เนื้อเพลง If I Am คำอ่านไทย Nine Days

So you’re standin on the ledge, it looks like you might fall
( โซ ยัวร์ แสตนดิน ออน เดอะ เล็จ , อิท ลุค ไลค ยู ไมท ฟอล)
Its so far down or maybe you were thinkin about jumpin
(อิทซ โซ ฟา เดาน ออ เมบี ยู เวอ ติ้งกิน อะเบาท จัมปิน)
Now you could have it all, if you learned a little patience
(เนา ยู เคิด แฮ็ฝ อิท ดอร์ , อิฟ ยู เลิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล เพเฌ็นซ)
For though I cannot fly, I’m not content to crawl
(ฟอ โธ ไอ แคนน็อท ฟไล , แอม น็อท ค็อนเทนท ทู ครอล)
So give me a little credit, have in me a little faith
(โซ กิฝ มี อะ ลิ๊ทเทิ่ล คเรดอิท , แฮ็ฝ อิน มี อะ ลิ๊ทเทิ่ล เฟธ)
I wanna be with you forever if tomorrow’s not too late
(ไอ วอนนา บี วิฑ ยู เฟาะเรฝเออะ อิฟ ทุมอโร น็อท ทู เลท)
But its always too late when you got nothin, so you say
(บัท อิทซ ออลเว ทู เลท ฮเว็น ยู ก็อท นอทติน , โซ ยู เซ)
You should never let the sun set on tomorrow, before the sun rises today
(ยู เชิด เนฝเวอะ เล็ท เดอะ ซัน เซ็ท ออน ทุมอโร , บิโฟ เดอะ ซัน ไรส ทุเด)

Chorus :
(โครัซ :)
If I am, another waste of everything you dreamed of, I will let you down
(อิฟ ฟาย แอ็ม , แอะนัธเออะ เวซท อ็อฝ เอ๊วี่ติง ยู ดรีม อ็อฝ , ไอ วิล เล็ท ยู เดาน)
If I am, only here to watch you as you suffer, I will let you down
(อิฟ ฟาย แอ็ม , โอ๊นลี่ เฮียร ทู ว็อช ยู แอ็ส ยู ซัฟเฟอะ , ไอ วิล เล็ท ยู เดาน)

So you’re walkin on the edge and you wait your turn to fall
(โซ ยัวร์ วอคกิน ออน ดิ เอ็จ แอ็นด ยู เวท ยุร เทิน ทู ฟอล)
But you’re so far gone that you don’t see the hands upheld to catch you
(บัท ยัวร์ โซ ฟา กอน แดท ยู ด้อนท์ ซี เดอะ แฮ็นด อัพเฮลด ทู แค็ช ยู)
And you could find the fault in the heart that you’ve been handed
(แอ็นด ยู เคิด ไฟนด เดอะ ฟอลท อิน เดอะ ฮาท แดท ยู๊ฟ บีน แฮ็นด)
For though you cannot fly, you’re not content to crawl
(ฟอ โธ ยู แคนน็อท ฟไล , ยัวร์ น็อท ค็อนเทนท ทู ครอล)
And its always too late when you got nothin, so you say
(แอ็นด อิทซ ออลเว ทู เลท ฮเว็น ยู ก็อท นอทติน , โซ ยู เซ)
But we should never let the sun set on tomorrow, before the sun rises
(บัท วี เชิด เนฝเวอะ เล็ท เดอะ ซัน เซ็ท ออน ทุมอโร , บิโฟ เดอะ ซัน ไรส)

[Chorus]
([ โครัซ ])

So you’re standin on the ledge, it looks like you might fall
(โซ ยัวร์ แสตนดิน ออน เดอะ เล็จ , อิท ลุค ไลค ยู ไมท ฟอล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

The answers we find are never what we had in mind
(ดิ อานเซอะ วี ไฟนด อาร์ เนฝเวอะ ว็อท วี แฮ็ด อิน ไมนด)
So we make it up as we go along
(โซ วี เมค อิท อัพ แอ็ส วี โก อะลอง)
You don’t talk of dreams when I won’t mention tomorrow
(ยู ด้อนท์ ทอค อ็อฝ ดรีม ฮเว็น นาย ว็อนท เมนฌัน ทุมอโร)
And we won’t make those promises we can’t keep
(แอ็นด วี ว็อนท เมค โฑส พรอมอิซ วี แค็นท คีพ)

I will never leave you
(ไอ วิล เนฝเวอะ ลีฝ ยู)
I will not let you down
(ไอ วิล น็อท เล็ท ยู เดาน)
I will never leave you
(ไอ วิล เนฝเวอะ ลีฝ ยู)
I will not let you down
(ไอ วิล น็อท เล็ท ยู เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If I Am คำอ่านไทย Nine Days

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น