เนื้อเพลง Save Me คำอ่านไทย Dave Matthews Band

I’m driving through the desert I, met a man
( แอม ดรายวิง ธรู เดอะ เดสเอิท ไอ , เม็ท ดา แม็น)
Who told me of his crazy plan
(ฮู โทลด มี อ็อฝ ฮิส คเรสิ แพล็น)
He’d been walking there for 20 days
(ฮีด บีน วอคกิง แดร์ ฟอ 20 เด)
He was going to walk on
(ฮี วอส โกอิ้ง ทู วอค ออน)
For 20 more
(ฟอ 20 โม)
Said ” How about a drink or a bite to eat? ”
(เซ็ด ” เฮา อะเบาท ดา ดริงค ออ รา ไบท ทู อีท “)
He said ” No, my faith is all I need ”
(ฮี เซ็ด ” โน , มาย เฟธ อีส ซอร์ ไอ นีด “)
So then, save me
(โซ เด็น , เซฝ มี)
Save me mister walking man
(เซฝ มี มีซเทอะ วอคกิง แม็น)
If you can
(อิฟ ยู แค็น)

You don’t need to prove a thing to me
(ยู ด้อนท์ นีด ทู พรูฝ อะ ธิง ทู มี)
Just give me faith, make me believe
(จัซท กิฝ มี เฟธ , เมค มี บิลีฝ)
Come on, save me
(คัมมอน , เซฝ มี)
Save me Mister walking man
(เซฝ มี มีซเทอะ วอคกิง แม็น)
If you can
(อิฟ ยู แค็น)
Come on, save me
(คัมมอน , เซฝ มี)
Save me Mister stranger
(เซฝ มี มีซเทอะ ซทเรนเจอะ)
If you please save me
(อิฟ ยู พลีส เซฝ มี)
Save me
(เซฝ มี)
Stranger, if you please
(ซทเรนเจอะ , อิฟ ยู พลีส)
Or am I too far gone
(ออ แอ็ม ไอ ทู ฟา กอน)
I see to get back home
(ไอ ซี ทู เก็ท แบ็ค โฮม)
To get back home
(ทู เก็ท แบ็ค โฮม)

How about you take a ride with me
(เฮา อะเบาท ยู เทค เก ไรด วิฑ มี)
We could kill some time, shoot the breeze
(วี เคิด คิล ซัม ไทม , ฌูท เดอะ บรีส)
He said ” every whispering wind and second counts ”
(ฮี เซ็ด ” เอฝริ วิซเปอร์ริง วินด แอ็นด เซคอันด เคานท “)
Oh, maybe if you walk, but you should drive around
(โอ , เมบี อิฟ ยู วอค , บัท ยู เชิด ดไรฝ อะเรานด)

Save me
(เซฝ มี)
Save me
(เซฝ มี)
Mr walking man, if you can
(มีซเทอะ วอคกิง แม็น , อิฟ ยู แค็น)
Come on, save me
(คัมมอน , เซฝ มี)
Save me Mr stranger, if you please
(เซฝ มี มีซเทอะ ซทเรนเจอะ , อิฟ ยู พลีส)
Save me, save me
(เซฝ มี , เซฝ มี)
Stranger, if you please
(ซทเรนเจอะ , อิฟ ยู พลีส)
Or am I too far gone
(ออ แอ็ม ไอ ทู ฟา กอน)
To get back home
(ทู เก็ท แบ็ค โฮม)
To get back home
(ทู เก็ท แบ็ค โฮม)
I don’t need you to stall for some time, no
(ไอ ด้อนท์ นีด ยู ทู ซทอล ฟอ ซัม ไทม , โน)
I don’t need you to turn water into wine, no
(ไอ ด้อนท์ นีด ยู ทู เทิน วอเทอะ อีนทุ ไวน , โน)
I don’t need you to, to fly
(ไอ ด้อนท์ นีด ยู ทู , ทู ฟไล)
I’m just asking you to save me
(แอม จัซท อาคกิ้ง ยู ทู เซฝ มี)

[Might try savin’ yourself]
([ ไมท ทไร เซฝวิน ยุรเซลฟ ])
I’m gonna save me
(แอม กอนนะ เซฝ มี)
[Might try savin’ yourself]
([ ไมท ทไร เซฝวิน ยุรเซลฟ ])
I swear those lips shine
(ไอ ซแว โฑส ลิพ ไฌน)
[Might try savin’ yourself]
([ ไมท ทไร เซฝวิน ยุรเซลฟ ])
As it, the moon, the moon it shines
(แอ็ส ซิท , เดอะ มูน , เดอะ มูน หนิด ไฌน)
[Might try savin’ yourself]
([ ไมท ทไร เซฝวิน ยุรเซลฟ ])
Why don’t you, save me
(ฮไว ด้อนท์ ยู , เซฝ มี)
[Might try savin’ yourself]
([ ไมท ทไร เซฝวิน ยุรเซลฟ ])
Come on and save me
(คัมมอน แอ็นด เซฝ มี)
[Might try savin’ yourself]
([ ไมท ทไร เซฝวิน ยุรเซลฟ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Save Me คำอ่านไทย Dave Matthews Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น