เนื้อเพลง Wasted Time คำอ่านไทย Eagles

Well baby, there you stand
( เว็ล เบบิ , แดร์ ยู ซแท็นด)
With your little head, down in your hand
(วิฑ ยุร ลิ๊ทเทิ่ล เฮ็ด , เดาน อิน ยุร แฮ็นด)
Oh, my God, you can’t believe it’s happening
(โอ , มาย ก็อด , ยู แค็นท บิลีฝ อิทซ แฮพเพะนิง)
again
(อะเกน)
Your baby’s gone, and you’re all alone
(ยุร เบบิ กอน , แอ็นด ยัวร์ ออล อะโลน)
and it looks like the end.
(แอ็นด ดิท ลุค ไลค ดิ เอ็นด)

And you’re back out on the street.
(แอ็นด ยัวร์ แบ็ค เอ้า ออน เดอะ ซทรีท)
And you’re tryin’ to remember.
(แอ็นด ยัวร์ ทายอิน ทู ริเมมเบอะ)
How will you start it over?
(เฮา วิล ยู ซทาท ดิธ โอเฝอะ)
You don’t know what became.
(ยู ด้อนท์ โน ว็อท บิเคม)
You don’t care much for a stranger’s touch,
(ยู ด้อนท์ แค มัช ฟอ รา ซทเรนเจอะ ทั๊ช ,)
But you can’t hold your man.
(บัท ยู แค็นท โฮลด ยุร แม็น)

You never thought you’d be alone this far
(ยู เนฝเวอะ ธอท ยูต บี อะโลน ดีซ ฟา)
down the line
(เดาน เดอะ ไลน)
And I know what’s been on your mind
(แอ็นด ดาย โน ว็อท บีน ออน ยุร ไมนด)
You’re afraid it’s all been wasted time
(ยัวร์ อัฟเรด อิทซ ซอร์ บีน ว็อซท ไทม)

The autumn leaves have got you thinking
(ดิ ออทัม ลีฝ แฮ็ฝ ก็อท ยู ติ้งกิง)
about the first time that you fell
(อะเบาท เดอะ เฟิซท ไทม แดท ยู เฟ็ล)
You didn’t love the boy too much, no, no
(ยู ดิ๊นอิน ลัฝ เดอะ บอย ทู มัช , โน , โน)
you just loved the boy to well, Farewell
(ยู จัซท ลัฝ เดอะ บอย ทู เว็ล , แฟเวล)
So you live from day to day, and you dream
(โซ ยู ไลฝ ฟร็อม เด ทู เด , แอ็นด ยู ดรีม)
about tomorrow, oh.
(อะเบาท ทุมอโร , โอ)
And the hours go by like minutes
(แอ็นด เดอะ เอาร โก ไบ ไลค มินยูท)
and the shadows come to stay
(แอ็นด เดอะ แฌดโอ คัม ทู ซเท)
So you take a little something to
(โซ ยู เทค เก ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติง ทู)
make them go away
(เมค เฑ็ม โก อะเว)
And I could have done so many things, baby
(แอ็นด ดาย เคิด แฮ็ฝ ดัน โซ เมนอิ ธิง , เบบิ)
If I could only stop my mind from wondrin’ what
(อิฟ ฟาย เคิด โอ๊นลี่ ซท็อพ มาย ไมนด ฟร็อม wondrin ว็อท)
I left behind and from worrying ’bout this wasted time
(ไอ เล็ฟท บิไฮนด แอ็นด ฟร็อม วอรี่อิง เบาท ดีซ ว็อซท ไทม)

Ooh, another love has come and gone
(อู้ , แอะนัธเออะ ลัฝ แฮ็ส คัม แอ็นด กอน)
Ooh, and the years keep rushing on
(อู้ , แอ็นด เดอะ เยีย คีพ รูซชิง ออน)
I remember what you told me before you went out on your own:
(ไอ ริเมมเบอะ ว็อท ยู โทลด มี บิโฟ ยู เว็นท เอ้า ออน ยุร โอน :)
” Sometimes to keep it together, we got to leave it alone. ”
(” ซัมไทม์ ทู คีพ อิท ทุเกฑเออะ , วี ก็อท ทู ลีฝ อิท อะโลน “)
So you can get on with your search, baby, and I can
(โซ ยู แค็น เก็ท ออน วิฑ ยุร เซิช , เบบิ , แอ็นด ดาย แค็น)
get on with mine
(เก็ท ออน วิฑ ไมน)
And maybe someday we will find , that it wasn’t really
(แอ็นด เมบี ซัมเดย์ วี วิล ไฟนด , แดท ดิธ วอสซึ้น ริแอ็ลลิ)
wasted time
(ว็อซท ไทม)
Mm,hm
(อึมมมม , hm)
Oh hoo, ooh, ohh,
(โอ ฮู , อู้ , โอ้ ,)
Ooh,ooh, mm
(อู้ , อู้ , อึมมมม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wasted Time คำอ่านไทย Eagles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น