เนื้อเพลง Ridin คำอ่านไทย Chamillionaire feat Krayzie Bone

[Chorus]
( [ โครัซ ])
They see me rollin
(เด ซี มี โรลลิน)
They hatin
(เด แฮดดิน)
Patrolling they tryin to catch me ridin dirty
(Patrollings เด ทายอิน ทู แค็ช มี ริดอิน เดอทิ)
Tryin to catch me ridin dirty
(ทายอิน ทู แค็ช มี ริดอิน เดอทิ)
Tryin to catch me ridin dirty
(ทายอิน ทู แค็ช มี ริดอิน เดอทิ)
Tryin to catch me ridin dirty
(ทายอิน ทู แค็ช มี ริดอิน เดอทิ)
Tryin to catch me ridin dirty
(ทายอิน ทู แค็ช มี ริดอิน เดอทิ)
My music so loud
(มาย มยูสิค โซ เลาด)
I’m swangin
(แอม swangin)
They hopin that they gon catch me ridin dirty
(เด โฮพปิน แดท เด ก็อน แค็ช มี ริดอิน เดอทิ)
Tryin to catch me ridin dirty
(ทายอิน ทู แค็ช มี ริดอิน เดอทิ)
Tryin to catch me ridin dirty
(ทายอิน ทู แค็ช มี ริดอิน เดอทิ)
Tryin to catch me ridin dirty
(ทายอิน ทู แค็ช มี ริดอิน เดอทิ)
Tryin to catch me ridin dirty
(ทายอิน ทู แค็ช มี ริดอิน เดอทิ)

[Verse 1 – Chamillionaire]
([ เฝิซ วัน Chamillionaire ])
Police think they can see me lean
(โพะลีซ ธิงค เด แค็น ซี มี ลีน)
I’m tint so it ain’t easy to be seen
(แอม ทินท โซ อิท เอน อีสอิ ทู บี ซีน)
When you see me ride by they can see the glean
(ฮเว็น ยู ซี มี ไรด ไบ เด แค็น ซี เดอะ กลีน)
And my shine on the deck and the TV screen
(แอ็นด มาย ไฌน ออน เดอะ เด็ค แอ็นด เดอะ ทีวี ซครีน)
Ride with a nooche, she like hold up
(ไรด วิฑ อะ nooche , ชี ไลค โฮลด อัพ)
Next to the playstation controller is a full clip and my pistola
(เน็คซท ทู เดอะ เพลย์สเตชัน ค็อนทโรลเลอะ อีส ซา ฟูล คลิพ แอ็นด มาย pistola)
Turn a jacker into a coma
(เทิน อะ jacker อีนทุ อะ โคมะ)
Girl you ain’t know, I’m crazy like Krayzie Bone
(เกิล ยู เอน โน , แอม คเรสิ ไลค Krayzie บอน)
Just tryin to bone ain’t tryin to have no babies
(จัซท ทายอิน ทู บอน เอน ทายอิน ทู แฮ็ฝ โน เบบีสฺ)
Rock clean itself so I pull in ladies
(ร็อค คลีน อิทเซลฟ โซ ไอ พุล อิน เลดิส)
Laws of patrolling you know they hate me
(ลอ อ็อฝ patrollings ยู โน เด เฮท มี)
Music turned all the way up until the maximum
(มยูสิค เทิน ออล เดอะ เว อัพ อันทีล เดอะ แมคซิมัม)
I can speak for some n*ggas tryin to jack for some
(ไอ แค็น ซพีค ฟอ ซัม เอ็น *ggas ทายอิน ทู แจ็ค ฟอ ซัม)
But we packin somethin that we have and um will have a n*gga locked up in the maximum
(บัท วี แพคกิน ซัมติน แดท วี แฮ็ฝ แอ็นด อึม วิล แฮ็ฝ อะ เอ็น *gga ล็อค อัพ อิน เดอะ แมคซิมัม)
Security cell, I’m grippin oak
(ซิคยูริทิ เซ็ล , แอม กริบปิน โอค)
Music loud and tippin slow
(มยูสิค เลาด แอ็นด ทิพปิน ซโล)
Twist and twistin like hit this dough
(ทวิซท แอ็นด ทวิซติน ไลค ฮิท ดีซ โด)
Pull up from behind and is in his throat
(พุล อัพ ฟร็อม บิไฮนด แอ็นด อีส ซิน ฮิส ธโรท)
Windows down gotta stop pollution
(วีนโด เดาน กอททะ ซท็อพ พอลยูฌัน)
CDs change n*ggas like who is that producing?
