เนื้อเพลง Say It Isn’t So คำอ่านไทย Bon Jovi

I just can’t believe, it was all a lie
( ไอ จัซท แค็นท บิลีฝ , อิท วอส ซอร์ อะ ไล)
No man in the moon, just a big light in the sky
(โน แม็น อิน เดอะ มูน , จัซท ดา บิก ไลท อิน เดอะ ซไค)
I hear Disneyland, might lose Mickey Mouse
(ไอ เฮีย ดิสนี่แลนด์ , ไมท ลูส มิคกี้ เมาซ)
In some giant hostile corporate shake-up
(อิน ซัม ไจแอ็นท ฮอซทิล คอโพะริท เฌค อัพ)
Tell me it’s a nightmare, please wake me up
(เท็ล มี อิทซ ซา ไนท์แมร์ , พลีส เวค มี อัพ)
Say it isn’t so
(เซ อิท อีสซึ่น โซ)

I found a book of matches, from someplace we’ve never been
(ไอ เฟานด อะ เบิค อ็อฝ matches , ฟร็อม ซัมเพรส หวีบ เนฝเวอะ บีน)
How come you hang the phone up, the minute I walk in
(เฮา คัม ยู แฮ็ง เดอะ โฟน อัพ , เดอะ มินยูท ไอ วอค อิน)
Last night I had this dream, that I was losing you
(ลาซท ไนท ไอ แฮ็ด ดีซ ดรีม , แดท ไอ วอส โรซิง ยู)
I woke up in a cold sweat shaking
(ไอ โวค อัพ อิน อะ โคลด ซเว็ท เชคกิ้ง)
Rescue me my heart is breaking
(เรซคยู มี มาย ฮาท อีส บเรคคิง)

* Say it isn’t so [tell me it’s not true]
(* เซ อิท อีสซึ่น โซ [ เท็ล มี อิทซ น็อท ทรู ])
Say it isn’t so [I believe in you]
(เซ อิท อีสซึ่น โซ [ ไอ บิลีฝ อิน ยู ])
Tell me it’s a lie [I don’t need no proof]
(เท็ล มี อิทซ ซา ไล [ ไอ ด้อนท์ นีด โน พรูฟ ])
Say everything’s alright [couldn’t be, not you]
(เซ เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท [ คูดซึ่น บี , น็อท ยู ])
[Say it isn’t so]
([ เซ อิท อีสซึ่น โซ ])

Superman don’t fly, they did it all with strings
(ซยูเพอะแม็น ด้อนท์ ฟไล , เด ดิด ดิท ออล วิฑ ซทริง)
Elvis Presley died, they deep fried the king
(เอลวิส เพซรี ได , เด ดีพ ฟไร เดอะ คิง)
Like some tacky cheesy bathing beauty
(ไลค ซัม tacky ชีสอิ bathings บยูทิ)
Dancing on the beach in a bad b-movie
(แด็นซิง ออน เดอะ บีช อิน อะ แบ็ด บี มูวี่)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

** Say it isn’t so [don’t give up on me]
(** เซ อิท อีสซึ่น โซ [ ด้อนท์ กิฝ อัพ ออน มี ])
Say it isn’t so [don’t give up on you]
(เซ อิท อีสซึ่น โซ [ ด้อนท์ กิฝ อัพ ออน ยู ])
Get me through the night [we’ll make it through]
(เก็ท มี ธรู เดอะ ไนท [ เว็ล เมค อิท ธรู ])
Make everything alright [couldn’t be, not you]
(เมค เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท [ คูดซึ่น บี , น็อท ยู ])
Say it isn’t so
(เซ อิท อีสซึ่น โซ)

[Repeat * , **]
([ ริพีท * , ** ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Say It Isn’t So คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น