เนื้อเพลง I Do (The Best Is Yet to Come) คำอ่านไทย Westlife

[Shane]
( [ เชน ])
Tell me
(เท็ล มี)
Can you feel my heartbeat
(แค็น ยู ฟีล มาย ฮาร์ทบีท)
Tell me
(เท็ล มี)
As i kneel down at your feet
(แอ็ส ซาย นีล เดาน แอ็ท ยุร ฟีท)
I knew there would come a time
(ไอ นยู แดร์ เวิด คัม อะ ไทม)
When these two hearts wouldn’t rhyme
(ฮเว็น ฑิส ทู ฮาท วูดดึ่น ไรม)
Just put your hand in mine forever
(จัซท พัท ยุร แฮ็นด อิน ไมน เฟาะเรฝเออะ)

For so long
(ฟอ โซ ล็อง)
I have been an island
(ไอ แฮ็ฝ บีน แอน ไอแล็นด)
When no one could ever reach the shores
(ฮเว็น โน วัน เคิด เอฝเออะ รีช เดอะ โฌ)
And we’ve got whole lifetime to share
(แอ็นด หวีบ ก็อท โฮล ไลฟ์ไทม์ ทู แฌ)
And i’ll always be there
(แอ็นด แอล ออลเว บี แดร์)
Darling these i swear
(ดาลิง ฑิส ไอ ซแว)

[Mark]
([ ม๊าร์ค ])
So please believe me
(โซ พลีส บิลีฝ มี)
For these words i say are true
(ฟอ ฑิส เวิด ซาย เซ อาร์ ทรู)
And don’t deny me [yeah yeah]
(แอ็นด ด้อนท์ ดิไน มี [ เย่ เย่ ])
Are lifetime loving you ohhh
(อาร์ ไลฟ์ไทม์ ลัฝอิง ยู โอ้)
If you ask will i’ll be true
(อิฟ ยู อาซค วิล แอล บี ทรู)
Do i give my arm to you
(ดู ไอ กิฝ มาย อาม ทู ยู)
Then i will say I do
(เด็น นาย วิล เซ ไอ ดู)

[Shane]
([ เชน ])
I’m ready to begin this journey
(แอม เรดอิ ทู บีกีน ดีซ เจอนิ)
[Mark]
([ ม๊าร์ค ])
Well i’m with you
(เว็ล แอม วิฑ ยู)
with every steps you take
(วิฑ เอฝริ ซเท็พ ยู เทค)
And we’ve got a whole lifetime to share
(แอ็นด หวีบ ก็อท ดา โฮล ไลฟ์ไทม์ ทู แฌ)
And i’ll always be there
(แอ็นด แอล ออลเว บี แดร์)
Darling these i swear
(ดาลิง ฑิส ไอ ซแว)

[Shane & Mark]
([ เชน & ม๊าร์ค ])
So please believe me [yeah yeah yeah]
(โซ พลีส บิลีฝ มี [ เย่ เย่ เย่ ])
For these words i say are true….
(ฟอ ฑิส เวิด ซาย เซ อาร์ ทรู)
And don’t deny me [yeah yeah yeah]
(แอ็นด ด้อนท์ ดิไน มี [ เย่ เย่ เย่ ])
Are lifetime loving you ohhh
(อาร์ ไลฟ์ไทม์ ลัฝอิง ยู โอ้)
If you ask will i’ll be true
(อิฟ ยู อาซค วิล แอล บี ทรู)
Do i give my arm to you
(ดู ไอ กิฝ มาย อาม ทู ยู)
Then i will say I do
(เด็น นาย วิล เซ ไอ ดู)

[Mark]
([ ม๊าร์ค ])
Come on just take my hand ohhhh
(คัมมอน จัซท เทค มาย แฮ็นด โอ้)
come on lets make a step for our love
(คัมมอน เล็ท เมค เก ซเท็พ ฟอ เอ๊า ลัฝ)
I know this is so hard to believe
(ไอ โน ดีซ ซิส โซ ฮาด ทู บิลีฝ)
So please….
(โซ พลีส)
So please believe me
(โซ พลีส บิลีฝ มี)
For these words i say are true
(ฟอ ฑิส เวิด ซาย เซ อาร์ ทรู)
And dont deny me [no no no no]
(แอ็นด ด้อนท์ ดิไน มี [ โน โน โน โน ])
A lifetime loving you [no i dont hoping without you]
(อะ ไลฟ์ไทม์ ลัฝอิง ยู [ โน ไอ ด้อนท์ โฮพปิง วิเฑาท ยู ])
And if you as will il be true [i’ll be true]
(แอ็นด อิฟ ยู แอ็ส วิล แอล บี ทรู [ แอล บี ทรู ])
Do i give my arm to you [if you ask if i’ll be true]
(ดู ไอ กิฝ มาย อาม ทู ยู [ อิฟ ยู อาซค อิฟ แอล บี ทรู ])
Do i’ll give my arms to you
(ดู แอล กิฝ มาย อาม ทู ยู)
And i will say i do.
(แอ็นด ดาย วิล เซ ไอ ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Do (The Best Is Yet to Come) คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น