เนื้อเพลง If I Were a Bell คำอ่านไทย Teena Marie

Early morning whispers to me
( เออลิ มอนิง ฮวีซเพอะ ทู มี)
I was taken unaware
(ไอ วอส เทคเอ็น อะนะแว)
I remember sunlight creepin’
(ไอ ริเมมเบอะ ซันไลท์ คลีพปิน)
In the window over there
(อิน เดอะ วีนโด โอเฝอะ แดร์)

The day had promised true love
(เดอะ เด แฮ็ด พรอมอิซ ทรู ลัฝ)
Smiles awaken as we rise
(ซไมล อะเวคเอ็น แอ็ส วี ไรส)
Our golden slumbers long gone
(เอ๊า โกลเด็น ซลัมเบอะ ล็อง กอน)
Only you got in my eyes
(โอ๊นลี่ ยู ก็อท อิน มาย ไอ)
And now I’ll never be the same
(แอ็นด เนา แอล เนฝเวอะ บี เดอะ เซม)
Cause you made me over
(คอส ยู เมด มี โอเฝอะ)

If I were a bell, baby, I would ring
(อิฟ ฟาย เวอ อะ เบลล์ , เบบิ , ไอ เวิด ริง)
Tell the whole world that you are my everything
(เท็ล เดอะ โฮล เวิลด แดท ยู อาร์ มาย เอ๊วี่ติง)
If I were a bell, baby, you would know
(อิฟ ฟาย เวอ อะ เบลล์ , เบบิ , ยู เวิด โน)
That you are my only lover and it’s wonderful
(แดท ยู อาร์ มาย โอ๊นลี่ ลัฝเออะ แอ็นด อิทซ วันเดอะฟุล)

If I were a bell
(อิฟ ฟาย เวอ อะ เบลล์)
Baby, I would ring each day for you
(เบบิ , ไอ เวิด ริง อีช เด ฟอ ยู)

Early morning it talks to me
(เออลิ มอนิง อิท ทอค ทู มี)
I was taken by surprise
(ไอ วอส เทคเอ็น ไบ เซิพไรส)
I remember fingers floating
(ไอ ริเมมเบอะ ฟีงเกอะ ฟโลทอิง)
As you held me hypnotized
(แอ็ส ยู เฮ็ลด มี ฮีพโนะไทส)

The day had promised true love
(เดอะ เด แฮ็ด พรอมอิซ ทรู ลัฝ)
Smiles awaken as we share
(ซไมล อะเวคเอ็น แอ็ส วี แฌ)
Our golden slumbers long gone
(เอ๊า โกลเด็น ซลัมเบอะ ล็อง กอน)
Only you and I were there
(โอ๊นลี่ ยู แอ็นด ดาย เวอ แดร์)
And now, honey, I’m not the same
(แอ็นด เนา , ฮันอิ , แอม น็อท เดอะ เซม)
Cause you made a brand new me, yes
(คอส ยู เมด อะ บแร็นด นยู มี , เย็ซ)

If I were a bell, baby, I would ring
(อิฟ ฟาย เวอ อะ เบลล์ , เบบิ , ไอ เวิด ริง)
Tell the whole world that you are my everything
(เท็ล เดอะ โฮล เวิลด แดท ยู อาร์ มาย เอ๊วี่ติง)
If I were a bell, baby, you would know
(อิฟ ฟาย เวอ อะ เบลล์ , เบบิ , ยู เวิด โน)
That you are my only lover and it’s wonderful
(แดท ยู อาร์ มาย โอ๊นลี่ ลัฝเออะ แอ็นด อิทซ วันเดอะฟุล)

If I were a bell, baby
(อิฟ ฟาย เวอ อะ เบลล์ , เบบิ)
I would ring from the hilltops
(ไอ เวิด ริง ฟร็อม เดอะ เฮลท๊อป)
Ring from each and every day mountainside, yes, oh
(ริง ฟร็อม อีช แอ็นด เอฝริ เด แมวเทินไซต์ , เย็ซ , โอ)

If I were a bell
(อิฟ ฟาย เวอ อะ เบลล์)
Baby, I would ring through every valley
(เบบิ , ไอ เวิด ริง ธรู เอฝริ แฝลลิ)
Tell the whole world ’bout these tears of joy I cry
(เท็ล เดอะ โฮล เวิลด เบาท ฑิส เทีย อ็อฝ จอย ไอ คไร)

