เนื้อเพลง Karma คำอ่านไทย Black Eyed Peas

Yeah, yeah
( เย่ , เย่)
Watch out
(ว็อช เอ้า)

Ain’t no running from
(เอน โน รันนิง ฟร็อม)
Karma, and no running
(คามะ , แอ็นด โน รันนิง)
Ain’t no running from
(เอน โน รันนิง ฟร็อม)
Karma, and no running
(คามะ , แอ็นด โน รันนิง)

[repeat]
([ ริพีท ])

I’m the caboose of the wrong doings you produce
(แอม เดอะ คะบูซ อ็อฝ เดอะ ร็อง ดูอิง ยู พรอดยูซ)
The wild tail of the tornado running loose
(เดอะ ไวลด เทล อ็อฝ เดอะ ทอเนโด รันนิง ลูซ)
You tie the noose, I kick the chair
(ยู ไท เดอะ นูซ , ไอ คิด เดอะ แช)
I’m the cinai that snatch your life while you gasp for air
(แอม เดอะ cinai แดท ซแน็ช ยุร ไลฟ ฮไวล ยู กาซพ ฟอ แอ)
The echo of the ” f*ck you ” that boomerangs to hurt your loved ones
(ดิ เอคโอ อ็อฝ เดอะ ” เอฟ *ck ยู ” แดท บูมเออะแร็ง ทู เฮิท ยุร ลัฝ วัน)
The thief that held your son, held by ransom
(เดอะ ธีฟ แดท เฮ็ลด ยุร ซัน , เฮ็ลด ไบ แรนซัม)
The pervert that raped your wife
(เดอะ เพอเฝิท แดท แร็พ ยุร ไวฟ)
The hand that held the knife that took your life
(เดอะ แฮ็นด แดท เฮ็ลด เดอะ ไนฟ แดท ทุค ยุร ไลฟ)
You shot tupac and biggie
(ยู ฌ็อท ทูแปค แอ็นด บิ๊กกี้)
Now I’m coming after you like v-w-x-y-z
(เนา แอม คัมอิง อาฟเทอะ ยู ไลค วี ดับบิว เอ๊กซฺ วาย ซี)
This is cause and effect, the dominal effect
(ดีซ ซิส คอส แอ็นด เอ็ฟเฟคท , เดอะ dominal เอ็ฟเฟคท)
The ” what goes up, must come down ” effect
(เดอะ ” ว็อท โกซ อัพ , มัซท คัม เดาน ” เอ็ฟเฟคท)
You hopin, though, that you had a hand in doin the doin
(ยู โฮพปิน , โธ , แดท ยู แฮ็ด อะ แฮ็นด อิน โดย เดอะ โดย)
The conclusion of the evil that you ended and start pursuing
(เดอะ ค็อนคลูฉัน อ็อฝ ดิ อี๊วิ้ว แดท ยู เอ็นด แอ็นด ซทาท เพอชิวลิงค์)

Ain’t no running from
(เอน โน รันนิง ฟร็อม)
Karma, and no running
(คามะ , แอ็นด โน รันนิง)
Ain’t no running from
(เอน โน รันนิง ฟร็อม)
Karma, and no running
(คามะ , แอ็นด โน รันนิง)

[repeat]
([ ริพีท ])

This is the payback from the past
(ดีซ ซิส เดอะ เพย์แบค ฟร็อม เดอะ พาซท)
You threw me down like I was just a piece of trash
(ยู ธรู มี เดาน ไลค ไก วอส จัซท ดา พีซ อ็อฝ ทแร็ฌ)
You gave me cash every week just enough to live
(ยู เกฝ มี แค็ฌ เอฝริ วีค จัซท อินัฟ ทู ไลฝ)
But didn’t get what I deserved instead I was deceived
(บัท ดิ๊นอิน เก็ท ว็อท ไอ ดิเสิฝ อินซเทด ดาย วอส ดิซีฝ)
Still young and didn’t know about this in the street
(ซทิล ยัง แอ็นด ดิ๊นอิน โน อะเบาท ดีซ ซิน เดอะ ซทรีท)
Of the acts, so crass and shady
(อ็อฝ ดิ แอ็คท , โซ คแร็ซ แซน เฌดอิ)
Don’t crush your dreamshow and your whole entity
(ด้อนท์ ครัฌ ยุร dreamshow แอ็นด ยุร โฮล เอนทิทิ)
Subliminally you’re on the hire from a slavery
(Subliminally ยัวร์ ออน เดอะ ไฮร ฟร็อม มา ซแลฝเออะริ)
Remember that ” what goes around, comes around ”
(ริเมมเบอะ แดท ” ว็อท โกซ อะเรานด , คัม อะเรานด “)
God is watching you and evrything that you do
(ก็อด อีส วัทชิง ยู แอ็นด เอฟรี่ติง แดท ยู ดู)
Do you remember everything that you did before
(ดู ยู ริเมมเบอะ เอ๊วี่ติง แดท ยู ดิด บิโฟ)
The way the bad action opens cosmic door
(เดอะ เว เดอะ แบ็ด แอคฌัน โอเพ็น คอสมิค โด)
I’ma leave it up to God what he got for you
(แอมอา ลีฝ อิท อัพ ทู ก็อด ว็อท ฮี ก็อท ฟอ ยู)
I’ma leave it up to him what he got for me
(แอมอา ลีฝ อิท อัพ ทู ฮิม ว็อท ฮี ก็อท ฟอ มี)
And he’s watching you
(แอ็นด อีส วัทชิง ยู)

Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
Watch out
(ว็อช เอ้า)

Ain’t no running from
(เอน โน รันนิง ฟร็อม)
Karma, and no running
(คามะ , แอ็นด โน รันนิง)
Ain’t no running from
(เอน โน รันนิง ฟร็อม)
Karma, and no running
(คามะ , แอ็นด โน รันนิง)

[repeat]
([ ริพีท ])

Yeah, yeah, you can’t run away [no, no, no]
(เย่ , เย่ , ยู แค็นท รัน อะเว [ โน , โน , โน ])
You know, it’s gonna get ya [yeah, yeah, yeah]
(ยู โน , อิทซ กอนนะ เก็ท ยา [ เย่ , เย่ , เย่ ])
And don’t ignore it [no, no, no]
(แอ็นด ด้อนท์ อิกโน อิท [ โน , โน , โน ])
You know why, it’s gonna get ya [yeah, yeah, yeah]
(ยู โน ฮไว , อิทซ กอนนะ เก็ท ยา [ เย่ , เย่ , เย่ ])
Yeah, yeah, you can’t run away [no, no, no]
(เย่ , เย่ , ยู แค็นท รัน อะเว [ โน , โน , โน ])
It’s gonna get ya [yeah, yeah, yeah]
(อิทซ กอนนะ เก็ท ยา [ เย่ , เย่ , เย่ ])
Don’t ignore it [no, no, no]
(ด้อนท์ อิกโน อิท [ โน , โน , โน ])
It’s gonna get ya [yeah, yeah, yeah]
(อิทซ กอนนะ เก็ท ยา [ เย่ , เย่ , เย่ ])

’cause one way or another
(คอส วัน เว ออ แอะนัธเออะ)
It’s gonna find ya
(อิทซ กอนนะ ไฟนด ยา)
It’s gonna get ya-get ya-get ya-get ya
(อิทซ กอนนะ เก็ท ยา เก็ท ยา เก็ท ยา เก็ท ยา)
One way or another
(วัน เว ออ แอะนัธเออะ)
It’s gonna find ya
(อิทซ กอนนะ ไฟนด ยา)
It’s gonna get ya-get ya-get ya-get ya
(อิทซ กอนนะ เก็ท ยา เก็ท ยา เก็ท ยา เก็ท ยา)
One way or another
(วัน เว ออ แอะนัธเออะ)
It’s gonna find ya
(อิทซ กอนนะ ไฟนด ยา)
It’s gonna get ya-get ya-get ya-get ya
(อิทซ กอนนะ เก็ท ยา เก็ท ยา เก็ท ยา เก็ท ยา)
One way or another
(วัน เว ออ แอะนัธเออะ)
It’s gonna find ya
(อิทซ กอนนะ ไฟนด ยา)
It’s gonna get ya-get ya-get ya-get ya
(อิทซ กอนนะ เก็ท ยา เก็ท ยา เก็ท ยา เก็ท ยา)

Yeah, yeah, n*gga
(เย่ , เย่ , เอ็น *gga)

Ain’t no running from
(เอน โน รันนิง ฟร็อม)
Karma, and no running
(คามะ , แอ็นด โน รันนิง)
Ain’t no running from
(เอน โน รันนิง ฟร็อม)
Karma, and no running
(คามะ , แอ็นด โน รันนิง)

[repeat]
([ ริพีท ])

Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
Watch out
(ว็อช เอ้า)

Can’t run away [no, no, no]
(แค็นท รัน อะเว [ โน , โน , โน ])
It’s gonna get ya [yeah, yeah, yeah]
(อิทซ กอนนะ เก็ท ยา [ เย่ , เย่ , เย่ ])
Don’t ignore it [no, no, no]
(ด้อนท์ อิกโน อิท [ โน , โน , โน ])
It’s gonna get ya [yeah, yeah, yeah]
(อิทซ กอนนะ เก็ท ยา [ เย่ , เย่ , เย่ ])
You can’t run away [no, no, no]
(ยู แค็นท รัน อะเว [ โน , โน , โน ])
It’s gonna get ya [yeah, yeah, yeah]
(อิทซ กอนนะ เก็ท ยา [ เย่ , เย่ , เย่ ])
Don’t ignore it [no, no, no]
(ด้อนท์ อิกโน อิท [ โน , โน , โน ])
It’s gonna get ya [yeah, yeah, yeah]
(อิทซ กอนนะ เก็ท ยา [ เย่ , เย่ , เย่ ])

Ain’t no running from
(เอน โน รันนิง ฟร็อม)
Karma, and no running
(คามะ , แอ็นด โน รันนิง)
Ain’t no running from
(เอน โน รันนิง ฟร็อม)
Karma, and no running
(คามะ , แอ็นด โน รันนิง)

[repeat]
([ ริพีท ])

Yeah, yeah, good god
(เย่ , เย่ , เกิด ก็อด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Karma คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น