เนื้อเพลง I Have Always Loved You คำอ่านไทย Enrique Iglesias

Since The Beginning Of Time
( ซินซ เดอะ บีกีนนิง อ็อฝ ไทม)
Since It Started To Rain
(ซินซ อิท ซทาท ทู เรน)
Since I Heard You Laugh
(ซินซ ไอ เฮิด ยู ลาฟ)
Since I Felt Your Pain
(ซินซ ไอ เฟ็ลท ยุร เพน)
I Was Too Young You Were Much Younger
(ไอ วอส ทู ยัง ยู เวอ มัช ยังเกอะ)
We Were Afraid Of Each Other’s Hunger
(วี เวอ อัฟเรด อ็อฝ อีช อัฑเออะ ฮังเกอะ)
I Have Always Loved You
(ไอ แฮ็ฝ ออลเว ลัฝ ยู)
There’s Never Been Anyone Else
(แดร์ เนฝเวอะ บีน เอนอิวัน เอ็ลซ)
I Knew You Before I Knew Myself
(ไอ นยู ยู บิโฟ ไอ นยู ไมเซลฟ)
Oh My Baby
(โอ มาย เบบิ)
I Have Always Loved You
(ไอ แฮ็ฝ ออลเว ลัฝ ยู)
Since We Kissed The First Time
(ซินซ วี คิซ เดอะ เฟิซท ไทม)
Since We Slept On The Beach
(ซินซ วี ซเล็พท ออน เดอะ บีช)
You Were Too Close For Comfort
(ยู เวอ ทู คโลส ฟอ คัมเฟิท)
You Were Too Far Out Of Reach
(ยู เวอ ทู ฟา เอ้า อ็อฝ รีช)
You Walked Away
(ยู วอค อะเว)
I Should Have Held You
(ไอ เชิด แฮ็ฝ เฮ็ลด ยู)
Would You Have Stayed For Me To Tell You
(เวิด ยู แฮ็ฝ ซเท ฟอ มี ทู เท็ล ยู)
I Have Always Loved You
(ไอ แฮ็ฝ ออลเว ลัฝ ยู)
There’s Never Been Anyone Else
(แดร์ เนฝเวอะ บีน เอนอิวัน เอ็ลซ)
I Knew You Before I Knew Myself
(ไอ นยู ยู บิโฟ ไอ นยู ไมเซลฟ)
Oh My Baby
(โอ มาย เบบิ)
I Have Always Loved You
(ไอ แฮ็ฝ ออลเว ลัฝ ยู)
Years Go By In A Matter Of Days
(เยีย โก ไบ อิน อะ แมทเทอะ อ็อฝ เด)
And Though We Go Separate Ways
(แอ็นด โธ วี โก เซพอะริท เว)
I Never Stop Dreaming Of You
(ไอ เนฝเวอะ ซท็อพ ดรีมมิง อ็อฝ ยู)
I Have Always Loved You
(ไอ แฮ็ฝ ออลเว ลัฝ ยู)
And When You Call It Makes Me Cry
(แอ็นด ฮเว็น ยู คอล อิท เมค มี คไร)
We Never Made Time For You And
(วี เนฝเวอะ เมด ไทม ฟอ ยู แอ็นด)
I If I Could Live It All Again
(ไอ อิฟ ฟาย เคิด ไลฝ อิท ดอร์ อะเกน)
I’d Never Let It End
(อาย เนฝเวอะ เล็ท ดิธ เอ็นด)
I’d Still Be With You
(อาย ซทิล บี วิฑ ยู)
Oh
(โอ)
God I Miss You
(ก็อด ดาย มิซ ยู)

I Have Always Loved You
(ไอ แฮ็ฝ ออลเว ลัฝ ยู)
There’s Never Been Anyone Else
(แดร์ เนฝเวอะ บีน เอนอิวัน เอ็ลซ)
I Knew You Before
(ไอ นยู ยู บิโฟ)
I Knew Myself
(ไอ นยู ไมเซลฟ)
Oh My Baby
(โอ มาย เบบิ)
I Have Always Loved You
(ไอ แฮ็ฝ ออลเว ลัฝ ยู)
Years Go By In A Matter Of Days
(เยีย โก ไบ อิน อะ แมทเทอะ อ็อฝ เด)
And Though We Go Separate Ways
(แอ็นด โธ วี โก เซพอะริท เว)
I Never Stop Dreaming Of You
(ไอ เนฝเวอะ ซท็อพ ดรีมมิง อ็อฝ ยู)
I Have Always Loved You
(ไอ แฮ็ฝ ออลเว ลัฝ ยู)

Thanks To Tarek
(แธ็งค ทู Tarek)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Have Always Loved You คำอ่านไทย Enrique Iglesias

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น