiuil mise Corcaigh ‘gus sraide Bh’l’ath Cliath
(Shiuil มีซี Corcaigh gus sraide Bhlath Cliath)
Ach samhail de mo chailin deas ni fhaca mise riamh.
(Ach samhail ดี โม chailin deas ni fhaca มีซี riamh)
Si an bhean dubh a dhfhag mo chroi craite
(Si แอน bhean dubh อะ dhfhag โม chroi craite)

I walked up and I walked down.
(ไอ วอค อัพ แอ็นด ดาย วอค เดาน)
I walked Cork, and Dublin, and Belfast towns,
(ไอ วอค คอค , แอ็นด ดับลิน , แอ็นด Belfast ทาวน์ ,)
But no equal to my true love could I find.
(บัท โน อีคแว็ค ทู มาย ทรู ลัฝ เคิด ดาย ไฟนด)
She’s the wee lass that’s left my heart broken.
(ชี เดอะ วี ลาส แด๊ท เล็ฟท มาย ฮาท บโรเค็น)

D’eirigh me ar maidin dha uair roimh an la
(Deirigh มี เออะ maidin dha uair roimh แอน ลา)
gus fuair me litir o mo mhile ghra
(gus fuair มี litir โอ โม mhile ghra)
Chuala me an smoilin ‘s an londubh a ra
(Chuala มี แอน smoilin เอส แอน londubh อะ รา)
Gur ealiagh mo ghra thar saile
(Gur ealiagh โม ghra thar saile)

I got up two hours before day
(ไอ ก็อท อัพ ทู เอาร บิโฟ เด)
And I got a letter from my true love.
(แอ็นด ดาย ก็อท ดา เลทเทอะ ฟร็อม มาย ทรู ลัฝ)
I heard the blackbird and linnet say
(ไอ เฮิด เดอะ แบคเบิด แอ็นด linnet เซ)
That my love had crossed the ocean.
(แดท มาย ลัฝ แฮ็ด คร็อซ ดิ โอแฌ็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ta Mo Chleamhnas Deanta (my Match It Is Made) คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น