เนื้อเพลง These Days คำอ่านไทย Bon Jovi

I was walking around, just a face in the crowd
( ไอ วอส วอคกิง อะเรานด , จัซท ดา เฟซ อิน เดอะ คเราด)
Trying to keep myself out of the rain
(ทไรอิง ทู คีพ ไมเซลฟ เอ้า อ็อฝ เดอะ เรน)
Saw a vagabond king wear a styrofoam crown
(ซอ อะ แฝกอะบ็อนด คิง แว รา styrofoam คเราน)
Wondered if I might end up the same
(วันเดอะ อิฟ ฟาย ไมท เอ็นด อัพ เดอะ เซม)
There’s a man out on the corner
(แดร์ ซา แม็น เอ้า ออน เดอะ คอเนอะ)
Singing old songs about change
(ซิงกิง โอลด ซ็อง อะเบาท เชนจ)
Everybody got their cross to bare, these days
(เอวี่บอดี้ ก็อท แด คร็อซ ทู แบ , ฑิส เด)

She came looking for some shelter with a suitcase full of dreams
(ชี เคม ลุคอิง ฟอ ซัม เฌลเทอะ วิฑ อะ ซูทเคส ฟูล อ็อฝ ดรีม)
To a motel room on the boulevard
(ทู อะ โมะเทล รุม ออน เดอะ บูลิฝาด)
I guess she’s trying to be James Dean
(ไอ เก็ซ ชี ทไรอิง ทู บี เจมดีน)
She’s seen all the disciples and all the ” wanna be’s ”
(ชี ซีน ออล เดอะ ดีซายเปิลสฺ แซน ออล เดอะ ” วอนนา เบซ “)
No one wants to be themselves these days
(โน วัน ว็อนท ทู บี เฑ็มเซลฝส ฑิส เด)
Still there’s nothing to hold on to but these days
(ซทิล แดร์ นัธอิง ทู โฮลด ออน ทู บัท ฑิส เด)

These days – the stars seem out of reach
(ฑิส เด เดอะ ซทา ซีม เอ้า อ็อฝ รีช)
These days – there ain’t a ladder on the streets
(ฑิส เด แดร์ เอน ดา แลดเดอะ ออน เดอะ ซทรีท)
These days are fast, nothing lasts in this graceless age
(ฑิส เด แซร์ ฟัซท , นัธอิง ลาซท ซิน ดีซ graceless เอจ)
There ain’t nobody left but us these days
(แดร์ เอน โนบอดี้ เล็ฟท บัท อัซ ฑิส เด)

Jimmy shoes busted both his legs, trying to learn to fly
(จิมมี่ ฌู บัซท โบธ ฮิส เล็ก , ทไรอิง ทู เลิน ทู ฟไล)
From a second story window, he just jumped and closed his eyes
(ฟร็อม มา เซคอันด ซโทริ วีนโด , ฮี จัซท จัมพ แอ็นด คโลส ฮิส ไอ)
His momma said he was crazy – he said, ” Momma, I’ve got to try.
(ฮิส มอมมาเซ็ด ฮี วอส คเรสิ ฮี เซ็ด , ” มอมมา, แอฝ ก็อท ทู ทไร)
Don’t you know that all my heroes died?
(ด้อนท์ ยู โน แดท ดอร์ มาย อีโร ได)
And I guess I’d rather die than fade away. ”
(แอ็นด ดาย เก็ซ อาย ราฑเออะ ได แฑ็น เฝด อะเว “)

These days – the stars seem out of reach
(ฑิส เด เดอะ ซทา ซีม เอ้า อ็อฝ รีช)
But these days – there ain’t a ladder on the streets
(บัท ฑิส เด แดร์ เอน ดา แลดเดอะ ออน เดอะ ซทรีท)
These days are fast, nothing lasts in this graceless age
(ฑิส เด แซร์ ฟัซท , นัธอิง ลาซท ซิน ดีซ graceless เอจ)
Even innocence has caught the midnight train
(อีเฝ็น อีนโนะเซ็นซ แฮ็ส คอท เดอะ มิดไนท์ ทเรน)
And there ain’t nobody left but us these days
(แอ็นด แดร์ เอน โนบอดี้ เล็ฟท บัท อัซ ฑิส เด)

I know Rome’s still burning
(ไอ โน โรม ซทิล เบรินนิง)
Though the times have changed
(โธ เดอะ ไทม แฮ็ฝ เชนจ)
This world keeps turning round and round and round and round
(ดีซ เวิลด คีพ เทินนิง เรานด แอ็นด เรานด แอ็นด เรานด แอ็นด เรานด)
These days
(ฑิส เด)

These days – the stars seem out of reach
(ฑิส เด เดอะ ซทา ซีม เอ้า อ็อฝ รีช)
But these days – there ain’t a ladder on the streets
(บัท ฑิส เด แดร์ เอน ดา แลดเดอะ ออน เดอะ ซทรีท)
These days are fast, love don’t last in this graceless age
(ฑิส เด แซร์ ฟัซท , ลัฝ ด้อนท์ ลาซท อิน ดีซ graceless เอจ)
Even innocence has caught the midnight train
(อีเฝ็น อีนโนะเซ็นซ แฮ็ส คอท เดอะ มิดไนท์ ทเรน)
And there ain’t nobody left but us these days
(แอ็นด แดร์ เอน โนบอดี้ เล็ฟท บัท อัซ ฑิส เด)

These days – the stars seem out of reach
(ฑิส เด เดอะ ซทา ซีม เอ้า อ็อฝ รีช)
These days – there ain’t a ladder on the streets
(ฑิส เด แดร์ เอน ดา แลดเดอะ ออน เดอะ ซทรีท)
These days are fast, nothing lasts
(ฑิส เด แซร์ ฟัซท , นัธอิง ลาซท)
There ain’t no time to waste
(แดร์ เอน โน ไทม ทู เวซท)
There ain’t nobody left to take the blame
(แดร์ เอน โนบอดี้ เล็ฟท ทู เทค เดอะ บเลม)
There ain’t nobody left but us these days

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง These Days คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น