If I were your bell
(อิฟ ฟาย เวอ ยุร เบลล์)
Baby, I would ring each day for you
(เบบิ , ไอ เวิด ริง อีช เด ฟอ ยู)

And no one
(แอ็นด โน วัน)
Could ever tell me what to think, to feel, to say or do
(เคิด เอฝเออะ เท็ล มี ว็อท ทู ธิงค , ทู ฟีล , ทู เซ ออ ดู)
Listen, sugar
(ลิ๊สซึ่น , ฌูกเออะ)
I’m gonna sing about you one more time
(แอม กอนนะ ซิง อะเบาท ยู วัน โม ไทม)

If I were a bell [If I were a bell], baby, I would ring [Baby, I]
(อิฟ ฟาย เวอ อะ เบลล์ [ อิฟ ฟาย เวอ อะ เบลล์ ] , เบบิ , ไอ เวิด ริง [ เบบิ , ไอ ])
Tell the whole world that you are my everything
(เท็ล เดอะ โฮล เวิลด แดท ยู อาร์ มาย เอ๊วี่ติง)
If I were a bell [If I were a bell], baby, you would know [Baby, only you would know]
(อิฟ ฟาย เวอ อะ เบลล์ [ อิฟ ฟาย เวอ อะ เบลล์ ] , เบบิ , ยู เวิด โน [ เบบิ , โอ๊นลี่ ยู เวิด โน ])
That you are my only lover and it’s wonderful
(แดท ยู อาร์ มาย โอ๊นลี่ ลัฝเออะ แอ็นด อิทซ วันเดอะฟุล)

If I were a bell
(อิฟ ฟาย เวอ อะ เบลล์)
Baby, I would ring each day for you…
(เบบิ , ไอ เวิด ริง อีช เด ฟอ ยู)
Just for you
(จัซท ฟอ ยู)

I guess that’s not mature thing for me to say, baby
(ไอ เก็ซ แด๊ท น็อท มัทยูร ธิง ฟอ มี ทู เซ , เบบิ)
I’m just gonna let the bells talk for me
(แอม จัซท กอนนะ เล็ท เดอะ เบลล์ ทอค ฟอ มี)
As the flicker turns to flame and passion rises hot [Ooh…]
(แอ็ส เดอะ ฟลีคเคอะ เทิน ทู ฟเลม แอ็นด แพฌอัน ไรส ฮ็อท [ อู้ ])
I have no choice but to carry the choice but to carry a torch
(ไอ แฮ็ฝ โน ชอยซ บัท ทู แคริ เดอะ ชอยซ บัท ทู แคริ อะ ทอช)
Come here, honey
(คัม เฮียร , ฮันอิ)
Let me make it all right [Ooh…]
(เล็ท มี เมค อิท ดอร์ ไรท [ อู้ ])
I’m gonna ring for you, baby [Oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…oh…]
(แอม กอนนะ ริง ฟอ ยู , เบบิ [ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ ])
You know the part [Baby]
(ยู โน เดอะ พาท [ เบบิ ])
And it’s from the heart [It’s from the heart]
(แอ็นด อิทซ ฟร็อม เดอะ ฮาท [ อิทซ ฟร็อม เดอะ ฮาท ])
It’s from my soul [From my soul]
(อิทซ ฟร็อม มาย โซล [ ฟร็อม มาย โซล ])
I ring for you [I ring for you…oh…oh…], oh
(ไอ ริง ฟอ ยู [ ไอ ริง ฟอ ยู โอ โอ ] , โอ)
Just for you [Just for you]
(จัซท ฟอ ยู [ จัซท ฟอ ยู ])
[Just] Just for you [Just…]
([ จัซท ] จัซท ฟอ ยู [ จัซท ])
Oh, baby, I still do
(โอ , เบบิ , ไอ ซทิล ดู)
[Tell the world I’m ringin’ for my baby, I’m ringin’ for you]
([ เท็ล เดอะ เวิลด แอม ริงงิน ฟอ มาย เบบิ , แอม ริงงิน ฟอ ยู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If I Were a Bell คำอ่านไทย Teena Marie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น