เนื้อเพลง Smash into You คำอ่านไทย Beyonce Knowles

Head down
( เฮ็ด เดาน)
As I watch my feet take turns hitting the ground
(แอ็ส ซาย ว็อช มาย ฟีท เทค เทิน ฮิทติง เดอะ กเรานด)
Eyes shut
(ไอ ฌัท)
I find myself in love racing the Earth
(ไอ ไฟนด ไมเซลฟ อิน ลัฝ เรสซิ่ง ดิ เอิธ)
And I’m soaked in your love
(แอ็นด แอม โซค อิน ยุร ลัฝ)
And love was right in my path, in my grasp
(แอ็นด ลัฝ วอส ไรท อิน มาย พาธ , อิน มาย กราซพ)
And me and you belong
(แอ็นด มี แอ็นด ยู บิลอง)

I wanna run [run]
(ไอ วอนนา รัน [ รัน ])
Smash into you
(ซแม็ฌ อีนทุ ยู)
I wanna run [run]
(ไอ วอนนา รัน [ รัน ])
And smash into you
(แอ็นด ซแม็ฌ อีนทุ ยู)

Ears closed
(เอีย คโลส)
What I hear no one else has to know
(ว็อท ไอ เฮีย โน วัน เอ็ลซ แฮ็ส ทู โน)
Cause’ I know
(คอส ไอ โน)
That what we have is worth first place in gold
(แดท ว็อท วี แฮ็ฝ อีส เวิธ เฟิซท พเลซ อิน โกลด)
And I’m soaked in your love
(แอ็นด แอม โซค อิน ยุร ลัฝ)
And love is right in my path, in my grasp
(แอ็นด ลัฝ อีส ไรท อิน มาย พาธ , อิน มาย กราซพ)
And me and you belong, oh…
(แอ็นด มี แอ็นด ยู บิลอง , โอ)

I wanna run [run]
(ไอ วอนนา รัน [ รัน ])
Smash into you
(ซแม็ฌ อีนทุ ยู)
I wanna run [run]
(ไอ วอนนา รัน [ รัน ])
Smash into you
(ซแม็ฌ อีนทุ ยู)
Smash into you
(ซแม็ฌ อีนทุ ยู)
Oh……
(โอ)

Head down
(เฮ็ด เดาน)
As I watch my feet take turns hitting the ground
(แอ็ส ซาย ว็อช มาย ฟีท เทค เทิน ฮิทติง เดอะ กเรานด)
Eyes shut
(ไอ ฌัท)
I’m in love and I’m racing the Earth
(แอม อิน ลัฝ แอ็นด แอม เรสซิ่ง ดิ เอิธ)
And I’m soaked in your love
(แอ็นด แอม โซค อิน ยุร ลัฝ)
And love is right in my path, in my grasp
(แอ็นด ลัฝ อีส ไรท อิน มาย พาธ , อิน มาย กราซพ)
And me and you belong
(แอ็นด มี แอ็นด ยู บิลอง)
Oh…I wanna run
(โอ ไอ วอนนา รัน)
Smash into you
(ซแม็ฌ อีนทุ ยู)
I’m willing to run [run]
(แอม วีลลิง ทู รัน [ รัน ])
Smash into you
(ซแม็ฌ อีนทุ ยู)
I’m ready to run, run, run, run, ooh ooh ooh ooh ooh
(แอม เรดอิ ทู รัน , รัน , รัน , รัน , อู้ อู้ อู้ อู้ อู้)
I’m ready to run, run, run, run, ooh ooh ooh ooh ooh
(แอม เรดอิ ทู รัน , รัน , รัน , รัน , อู้ อู้ อู้ อู้ อู้)
I wanna run, run
(ไอ วอนนา รัน , รัน)
Smash into you
(ซแม็ฌ อีนทุ ยู)
I’m willing to run [run]
(แอม วีลลิง ทู รัน [ รัน ])
Smash into you
(ซแม็ฌ อีนทุ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Smash into You คำอ่านไทย Beyonce Knowles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น