เนื้อเพลง Angel คำอ่านไทย Leona Lewis

I feel it, you feel it
( ไอ ฟีล อิท , ยู ฟีล อิท)
That this was meant to be.
(แดท ดีซ วอส เม็นท ทู บี)
I know it, you know it
(ไอ โน อิท , ยู โน อิท)
That you were made for me.
(แดท ยู เวอ เมด ฟอ มี)
We can’t deny it any longer
(วี แค็นท ดิไน อิท เอนอิ ลองเงอ)
Day by day it’s getting stronger.
(เด ไบ เด อิทซ เกดดดิ้ง สตองเกอร์)
I want it, you want it
(ไอ ว็อนท ดิธ , ยู ว็อนท ดิธ)
It’s what the people want to see.
(อิทซ ว็อท เดอะ พี๊เพิ่ล ว็อนท ทู ซี)

We’re like Romeo and Juliet
(เวีย ไลค โรมีโอแอ็นด จูรีเอด)
Families can’t divide us.
(แฟมลีสฺ แค็นท ดิไฝด อัซ)
Like the tallest mountain or the widest sea
(ไลค เดอะ ทอเลด เมานทิน ออ เดอะ widest ซี)
Nothing’s big enough to hide us.
(นัธอิง บิก อินัฟ ทู ไฮด อัซ)
When we make love its overwhelming
(ฮเว็น วี เมค ลัฝ อิทซ โอเฝอะฮเวลมิง)
I just touch the heavens
(ไอ จัซท ทั๊ช เดอะ เฮฝเอ็น)
You’re an angel, you’re an angel
(ยัวร์ แอน เอนเจล , ยัวร์ แอน เอนเจล)

I said this world, this world.
(ไอ เซ็ด ดีซ เวิลด , ดีซ เวิลด)
Could leave us any day
(เคิด ลีฝ อัซ เอนอิ เด)
But my love for you, it will never go away.
(บัท มาย ลัฝ ฟอ ยู , อิท วิล เนฝเวอะ โก อะเว)
And i don’t wanna go to sleep
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ วอนนา โก ทู ซลีพ)
Cuz’ you are like a dream
(คัซ ยู อาร์ ไลค เก ดรีม)
For every night I say a prayer,
(ฟอ เอฝริ ไนท ไอ เซ อะ พเรเออะ ,)
And I swear you are the answer
(แอ็นด ดาย ซแว ยู อาร์ ดิ อานเซอะ)
You’re an angel, you’re an angel, you’re an angel.
(ยัวร์ แอน เอนเจล , ยัวร์ แอน เอนเจล , ยัวร์ แอน เอนเจล)

So we take it and each moment our love grows
(โซ วี เทค อิท แอ็นด อีช โมเม็นท เอ๊า ลัฝ กโร)
I see it, you see it,
(ไอ ซี อิท , ยู ซี อิท ,)
What we have is made of gold
(ว็อท วี แฮ็ฝ อีส เมด อ็อฝ โกลด)
We’re so filled with meaning,
(เวีย โซ ฟิล วิฑ มีนนิง ,)
Nothing can make us shallow.
(นัธอิง แค็น เมค อัซ แฌลโล)
So I hold it, and you hold it
(โซ ไอ โฮลด ดิท , แอ็นด ยู โฮลด ดิท)
The promise of tomorrow.
(เดอะ พรอมอิซ อ็อฝ ทุมอโร)
When we make love its overwhelming
(ฮเว็น วี เมค ลัฝ อิทซ โอเฝอะฮเวลมิง)
I just touch the heavens.
(ไอ จัซท ทั๊ช เดอะ เฮฝเอ็น)
You’re an angel, you’re an angel
(ยัวร์ แอน เอนเจล , ยัวร์ แอน เอนเจล)

And I said this world, this world
(แอ็นด ดาย เซ็ด ดีซ เวิลด , ดีซ เวิลด)
Could leave us any day
(เคิด ลีฝ อัซ เอนอิ เด)
But my love for you, it will never go away.
(บัท มาย ลัฝ ฟอ ยู , อิท วิล เนฝเวอะ โก อะเว)
And i don’t wanna go to sleep
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ วอนนา โก ทู ซลีพ)
Cuz’ you are like a dream
(คัซ ยู อาร์ ไลค เก ดรีม)
For every night I say a prayer,
(ฟอ เอฝริ ไนท ไอ เซ อะ พเรเออะ ,)
And I swear you are the answer
(แอ็นด ดาย ซแว ยู อาร์ ดิ อานเซอะ)
You’re an angel, you’re an angel, you’re an angel.
(ยัวร์ แอน เอนเจล , ยัวร์ แอน เอนเจล , ยัวร์ แอน เอนเจล)

I don’t need three wishes
(ไอ ด้อนท์ นีด ธรี วิซเชรด)
Oh I just need one
(โอ ไอ จัซท นีด วัน)
For us to never be finished
(ฟอ อัซ ทู เนฝเวอะ บี ฟีนอิฌ)
For us to never be done
(ฟอ อัซ ทู เนฝเวอะ บี ดัน)
When they say it’s over
(ฮเว็น เด เซ อิทซ โอเฝอะ)
We’ll just say I love you
(เว็ล จัซท เซ ไอ ลัฝ ยู)
And when they say it’s finished
(แอ็นด ฮเว็น เด เซ อิทซ ฟีนอิฌ)
We’ll just keep on building.
(เว็ล จัซท คีพ ออน บีลดิง)

And I said this world, this world
(แอ็นด ดาย เซ็ด ดีซ เวิลด , ดีซ เวิลด)
Could leave us any day
(เคิด ลีฝ อัซ เอนอิ เด)
But my love for you, it will never go away.
(บัท มาย ลัฝ ฟอ ยู , อิท วิล เนฝเวอะ โก อะเว)
And i don’t wanna go to sleep
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ วอนนา โก ทู ซลีพ)
Cuz’ you are like a dream
(คัซ ยู อาร์ ไลค เก ดรีม)
For every night I say a prayer,
(ฟอ เอฝริ ไนท ไอ เซ อะ พเรเออะ ,)
And I swear you are the answer [x2]
(แอ็นด ดาย ซแว ยู อาร์ ดิ อานเซอะ [ x2 ])

You’re an angel, you’re an angel, you’re an angel.
(ยัวร์ แอน เอนเจล , ยัวร์ แอน เอนเจล , ยัวร์ แอน เอนเจล)

Yes you are. You’re an angel.
(เย็ซ ยู อาร์ ยัวร์ แอน เอนเจล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Angel คำอ่านไทย Leona Lewis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น