เนื้อเพลง Candy Shop คำอ่านไทย Madonna

See which flavor you like and I’ll have it for you
( ซี ฮวิช ฟเลเฝอะ ยู ไลค แอ็นด แอล แฮ็ฝ อิท ฟอ ยู)
Come on in to my store, I’ve got candy galore
(คัมมอน อิน ทู มาย ซโท , แอฝ ก็อท แคนดิ กะโล)
Don’t pretend you’re not hungry, I’ve seen it before
(ด้อนท์ พริเทนด ยัวร์ น็อท ฮังกริ , แอฝ ซีน หนิด บิโฟ)
I’ve got Turkish Delight, baby, and so much more
(แอฝ ก็อท เทคิฌ ดิไลท , เบบิ , แอ็นด โซ มัช โม)

Get up out of your seat [your seat]
(เก็ท อัพ เอ้า อ็อฝ ยุร ซีท [ ยุร ซีท ])
Come on up to the dance floor
(คัมมอน อัพ ทู เดอะ ดานซ ฟโล)
I’ve got something so sweet [so sweet]
(แอฝ ก็อท ซัมติง โซ สวี้ท [ โซ สวี้ท ])
Come on up to the front door
(คัมมอน อัพ ทู เดอะ ฟรันท โด)
I need plenty of heat [heat]
(ไอ นีด พเลนทิ อ็อฝ ฮีท [ ฮีท ])
Form a special connection
(ฟอม มา ซเพฌแอ็ล ค็อนเนคฌัน)
Just start moving your feet [your feet]
(จัซท ซทาท มูฝอิง ยุร ฟีท [ ยุร ฟีท ])
Move on over to me
(มูฝ ออน โอเฝอะ ทู มี)

I’ll be your one stop [one stop]
(แอล บี ยุร วัน ซท็อพ [ วัน ซท็อพ ])
Candy shop [candy shop]
(แคนดิ ฌ็อพ [ แคนดิ ฌ็อพ ])
Everything [everything]
(เอ๊วี่ติง [ เอ๊วี่ติง ])
That I got [that I got]
(แดท ไอ ก็อท [ แดท ไอ ก็อท ])
I’ll be your one stop [one stop]
(แอล บี ยุร วัน ซท็อพ [ วัน ซท็อพ ])
Candy store [candy store]
(แคนดิ ซโท [ แคนดิ ซโท ])
Lollipop [lollipop]
(โลลี่ป๊อบ [ โลลี่ป๊อบ ])
Have some more [have some more]
(แฮ็ฝ ซัม โม [ แฮ็ฝ ซัม โม ])

All these s*ckers are not all we sell in the store
(ออล ฑิส เอส *ckers แซร์ น็อท ดอร์ วี เซ็ล อิน เดอะ ซโท)
Chocolate kisses so good, you’ll be beggin for more
(ชอคโอะลิท คีสเซซ โซ เกิด , โยว บี เบคกินฟอ โม)
Dont pretend you’re not hungry, there’s plenty to eat
(ด้อนท์ พริเทนด ยัวร์ น็อท ฮังกริ , แดร์ พเลนทิ ทู อีท)
Come on in to my store cause my sugar is sweet!
(คัมมอน อิน ทู มาย ซโท คอส มาย ฌูกเออะ อีส สวี้ท !)

Get up out of your seat [your seat]
(เก็ท อัพ เอ้า อ็อฝ ยุร ซีท [ ยุร ซีท ])
Come on up to the dance floor
(คัมมอน อัพ ทู เดอะ ดานซ ฟโล)
Ive got something so sweet [so sweet]
(แอฝ ก็อท ซัมติง โซ สวี้ท [ โซ สวี้ท ])
Come on up to the front door
(คัมมอน อัพ ทู เดอะ ฟรันท โด)
I need plenty of heat [heat]
(ไอ นีด พเลนทิ อ็อฝ ฮีท [ ฮีท ])
Form a special connection
(ฟอม มา ซเพฌแอ็ล ค็อนเนคฌัน)
Just start moving your feet [your feet]
(จัซท ซทาท มูฝอิง ยุร ฟีท [ ยุร ฟีท ])
Move on over to me
(มูฝ ออน โอเฝอะ ทู มี)

