เนื้อเพลง I Need You Now คำอ่านไทย Billy Ray Cyrus

I’ve never seen that little town where You were born
( แอฝ เนฝเวอะ ซีน แดท ลิ๊ทเทิ่ล ทาวน์ ฮแว ยู เวอ บอน)
It was long before my time and far away
(อิท วอส ล็อง บิโฟ มาย ไทม แอ็นด ฟา อะเว)
But as time goes on I think about You more and more
(บัท แอ็ส ไทม โกซ ออน นาย ธิงค อะเบาท ยู โม แอ็นด โม)
And wonder what it was like in those day’s
(แอ็นด วันเดอะ ว็อท ดิธ วอส ไลค อิน โฑส เด)
I wish I could have walked with You
(ไอ วิฌ ไอ เคิด แฮ็ฝ วอค วิฑ ยู)
You might have called me friend
(ยู ไมท แฮ็ฝ คอล มี ฟเร็นด)
But there’s no way I could’ve known You then
(บัท แดร์ โน เว ไอ คูดดิฝ โนน ยู เด็น)

But I know You now
(บัท ไอ โน ยู เนา)
I know Your name
(ไอ โน ยุร เนม)
A lot of awesome things You did and why You came
(อะ ล็อท อ็อฝ ออซัม ธิง ยู ดิด แอ็นด ฮไว ยู เคม)
I didn’t know You when
(ไอ ดิ๊นอิน โน ยู ฮเว็น)
You helped that lame man rise up from his bed
(ยู เฮ็ลพ แดท เลม แม็น ไรส อัพ ฟร็อม ฮิส เบ็ด)
I didn’t know You when
(ไอ ดิ๊นอิน โน ยู ฮเว็น)
You stood there and called Lazarus from the dead
(ยู ซทูด แดร์ แอ็นด คอล แลสอะรัซ ฟร็อม เดอะ เด็ด)
But I know You now
(บัท ไอ โน ยู เนา)

I didn’t see You feed that tired hungry crowd
(ไอ ดิ๊นอิน ซี ยู ฟี แดท ไทร ฮังกริ คเราด)
With five loaves and two fish one afternoon
(วิฑ ไฟฝ โลฝส แซน ทู ฟิฌ วัน แอฟเตอร์นูน)
And I didn’t see You catch Peter’s hand
(แอ็นด ดาย ดิ๊นอิน ซี ยู แค็ช พีเทอะ แฮ็นด)
So he wouldn’t drown
(โซ ฮี วูดดึ่น ดเราน)
When he tried the walk on water like You
(ฮเว็น ฮี ทไร เดอะ วอค ออน วอเทอะ ไลค ยู)
I couldn’t see Your face
(ไอ คูดซึ่น ซี ยุร เฟซ)
When You taught those little kids
(ฮเว็น ยู ทอท โฑส ลิ๊ทเทิ่ล คิด)
There’s just no way I could’ve seen You then
(แดร์ จัซท โน เว ไอ คูดดิฝ ซีน ยู เด็น)

But I see You now
(บัท ไอ ซี ยู เนา)
I see Your love
(ไอ ซี ยุร ลัฝ)
I see a tiny glimpse of You in every one of us
(ไอ ซี อะ ไทนิ กลิมซ อ็อฝ ยู อิน เอฝริ วัน อ็อฝ อัซ)
I didn’t see You on the mount of olives
(ไอ ดิ๊นอิน ซี ยู ออน เดอะ เมานท อ็อฝ olives)
Crying as You prayed
(คไรอิง แอ็ส ยู พเร)
I couldn’t see You when You were kissed by Judus and betrayed
(ไอ คูดซึ่น ซี ยู ฮเว็น ยู เวอ คิซ ไบ Judus แซน บิทเร)
But I see You now
(บัท ไอ ซี ยู เนา)

Oh, I didn’t need You when that bitter angry mob
(โอ , ไอ ดิ๊นอิน นีด ยู ฮเว็น แดท บีทเทอะ แองกริ ม็อบ)
Shouted out crucify him
(เฌาท เอ้า ครูซิไฟ ฮิม)
And I couldn’t have needed You
(แอ็นด ดาย คูดซึ่น แฮ็ฝ นีด ยู)
When they laughed and mocked You
(ฮเว็น เด ลาฟ แอ็นด ม็อค ยู)
But it could be I’m a little bit like them
(บัท ดิธ เคิด บี แอม มา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ไลค เฑ็ม)

Cause I need You now
(คอส ไอ นีด ยู เนา)
I need Your grace
(ไอ นีด ยุร กเรซ)
And how I needed Your forgiveness to be saved
(แอ็นด เฮา ไอ นีด ยุร ฟอร์กีพเหนด ทู บี เซฝ)
I didn’t need You when Pilates soldiers beat You to the ground
(ไอ ดิ๊นอิน นีด ยู ฮเว็น โพโรเดซ โซลเจอะ บีท ยู ทู เดอะ กเรานด)
I didn’t need You when You hung there
(ไอ ดิ๊นอิน นีด ยู ฮเว็น ยู ฮัง แดร์)
Bleeding from Your thorny crown
(บรีดดิ้ง ฟร็อม ยุร ธอนิ คเราน)
But I need You now
(บัท ไอ นีด ยู เนา)
Oh, I need You now
(โอ , ไอ นีด ยู เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Need You Now คำอ่านไทย Billy Ray Cyrus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น