เนื้อเพลง Hero คำอ่านไทย Darren Hayes

Outside comfort in the skin
( เอาทไซด คัมเฟิท อิน เดอะ ซคิน)
I am all that you’re projecting
(ไอ แอ็ม ออล แดท ยัวร์ projectings)
Inside feel the rising tide
(อีนไซด ฟีล เดอะ ไรสอิง ไทด)
And the revolutions deafening
(แอ็นด เดอะ เรโฝะลยูฌัน เดฟเอะนิง)

I was trying to hide my opposing side
(ไอ วอส ทไรอิง ทู ไฮด มาย opposings ไซด)
Trying to reconcile my magical light
(ทไรอิง ทู เรคอ็อนไซล มาย แมจอิแค็ล ไลท)

Ladies and gentlemen listen up please
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน ลิ๊สซึ่น อัพ พลีส)
I don’t want to be your hero
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี ยุร ฮีโร)
[No, I am not open parts of me are broken]
([ โน , ไอ แอ็ม น็อท โอเพ็น พาท อ็อฝ มี อาร์ บโรเค็น ])
Do yourself a favor
(ดู ยุรเซลฟ อะ เฟเฝอะ)
Save yourself
(เซฝ ยุรเซลฟ)
Don’t pick me find someone else
(ด้อนท์ พิค มี ไฟนด ซัมวัน เอ็ลซ)
[Why’d you want to bother find yourself another]
([ วาย ยู ว็อนท ทู บอฑเออะ ไฟนด ยุรเซลฟ แอะนัธเออะ ])

Sometimes you put all of your desires in an object of affection
(ซัมไทม์ ยู พัท ดอร์ อ็อฝ ยุร ดิไสร ซิน แอน ออบเจ็คท อ็อฝ แอ็ฟเฟคฌัน)
But in time because you idolise there is only disappointment
(บัท อิน ไทม บิคอส ยู ไอโดราย แดร์ อีส โอ๊นลี่ ดิแซ็พพอยนทเม็นท)

I was flying so high in your perfect sky
(ไอ วอส ฟไลอิง โซ ไฮ อิน ยุร เพ๊อร์เฟ็คท ซไค)
But I needed to fall cannot have it all
(บัท ไอ นีด ทู ฟอล แคนน็อท แฮ็ฝ อิท ดอร์)

Ladies and gentlemen listen up please
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน ลิ๊สซึ่น อัพ พลีส)
I don’t want to be your hero
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี ยุร ฮีโร)
[No, I am not open parts of me are broken]
([ โน , ไอ แอ็ม น็อท โอเพ็น พาท อ็อฝ มี อาร์ บโรเค็น ])
Do yourself a favor
(ดู ยุรเซลฟ อะ เฟเฝอะ)
Save yourself
(เซฝ ยุรเซลฟ)
Don’t pick me find someone else
(ด้อนท์ พิค มี ไฟนด ซัมวัน เอ็ลซ)
[Why’d you want to bother find yourself another]
([ วาย ยู ว็อนท ทู บอฑเออะ ไฟนด ยุรเซลฟ แอะนัธเออะ ])

Ladies and gentlemen listen up please
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน ลิ๊สซึ่น อัพ พลีส)
I don’t want to be your hero
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี ยุร ฮีโร)
[No, I am not open parts of me are broken]
([ โน , ไอ แอ็ม น็อท โอเพ็น พาท อ็อฝ มี อาร์ บโรเค็น ])
Do yourself a favor
(ดู ยุรเซลฟ อะ เฟเฝอะ)
Save yourself
(เซฝ ยุรเซลฟ)
Don’t pick me for someone else
(ด้อนท์ พิค มี ฟอ ซัมวัน เอ็ลซ)
[Why’d you want to bother find yourself another]
([ วาย ยู ว็อนท ทู บอฑเออะ ไฟนด ยุรเซลฟ แอะนัธเออะ ])

Don’t need to compromise
(ด้อนท์ นีด ทู คอมพโระไมส)
I don’t need to occupy the floor
(ไอ ด้อนท์ นีด ทู ออคคิวไพ เดอะ ฟโล)
There’s a danger in boxing in my sin
(แดร์ ซา เดนเจอะ อิน บอคซิง อิน มาย ซิน)
And all that I am..
(แอ็นด ออล แดท ไอ แอ็ม)

It’s too much pressure
(อิทซ ทู มัช พเรฌเออะ)
I’ll only let you down again
(แอล โอ๊นลี่ เล็ท ยู เดาน อะเกน)
[No, I am not open parts of me are broken]
([ โน , ไอ แอ็ม น็อท โอเพ็น พาท อ็อฝ มี อาร์ บโรเค็น ])
It’s too much pressure
(อิทซ ทู มัช พเรฌเออะ)
I’ll only let you down again
(แอล โอ๊นลี่ เล็ท ยู เดาน อะเกน)
[Why’d you want to bother find yourself another]
([ วาย ยู ว็อนท ทู บอฑเออะ ไฟนด ยุรเซลฟ แอะนัธเออะ ])

Ladies and gentlemen listen up please
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน ลิ๊สซึ่น อัพ พลีส)
I don’t want to be your hero
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี ยุร ฮีโร)
[No, I am not open parts of me are broken]
([ โน , ไอ แอ็ม น็อท โอเพ็น พาท อ็อฝ มี อาร์ บโรเค็น ])

It’s too much pressure
(อิทซ ทู มัช พเรฌเออะ)
I’ll only let you down again
(แอล โอ๊นลี่ เล็ท ยู เดาน อะเกน)
[No, I am not open parts of me are broken]
([ โน , ไอ แอ็ม น็อท โอเพ็น พาท อ็อฝ มี อาร์ บโรเค็น ])

Ladies and gentlemen listen up please
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน ลิ๊สซึ่น อัพ พลีส)
I don’t want to be your hero
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี ยุร ฮีโร)
[No, I am not open parts of me are broken]
([ โน , ไอ แอ็ม น็อท โอเพ็น พาท อ็อฝ มี อาร์ บโรเค็น ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hero คำอ่านไทย Darren Hayes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น