เนื้อเพลง La Vie En Rose คำอ่านไทย Bette Midler

Hold me close and hold me fast.
( โฮลด มี คโลส แอ็นด โฮลด มี ฟัซท)
This magic spell you cast;
(ดีซ แมจอิค ซเพ็ล ยู คาซท 😉
this is la vie en rose.
(ดีซ ซิส ลา ไฝ อัง โรส)

When you kiss me, heaven sighs.
(ฮเว็น ยู คิซ มี , เฮฝเอ็น ไซ)
And though I close my eyes
(แอ็นด โธ ไอ คโลส มาย ไอ)
I see la vie en rose.
(ไอ ซี ลา ไฝ อัง โรส)

When you press me to your heart,
(ฮเว็น ยู พเร็ซ มี ทู ยุร ฮาท ,)
I’m in a world apart.
(แอม อิน อะ เวิลด อะพาท)
A world where roses bloom.
(อะ เวิลด ฮแว โรส บลูม)

And when you speak,
(แอ็นด ฮเว็น ยู ซพีค ,)
angels fly from above.
(เอนเจล ฟไล ฟร็อม อะบัฝ)
Everyday words seem to turn
(เอวี่เดย์ เวิด ซีม ทู เทิน)
into love songs.
(อีนทุ ลัฝ ซ็อง)

Give your heart and soul to me.
(กิฝ ยุร ฮาท แอ็นด โซล ทู มี)
Babe, it’s gonna be
(เบบ , อิทซ กอนนะ บี)
La vie en rose.
(ลา ไฝ อัง โรส)

Mmm, when you press me to your heart,
(อึม , ฮเว็น ยู พเร็ซ มี ทู ยุร ฮาท ,)
I’m in a world apart.
(แอม อิน อะ เวิลด อะพาท)
A world where roses bloom.
(อะ เวิลด ฮแว โรส บลูม)

And when you speak,
(แอ็นด ฮเว็น ยู ซพีค ,)
angels fly from above.
(เอนเจล ฟไล ฟร็อม อะบัฝ)
Everyday words seem to turn
(เอวี่เดย์ เวิด ซีม ทู เทิน)
into love songs.
(อีนทุ ลัฝ ซ็อง)

Give your heart, your soul to me.
(กิฝ ยุร ฮาท , ยุร โซล ทู มี)
Babe, it’s gonna be
(เบบ , อิทซ กอนนะ บี)
La vie en rose.
(ลา ไฝ อัง โรส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง La Vie En Rose คำอ่านไทย Bette Midler

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น