(CDs เชนจ เอ็น *ggas ไลค ฮู อีส แดท producings)
This the Play-N-Skillz when we out and cruisin
(ดีซ เดอะ พเล เอ็น Skillz ฮเว็น วี เอ้า แอ็นด ครูซิน)
Got warrants in every city except Houston but I’m still ain’t losin
(ก็อท วอแร็นท ซิน เอฝริ ซีทอิ เอ็กเซพท ฮูซตัน บัท แอม ซทิล เอน ลูซิน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse 2 – Krayzie Bone]
([ เฝิซ ทู Krayzie บอน ])
I been drinkin and smokin holdin sh*t cause a brother can’t focus
(ไอ บีน ดริงคิน แอ็นด สโมกิน โฮดดิน ฌะ *ที คอส อะ บรัฑเออะ แค็นท โฟ๊คัส)
I gotta get to home ‘fore the po po’s scope this big ol Excursion swerving all up in the curve man
(ไอ กอททะ เก็ท ทู โฮม โฟ เดอะ โพ pos ซโคพ ดีซ บิก ol เอ็คซเคอฉัน swervings ออล อัพ อิน เดอะ เคิฝ แม็น)
N*gga been sippin on that Hennessey and the gin again is in again we in the wind
(เอ็น *gga บีน ซิบปิ่น ออน แดท เฮนเนสซี แอ็นด เดอะ จิน อะเกน อีส ซิน อะเกน วี อิน เดอะ วินด)
Doin a hundred while I come from the block
(โดย อะ ฮันดเร็ด ฮไวล ไอ คัม ฟร็อม เดอะ บล็อค)
And rollin another one up, we livin like we ain’t givin a f*ck
(แอ็นด โรลลิน แอะนัธเออะ วัน อัพ , วี ลีฝอิน ไลค วี เอน กีฝอิน อะ เอฟ *ck)
I got a revolver in my right hand, 40 oz on my lap freezing my balls
(ไอ ก็อท ดา ริฝอลเฝอะ อิน มาย ไรท แฮ็นด , 40 oz ออน มาย แล็พ ฟรีสอิง มาย บอล)
Roll a n*gga tree, green leaves and all
(โรล อะ เอ็น *gga ทรี , กรีน ลีฝ แซน ออล)
Comin up pretty deep, me and my do-jo
(คัมอิน อัพ พรีททิ ดีพ , มี แอ็นด มาย ดู โจ)
I gotta get back to backstreets
(ไอ กอททะ เก็ท แบ็ค ทู แบคสตีท)
Wanted by the six pound and I got heat glock glock shots to the block we creep creep
(ว็อนท ไบ เดอะ ซิคซ เพานด แอ็นด ดาย ก็อท ฮีท คล็อก คล็อก ฌ็อท ทู เดอะ บล็อค วี ครีพ ครีพ)
Pop Pop hope cops don’t see me, on a low key
(พ็อพ พ็อพ โฮพ ค็อพ ด้อนท์ ซี มี , ออน อะ โล คี)
With no regards for the law we dodge em like f*ck em all
(วิฑ โน ริกาด ฟอ เดอะ ลอ วี ด็อจ เอ็ม ไลค เอฟ *ck เอ็ม ออล)
But I won’t get caught up and brought up on charges for none of y’all
(บัท ไอ ว็อนท เก็ท คอท อัพ แอ็นด บรอท อัพ ออน ชาจ ฟอ นัน อ็อฝ ยอล)
Keep a gun in car, and a blunt to spark, but well if you want, n*gga you poppin dark
(คีพ อะ กัน อิน คา , แอ็นด อะ บลันท ทู ซพาค , บัท เว็ล อิฟ ยู ว็อนท , เอ็น *gga ยู พอพปิน ดาค)
Ready or not we bust shots off in the air Krayzie Bone and Chamillionaire
(เรดอิ ออ น็อท วี บัซท ฌ็อท ออฟฟ อิน ดิ แอ Krayzie บอน แอ็นด Chamillionaire)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse 3 – Chamillionaire]
