เนื้อเพลง Call คำอ่านไทย Ashanti

[Chorus]
( [ โครัซ ])
When you call I come running baby,
(ฮเว็น ยู คอล ไอ คัม รันนิง เบบิ ,)
baby when you call I’ll be right there baby, baby when you
(เบบิ ฮเว็น ยู คอล แอล บี ไรท แดร์ เบบิ , เบบิ ฮเว็น ยู)
call I come running baby, baby when you call I’ll be right.
(คอล ไอ คัม รันนิง เบบิ , เบบิ ฮเว็น ยู คอล แอล บี ไรท)
[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
What’s the deal with you and me I know you feel the chemistry,
(ว็อท เดอะ ดีล วิฑ ยู แอ็นด มี ไอ โน ยู ฟีล เดอะ เคมอิซทริ ,)
I can tell what’s on your mind,
(ไอ แค็น เท็ล ว็อท ออน ยุร ไมนด ,)
the same thing that’s on mine,
(เดอะ เซม ธิง แด๊ท ออน ไมน ,)
oooh I feel it coming on the way I feel it baby it just can’t be
(อู้ ไอ ฟีล อิท คัมอิง ออน เดอะ เว ไอ ฟีล อิท เบบิ อิท จัซท แค็นท บี)
wrong ooooh! I want you needing me
(ร็อง อู้ ! ไอ ว็อนท ยู นี๊ดดิงมี)
and I’ll come running baby that’s the way it’s gonna be.
(แอ็นด แอล คัม รันนิง เบบิ แด๊ท เดอะ เว อิทซ กอนนะ บี)
[Chorus]
([ โครัซ ])
[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Tell me do you think of me, with you is where I wanna be cause,
(เท็ล มี ดู ยู ธิงค อ็อฝ มี , วิฑ ยู อีส ฮแว ไอ วอนนา บี คอส ,)
boy I got you on my brain, I
(บอย ไอ ก็อท ยู ออน มาย บเรน , ไอ)
know you feel the same ooooooh! I feel it coming on,
(โน ยู ฟีล เดอะ เซม อู้ ! ไอ ฟีล อิท คัมอิง ออน ,)
the way I feel it baby it just can’t be
(เดอะ เว ไอ ฟีล อิท เบบิ อิท จัซท แค็นท บี)
wrong oooooh! I want you needing me,
(ร็อง อูฮู ! ไอ ว็อนท ยู นี๊ดดิงมี ,)
and I’ll come running baby that’s the way it’s gonna be.
(แอ็นด แอล คัม รันนิง เบบิ แด๊ท เดอะ เว อิทซ กอนนะ บี)
[Chorus]
([ โครัซ ])
[Bridge]
([ บริจ ])
Oh no baby I can’t stop baby
(โอ โน เบบิ ไอ แค็นท ซท็อพ เบบิ)
Oh no baby I can’t stop baby
(โอ โน เบบิ ไอ แค็นท ซท็อพ เบบิ)
Oh no baby I can’t stop baby
(โอ โน เบบิ ไอ แค็นท ซท็อพ เบบิ)
Oh no
(โอ โน)
baby I can’t stop baby.
(เบบิ ไอ แค็นท ซท็อพ เบบิ)
Oooooh! I feel it coming on, the way I feel it baby it just can’t be
(อูฮู ! ไอ ฟีล อิท คัมอิง ออน , เดอะ เว ไอ ฟีล อิท เบบิ อิท จัซท แค็นท บี)
wrong ooooh! I want you needing me,
(ร็อง อู้ ! ไอ ว็อนท ยู นี๊ดดิงมี ,)
and I’ll come running baby that’t the way it’s gonna be.
(แอ็นด แอล คัม รันนิง เบบิ thatt เดอะ เว อิทซ กอนนะ บี)
[Chorus]
([ โครัซ ])
Just call on me baby
(จัซท คอล ออน มี เบบิ)
Oh no baby I can’t stop baby
(โอ โน เบบิ ไอ แค็นท ซท็อพ เบบิ)
Oh no baby I can’t stop baby
(โอ โน เบบิ ไอ แค็นท ซท็อพ เบบิ)
Oh no baby I can’t stop baby
(โอ โน เบบิ ไอ แค็นท ซท็อพ เบบิ)
Oh no
(โอ โน)
baby I can’t stop baby baby
(เบบิ ไอ แค็นท ซท็อพ เบบิ เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Call คำอ่านไทย Ashanti

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น