เนื้อเพลง I’ve Got a Feeling คำอ่านไทย The Beatles

I’ve got a feeling, a feeling deep inside
( แอฝ ก็อท ดา ฟีลอิง , อะ ฟีลอิง ดีพ อีนไซด)
Oh yeah, Oh yeah.
(โอ เย่ , โอ เย่)
I’ve got a feeling, a feeling I can’t hide
(แอฝ ก็อท ดา ฟีลอิง , อะ ฟีลอิง ไอ แค็นท ไฮด)
Oh no. Oh no, Oh no,
(โอ โน โอ โน , โอ โน ,)
Yeah I’ve got a feeling.
(เย่ แอฝ ก็อท ดา ฟีลอิง)

Oh please believe me, I’d hate to miss the train
(โอ พลีส บิลีฝ มี , อาย เฮท ทู มิซ เดอะ ทเรน)
Oh yeah, Oh yeah.
(โอ เย่ , โอ เย่)
And if you leave me I won’t be late again
(แอ็นด อิฟ ยู ลีฝ มี ไอ ว็อนท บี เลท อะเกน)
Oh no, Oh no, Oh no.
(โอ โน , โอ โน , โอ โน)
Yeah I’ve got a feeling yeah.
(เย่ แอฝ ก็อท ดา ฟีลอิง เย่)

All these years I’ve been wandering around,
(ออล ฑิส เยีย แอฝ บีน วอนเดอะริง อะเรานด ,)
Wondering how come nobody told me
(วันเดอะริง เฮา คัม โนบอดี้ โทลด มี)
All that I was looking for was somebody
(ออล แดท ไอ วอส ลุคอิง ฟอ วอส ซัมบอดี้)
Who looked like you.
(ฮู ลุค ไลค ยู)

Ev’rybody had a hard year
(เอฝวีบอดี้ แฮ็ด อะ ฮาด เยีย)
Ev’rybody had a good time
(เอฝวีบอดี้ แฮ็ด อะ เกิด ไทม)
Ev’rybody had a wet dream,
(เอฝวีบอดี้ แฮ็ด อะ เว็ท ดรีม ,)
Ev’rybody saw the sunshine
(เอฝวีบอดี้ ซอ เดอะ ซันชาย)
Oh yeah, Oh yeah.
(โอ เย่ , โอ เย่)
Ev’rybody had a good year,
(เอฝวีบอดี้ แฮ็ด อะ เกิด เยีย ,)
Ev’rybody let their hair down,
(เอฝวีบอดี้ เล็ท แด แฮ เดาน ,)
Ev’rybody pulled their socks up,
(เอฝวีบอดี้ พุล แด ซ็อค อัพ ,)
Ev’rybody put their foot down.
(เอฝวีบอดี้ พัท แด ฟุท เดาน)
Oh yeah, Oh yeah.
(โอ เย่ , โอ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ve Got a Feeling คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น