I’ll be your one stop [one stop]
(แอล บี ยุร วัน ซท็อพ [ วัน ซท็อพ ])
Candy shop [candy shop]
(แคนดิ ฌ็อพ [ แคนดิ ฌ็อพ ])
Everything [everything]
(เอ๊วี่ติง [ เอ๊วี่ติง ])
That I got [that I got]
(แดท ไอ ก็อท [ แดท ไอ ก็อท ])
I’ll be your one stop [one stop]
(แอล บี ยุร วัน ซท็อพ [ วัน ซท็อพ ])
Candy store [candy store]
(แคนดิ ซโท [ แคนดิ ซโท ])
Lollipop [lollipop]
(โลลี่ป๊อบ [ โลลี่ป๊อบ ])
Have some more [have some more]
(แฮ็ฝ ซัม โม [ แฮ็ฝ ซัม โม ])

My sugar is raw, sticky and sweet [dance, dance, dance]
(มาย ฌูกเออะ อีส รอ , ซทีคคิ แอ็นด สวี้ท [ ดานซ , ดานซ , ดานซ ])

See which flavor you like and I’ll have it for you
(ซี ฮวิช ฟเลเฝอะ ยู ไลค แอ็นด แอล แฮ็ฝ อิท ฟอ ยู)
Come on in to my store, I’ve got candy galore
(คัมมอน อิน ทู มาย ซโท , แอฝ ก็อท แคนดิ กะโล)
Don’t pretend you’re not hungry, I’ve seen it before
(ด้อนท์ พริเทนด ยัวร์ น็อท ฮังกริ , แอฝ ซีน หนิด บิโฟ)
I’ve got Turkish Delight, baby, and so much more
(แอฝ ก็อท เทคิฌ ดิไลท , เบบิ , แอ็นด โซ มัช โม)

Get up out of your seat [your seat]
(เก็ท อัพ เอ้า อ็อฝ ยุร ซีท [ ยุร ซีท ])
Come on up to the dance floor
(คัมมอน อัพ ทู เดอะ ดานซ ฟโล)
I’ve got something so sweet [so sweet]
(แอฝ ก็อท ซัมติง โซ สวี้ท [ โซ สวี้ท ])
Come on up to the front door
(คัมมอน อัพ ทู เดอะ ฟรันท โด)
I need plenty of heat [heat]
(ไอ นีด พเลนทิ อ็อฝ ฮีท [ ฮีท ])
Form a special connection
(ฟอม มา ซเพฌแอ็ล ค็อนเนคฌัน)
Just start moving your feet [your feet]
(จัซท ซทาท มูฝอิง ยุร ฟีท [ ยุร ฟีท ])
Move on over to me
(มูฝ ออน โอเฝอะ ทู มี)

I’ll be your one stop [one stop]
(แอล บี ยุร วัน ซท็อพ [ วัน ซท็อพ ])
Candy shop [candy shop]
(แคนดิ ฌ็อพ [ แคนดิ ฌ็อพ ])
Everything [everything]
(เอ๊วี่ติง [ เอ๊วี่ติง ])
That I got [that I got]
(แดท ไอ ก็อท [ แดท ไอ ก็อท ])
I’ll be your one stop [one stop]
(แอล บี ยุร วัน ซท็อพ [ วัน ซท็อพ ])
Candy store [candy store]
(แคนดิ ซโท [ แคนดิ ซโท ])
Lollipop [lollipop]
(โลลี่ป๊อบ [ โลลี่ป๊อบ ])
Have some more [have some more]
(แฮ็ฝ ซัม โม [ แฮ็ฝ ซัม โม ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Candy Shop คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น