เนื้อเพลง Johnny Can’t Read คำอ่านไทย Don Henley

Football, baseball, basket ball games
( ฟุทบอล , เบสบอล , บาซเค็ท บอล เกม)
Drinkin’ bear, kickin’ ass and takin’ down names
(ดริงคิน แบ , คิคคินอาซ แซน ทอคกิ่น เดาน เนม)
With the top down, get-a-round, shootin’ the line
(วิฑ เดอะ ท็อพ เดาน , เก็ท ดา เรานด , ชูดทิน เดอะ ไลน)
Summer is here and johnny’s feelin’ fine
(ซัมเมอะ อีส เฮียร แอ็นด จอนนิ ฟีลิน ไฟน)

But johnny can’t read
(บัท จอนนิ แค็นท เร็ด)
Summer is over and he’s gone to seed
(ซัมเมอะ อีส โอเฝอะ แอ็นด อีส กอน ทู ซี)
Johnny can’t read
(จอนนิ แค็นท เร็ด)
He never learned nothin’ that he’ll ever need
(ฮี เนฝเวอะ เลิน นอทติน แดท เฮ็ล เอฝเออะ นีด)

Well, johnny can dance and johnny can love
(เว็ล , จอนนิ แค็น ดานซ แอ็นด จอนนิ แค็น ลัฝ)
Johnny can push and johnny can shove
(จอนนิ แค็น พุฌ แอ็นด จอนนิ แค็น ฌัฝ)
Johnny can hang out; johnny can talk tough
(จอนนิ แค็น แฮ็ง เอ้า ; จอนนิ แค็น ทอค ทั๊ฟ)
Johnny can get down and johnny can throw up
(จอนนิ แค็น เก็ท เดาน แอ็นด จอนนิ แค็น ธโร อัพ)

But johnny can’t read
(บัท จอนนิ แค็นท เร็ด)
Summer is over and he’s gone to seed
(ซัมเมอะ อีส โอเฝอะ แอ็นด อีส กอน ทู ซี)
[you know that], johnny can’t read
([ ยู โน แดท ] , จอนนิ แค็นท เร็ด)
He never learned nothin’ that he’ll ever need
(ฮี เนฝเวอะ เลิน นอทติน แดท เฮ็ล เอฝเออะ นีด)
Well, is it teacher’s fault? oh no!
(เว็ล , อีส ซิท ทีชเออะ ฟอลท โอ โน !)
Is it mommy’s fault? oh no!
(อีส ซิท มอมมิ ฟอลท โอ โน !)
Is it society’s fault? oh no!
(อีส ซิท โซะไซเอะทิ ฟอลท โอ โน !)
Well is it johnny’s fault? ohhhhh nooooo!
(เว็ล อีส ซิท จอนนิ ฟอลท โอ้ โน !)

Couple years later, johnny’s on the run
(คั๊พเพิ่ล เยีย เลทเออะ , จอนนิ ออน เดอะ รัน)
Johnny got confused and he bought himself a gun
(จอนนิ ก็อท ค็อนฟยูส แอ็นด ฮี บอท ฮิมเซลฟ อะ กัน)
Well, he went and did something that he shouldn’t
(เว็ล , ฮี เว็นท แอ็นด ดิด ซัมติง แดท ฮี ชูดดึ่น)
Oughta done
(เอ้าดา ดัน)
F.b.i. on his tail
(เอฟ บี ไอ ออน ฮิส เทล)
Use a gun-go to jail
(ยูซ อะ กัน โก ทู เจล)
But johnny can’t read
(บัท จอนนิ แค็นท เร็ด)
Summer is over and he’s gone to seed
(ซัมเมอะ อีส โอเฝอะ แอ็นด อีส กอน ทู ซี)
[you know that], johnny can’t read
([ ยู โน แดท ] , จอนนิ แค็นท เร็ด)
He never learned nothin’ that he’ll ever need
(ฮี เนฝเวอะ เลิน นอทติน แดท เฮ็ล เอฝเออะ นีด)
Well is is teacher’s fault? oh no
(เว็ล อีส ซิส ทีชเออะ ฟอลท โอ โน)
Is it mommie’s fault? oh no
(อีส ซิท มอมมีส ฟอลท โอ โน)
Is it the president’s fault? oh no
(อีส ซิท เดอะ พเรสอิเด็นท ฟอลท โอ โน)
Well is it johnny’s fault? ohhhhh nooooo!
(เว็ล อีส ซิท จอนนิ ฟอลท โอ้ โน !)

Johnny can dance and johnny can love
(จอนนิ แค็น ดานซ แอ็นด จอนนิ แค็น ลัฝ)
Johnny can push and johnny can shove
(จอนนิ แค็น พุฌ แอ็นด จอนนิ แค็น ฌัฝ)
Johnny can pinball; johnny can talk tough
(จอนนิ แค็น pinball ; จอนนิ แค็น ทอค ทั๊ฟ)
Johnny can get down and johnny can throw up
(จอนนิ แค็น เก็ท เดาน แอ็นด จอนนิ แค็น ธโร อัพ)

Well, recess is over
(เว็ล , ริเซซ ซิส โอเฝอะ)
Recess is over!
(ริเซซ ซิส โอเฝอะ !)

Sitcoms, t.&a.
(Sitcoms , ที &อะ.-)
Johnny’s mind is blown away
(จอนนิ ไมนด อีส บโลน อะเว)
Cop shows, horror flicks
(ค็อพ โฌ , ฮอเรอะ ฟลิค)
Johnny’s brain is full of bricks
(จอนนิ บเรน อีส ฟูล อ็อฝ บริค)
Rock show, video
(ร็อค โฌ , ฝีดอิโอ)
Boob tube, rubik’s cube
(Boob ทยูบ , rubiks คยูบ)
Game fools, sunday school
(เกม ฟูล , ซันดิ ซคูล)
Gain fans[? ], gobble gangs[? ]
(เกน แฟน [ ] , gobble แก็ง [ ])
Wonka wonka wonka
(Wonka wonka wonka)
There’s a new kid in town…
(แดร์ ซา นยู คิด อิน ทาวน์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Johnny Can’t Read คำอ่านไทย Don Henley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น