เนื้อเพลง Freaky Friday คำอ่านไทย Aqua

Howdy People
( Howdy พี๊เพิ่ล)
Here’s A Little Story About An Old Friend Of Mine
(เฮียร ซา ลิ๊ทเทิ่ล ซโทริ อะเบาท แอน โอลด ฟเร็นด อ็อฝ ไมน)
And To All You Great Folks Out There
(แอ็นด ทู ออล ยู กเรท โฟค เอ้า แดร์)
This Is H*rdcore 10 4
(ดีซ ซิส เฮส *rdcore เทน โฟว)

Freaky Friday Things Ain’t Going My Way
(ฟรีคกี้ฟไรดิ ธิง เอน โกอิ้ง มาย เว)
Everything Is Gone My Life Is A Country Song
(เอ๊วี่ติง อีส กอน มาย ไลฟ อีส ซา คันทริ ซ็อง)
Oh Oh
(โอ โอ)

I Jumped Out Of My Bed This Morning
(ไอ จัมพ เอ้า อ็อฝ มาย เบ็ด ดีซ มอนิง)
Then I Heard This Crunchy Sound
(เด็น นาย เฮิด ดีซ Crunchy เซานด)
From My Left Leg That Was Broken
(ฟร็อม มาย เล็ฟท เล็ก แดท วอส บโรเค็น)
And A Note Was Laying On The Ground
(แอ็นด อะ โนท วอส เลยิง ออน เดอะ กเรานด)

Baby I’m Leaving You This Minute
(เบบิ แอม ลีฝอิงส ยู ดีซ มินยูท)
Took The Car And The Cats And Dogs
(ทุค เดอะ คา แอ็นด เดอะ แค็ท แซน ด็อก)
Got The Boots And The Rhinestone Stetson
(ก็อท เดอะ บูท แซน เดอะ Rhinestone Stetson)
Nothing’s Left But The Note You Got Ah You S*ck
(นัธอิง เล็ฟท บัท เดอะ โนท ยู ก็อท อา ยู เอส *ck)

Freaky Friday Things Ain’t Going My Way
(ฟรีคกี้ฟไรดิ ธิง เอน โกอิ้ง มาย เว)
Everything Is Gone My Life Is A Country Song
(เอ๊วี่ติง อีส กอน มาย ไลฟ อีส ซา คันทริ ซ็อง)
Freaky Friday Go Play On The Highway
(ฟรีคกี้ฟไรดิ โก พเล ออน เดอะ ไฮฮเวย์)
Everything Is Wrong What The Heck Is Going On
(เอ๊วี่ติง อีส ร็อง ว็อท เดอะ แฮค อีส โกอิ้ง ออน)

On My Way Through Crosstown Traffic
(ออน มาย เว ธรู Crosstown ทแรฟฟิค)
I Was Hit By A Giant Truck
(ไอ วอส ฮิท ไบ อะ ไจแอ็นท ทรัค)
I Came Late To Work And Got Fired
(ไอ เคม เลท ทู เวิค แอ็นด ก็อท เฟอ)
Then Suddenly The Thunder Struck
(เด็น ซั๊ดเด้นลี่ เดอะ ธันเดอะ ซทรัค)
Oh Oh
(โอ โอ)

Baby I Am Leaving You This Minute
(เบบิ ไอ แอ็ม ลีฝอิงส ยู ดีซ มินยูท)
Took The Car And The Cats And Dogs
(ทุค เดอะ คา แอ็นด เดอะ แค็ท แซน ด็อก)
Got The Boots And The Rhinestone Stetson
(ก็อท เดอะ บูท แซน เดอะ Rhinestone Stetson)
Nothing’s Left But The Note You Got Ah You S*ck
(นัธอิง เล็ฟท บัท เดอะ โนท ยู ก็อท อา ยู เอส *ck)

Freaky Friday Things Ain’t Going My Way
(ฟรีคกี้ฟไรดิ ธิง เอน โกอิ้ง มาย เว)
Everything Is Gone My Life Is A Country Song
(เอ๊วี่ติง อีส กอน มาย ไลฟ อีส ซา คันทริ ซ็อง)
Freaky Friday Go Play On The Highway
(ฟรีคกี้ฟไรดิ โก พเล ออน เดอะ ไฮฮเวย์)
Everything Is Wrong What The Heck Is Going On
(เอ๊วี่ติง อีส ร็อง ว็อท เดอะ แฮค อีส โกอิ้ง ออน)

Life’s A Country Song H*rdcore 10 4
(ไลฟ ซา คันทริ ซ็อง เฮส *rdcore เทน โฟว)
What The Heck Is Wrong Yiiii Ha
(ว็อท เดอะ แฮค อีส ร็อง Yiiii ฮา)
Life’s A Country Song H*rdcore 10 4
(ไลฟ ซา คันทริ ซ็อง เฮส *rdcore เทน โฟว)
What The Heck Is Going On
(ว็อท เดอะ แฮค อีส โกอิ้ง ออน)

Life’s A Country Song H*rdcore 10 4
(ไลฟ ซา คันทริ ซ็อง เฮส *rdcore เทน โฟว)
What The Heck Is Wrong Yiiii Ha
(ว็อท เดอะ แฮค อีส ร็อง Yiiii ฮา)
Life’s A Country Song H*rdcore 10 4
(ไลฟ ซา คันทริ ซ็อง เฮส *rdcore เทน โฟว)
What The Heck Is Going On
(ว็อท เดอะ แฮค อีส โกอิ้ง ออน)

Everything Is Gone My Life Is A Country Song
(เอ๊วี่ติง อีส กอน มาย ไลฟ อีส ซา คันทริ ซ็อง)
H*rdcore 10 4
(เฮส *rdcore เทน โฟว)

Freaky Friday Things Ain’t Going My Way
(ฟรีคกี้ฟไรดิ ธิง เอน โกอิ้ง มาย เว)
Everything Is Gone My Life Is A Country Song
(เอ๊วี่ติง อีส กอน มาย ไลฟ อีส ซา คันทริ ซ็อง)
Freaky Friday Go Play On The Highway
(ฟรีคกี้ฟไรดิ โก พเล ออน เดอะ ไฮฮเวย์)
Everything Is Wrong What The Heck Is Going On
(เอ๊วี่ติง อีส ร็อง ว็อท เดอะ แฮค อีส โกอิ้ง ออน)

Well Folks That’s All For Now
(เว็ล โฟค แด๊ท ซอร์ ฟอ เนา)
Life Is Just A Long Long Country Song
(ไลฟ อีส จัซท ดา ล็อง ล็อง คันทริ ซ็อง)
And That’s A Big 10 4
(แอ็นด แด๊ท ซา บิก เทน โฟว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Freaky Friday คำอ่านไทย Aqua

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น