เนื้อเพลง Throw Away Your Television คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

Throw away your television
( ตโร อะเว ยุร เทลิฝีฉอัน)
Time to make this clean decision
(ไทม ทู เมค ดีซ คลีน ดิซีฉอัน)
Master waits for it’s collision now
(มาซเทอะ เวท ฟอ อิทซ ค็อลลีฉอัน เนา)
It’s a repeat of a story told
(อิทซ ซา ริพีท อ็อฝ อะ ซโทริ โทลด)
It’s a repeat and it’s getting old
(อิทซ ซา ริพีท แอ็นด อิทซ เกดดดิ้ง โอลด)

Throw away your television
(ตโร อะเว ยุร เทลิฝีฉอัน)
Make a break big intermission
(เมค เก บเรค บิก อินเทอะมีฌอัน)
Recreate your super vision now
(เรคริเอท ยุร ซยูเพอะ ฝีฉอัน เนา)
It’s a repeat of a story told
(อิทซ ซา ริพีท อ็อฝ อะ ซโทริ โทลด)
It’s a repeat and it’s getting old
(อิทซ ซา ริพีท แอ็นด อิทซ เกดดดิ้ง โอลด)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Renegades with fancy gauges
(เรนอิเกด วิฑ แฟนซิ เกจ)
Slay the plague for it’s contagious
(ซเล เดอะ พเลก ฟอ อิทซ ค็อนเทจัซ)
Pull the plug and take the stages
(พุล เดอะ พลัก แอ็นด เทค เดอะ ซเทจ)
Throw away your television now
(ธโร อะเว ยุร เทลิฝีฉอัน เนา)

Throw away your television
(ธโร อะเว ยุร เทลิฝีฉอัน)
Take the noose off your ambition
(เทค เดอะ นูซ ออฟฟ ยุร แอ็มบีฌอัน)
Reinvent your intuition now
(Reinvent ยุร อินทิวอีฌอัน เนา)
It’s a repeat of a story told
(อิทซ ซา ริพีท อ็อฝ อะ ซโทริ โทลด)
It’s a repeat and it’s getting old
(อิทซ ซา ริพีท แอ็นด อิทซ เกดดดิ้ง โอลด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Throw away your television
(ธโร อะเว ยุร เทลิฝีฉอัน)
Salivate to repetition
(Salivate ทู เรพิทีฌอัน)
Leviate this ill condition now
(Leviate ดีซ แอล ค็อนดีฌอัน เนา)
It’s a repeat
(อิทซ ซา ริพีท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Throw Away Your Television คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น