([ เฝิซ ที Chamillionaire ])
Do what you thinkin so, I tried to let you go
(ดู ว็อท ยู ติ้งกิน โซ , ไอ ทไร ทู เล็ท ยู โก)
Turn up a blink of light and I swang it slower
(เทิน อัพ อะ บลิงค อ็อฝ ไลท แอ็นด ดาย ซวัง อิท สโลเวอร์)
A n*gga upset for sure cause they think they know that they catchin me with plenty of the drinkin drough
(อะ เอ็น *gga อัพเซ็ฑ ฟอ ฌุร คอส เด ธิงค เด โน แดท เด แคซชิน มี วิฑ พเลนทิ อ็อฝ เดอะ ดริงคิน drough)
So they get behind me tryin to check my tags, look at my rearview and they smilin
(โซ เด เก็ท บิไฮนด มี ทายอิน ทู เช็ค มาย แท็ก , ลุค แกท มาย rearview แอ็นด เด สไมลิน)
Thinkin they’ll catch me on the wrong well keep tryin
(ติ้งกิน เด๊ว แค็ช มี ออน เดอะ ร็อง เว็ล คีพ ทายอิน)
Cause they denyin is racial profiling
(คอส เด ดีนายเอน อีส เรแฌ็ล profilings)
Houston, TX you can check my tags
(ฮูซตัน , TX ยู แค็น เช็ค มาย แท็ก)
Pull me over try to check my slab
(พุล มี โอเฝอะ ทไร ทู เช็ค มาย ซแล็บ)
Glove compartment gotta get my cash
(กลัฝ ค็อมพาทเม็นท กอททะ เก็ท มาย แค็ฌ)
Cause the crooked cops try to come up fast
(คอส เดอะ ครุค ค็อพ ทไร ทู คัม อัพ ฟัซท)
And been a baller that I am I talk to them, giving a damn bout not feeling my attitude
(แอ็นด บีน อะ บอลเลอแดท ไอ แอ็ม ไอ ทอค ทู เฑ็ม , กีฝวิง อะ แด็ม เบาท น็อท ฟีลอิง มาย แอททิทยูด)
When they realize I ain’t even ridin dirty bet you’ll be leavin with an even madder mood
(ฮเว็น เด รีแอะไลส ไอ เอน อีเฝ็น ริดอิน เดอทิ เบ็ท โยว บี เลวิน วิฑ แอน อีเฝ็น แมดเดอะ มูด)
I’mma laugh at you then I’mma have to cruise I’m in number two on some more DJ Screw
(แอมมา ลาฟ แอ็ท ยู เด็น แอมมา แฮ็ฝ ทู ครูส แอม อิน นัมเบอะ ทู ออน ซัม โม ดีเจ ซครู)
You can’t arrest me plus you can’t sue
(ยู แค็นท แอะเรซท มี พลัซ ยู แค็นท ซยู)
This a message to the laws tellin them WE HATE YOU
(ดีซ ซา เมซซิจ ทู เดอะ ลอ เทลลิน เฑ็ม วี เฮท ยู)
I can’t be toss or tell em that they shoulda known
(ไอ แค็นท บี ท็อซ ออ เท็ล เอ็ม แดท เด โช๊วดา โนน)
Tippin down sittin crooked on my chrome
(ทิพปิน เดาน ซิทดิน ครุค ออน มาย คโรม)
Bookin my phone tryin to find a chick I wanna bone
(Bookin มาย โฟน ทายอิน ทู ไฟนด อะ ชิค ไอ วอนนา บอน)
Like they couldn’t stop me I’mma bout to pull up at your home and it’s on
(ไลค เด คูดซึ่น ซท็อพ มี แอมมา เบาท ทู พุล อัพ แอ็ท ยุร โฮม แอ็นด อิทซ ออน)

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ridin คำอ่านไทย Chamillionaire feat Krayzie Bone

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น