เนื้อเพลง Boat Drinks คำอ่านไทย Jimmy Buffett

Boat drinks
( โบท ดริงค)
Boys in the band ordered boat drinks
(บอย ซิน เดอะ แบ็นด ออเดอะ โบท ดริงค)
Visitors scored on the home rink
(ฝิสอิเทอะ ซโค ออน เดอะ โฮม ริงค)
Everything seems to be wrong
(เอ๊วี่ติง ซีม ทู บี ร็อง)

Lately newspapers mentioned cheap airfare
(เลทลิ นิว เมนฌัน ชีพ airfare)
I gotta fly to St. Somewhere
(ไอ กอททะ ฟไล ทู เอ็ซท ซัมแวร์)
I’m close to bodily harm
(แอม คโลส ทู บอดอิลิ ฮาม)

20 degrees and the hockey game’s on
(20 ดิกรี แซน เดอะ ฮอคคิ เกม ออน)
Nobody cares, they’re way too far gone, screaming
(โนบอดี้ แค , เดรว เว ทู ฟา กอน , ซครีมอิง)

Boat drinks, something to keep ’em all warm
(โบท ดริงค , ซัมติง ทู คีพ เอ็ม ออล วอม)

This morning I shot six holes in my freezer
(ดีซ มอนิง ไอ ฌ็อท ซิคซ โฮล ซิน มาย ฟรีสเออะ)
I think I’ve got cabin fever
(ไอ ธิงค แอฝ ก็อท แคบอิน ฟีเฝอะ)
Somebody sound the alarm
(ซัมบอดี้ เซานด ดิ อะลาม)

I’d like to go where the pace of life’s slow
(อาย ไลค ทู โก ฮแว เดอะ เพซ อ็อฝ ไลฟ ซโล)
Would you beam me somewhere, Mr. Scott
(เวิด ยู บีม มี ซัมแวร์ , มีซเทอะ สคอตทฺ)

Any old place here on Earth or in space
(เอนอิ โอลด พเลซ เฮียร ออน เอิธ ออ อิน ซเพซ)
You pick the century, I’ll pick the spot
(ยู พิค เดอะ เซนเชอะริ , แอล พิค เดอะ สพอท)

But I know I should be leaving this climate
(บัท ไอ โน ไอ เชิด บี ลีฝอิงส ดีซ คไลมิท)
I’ve got a verse but can’t rhyme it
(แอฝ ก็อท ดา เฝิซ บัท แค็นท ไรม อิท)

I gotta go where it’s warm
(ไอ กอททะ โก ฮแว อิทซ วอม)

Boat drinks
(โบท ดริงค)
Waitress, I need two more boat drinks
(เวทเร็ซ , ไอ นีด ทู โม โบท ดริงค)
Then I’m heading south ‘fore my dream shrinks
(เด็น แอม เฮดอิง เซาธ โฟ มาย ดรีม ฌริงค)
I gotta go where it’s warm [I gotta go where it’s]
(ไอ กอททะ โก ฮแว อิทซ วอม [ ไอ กอททะ โก ฮแว อิทซ ])
I gotta go where it’s warm [I gotta go where it’s]
(ไอ กอททะ โก ฮแว อิทซ วอม [ ไอ กอททะ โก ฮแว อิทซ ])
I gotta go where it’s WARM!
(ไอ กอททะ โก ฮแว อิทซ วอม !)

I gotta go where there ain’t any snow
(ไอ กอททะ โก ฮแว แดร์ เอน เอนอิ ซโน)
Where there ain’t any blow, ’cause my fins sink so low
(ฮแว แดร์ เอน เอนอิ บโล , คอส มาย ฟิน ซิงค โซ โล)
I gotta go where it’s warm
(ไอ กอททะ โก ฮแว อิทซ วอม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Boat Drinks คำอ่านไทย Jimmy Buffett

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น