เนื้อเพลง Kathy’s Song คำอ่านไทย Simon and Garfunkel

I hear the drizzle of the rain
( ไอ เฮีย เดอะ drizzle อ็อฝ เดอะ เรน)
Like a memory it falls
(ไลค เก เมมโอะริ อิท ฟอล)
Soft and warm continuing
(ซ็อฟท แอ็นด วอม continuings)
Tapping on my roof and walls.
(แทปพิง ออน มาย รูฟ แอ็นด วอล)
And from the shelter of my mind
(แอ็นด ฟร็อม เดอะ เฌลเทอะ อ็อฝ มาย ไมนด)
Through the window of my eyes
(ธรู เดอะ วีนโด อ็อฝ มาย ไอ)
I gaze beyond the rain-drenched streets
(ไอ เกส บิยอนด เดอะ เรน ดเร็นช ซทรีท)
To England where my heart lies.
(ทู อีงกแล็นด ฮแว มาย ฮาท ไล)

My mind’s distracted and diffused
(มาย ไมนด ดิซทแรคท แอ็นด ดิฟยูซ)
My thoughts are many miles away
(มาย ธอท แซร์ เมนอิ ไมล อะเว)
They lie with you when you’re asleep
(เด ไล วิฑ ยู ฮเว็น ยัวร์ อัซลีพ)
And kiss you when you start your day.
(แอ็นด คิซ ยู ฮเว็น ยู ซทาท ยุร เด)

And as a song I was writing is left undone
(แอ็นด แอ็ส ซา ซ็อง ไอ วอส ไรทอิง อีส เล็ฟท อันดัน)
I don’t know why I spend my time
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ไอ ซเพ็นด มาย ไทม)
Writing songs I can’t believe
(ไรทอิง ซ็อง ซาย แค็นท บิลีฝ)
With words that tear and strain to rhyme.
(วิฑ เวิด แดท เทีย แอ็นด ซทเรน ทู ไรม)

And so you see I have come to doubt
(แอ็นด โซ ยู ซี ไอ แฮ็ฝ คัม ทู เดาท)
All that I once held as true
(ออล แดท ไอ วันซ เฮ็ลด แอ็ส ทรู)
I stand alone without beliefs
(ไอ ซแท็นด อะโลน วิเฑาท บิลีฟ)
The only truth I know is you.
(ดิ โอ๊นลี่ ทรูธ ไอ โน อีส ยู)

And as I watch the drops of rain
(แอ็นด แอ็ส ซาย ว็อช เดอะ ดร็อพ อ็อฝ เรน)
Weave their weary paths and die
(วีฝ แด เวียริ พาธ แซน ได)
I know that I am like the rain
(ไอ โน แดท ไอ แอ็ม ไลค เดอะ เรน)
There but for the grace of you go I.
(แดร์ บัท ฟอ เดอะ กเรซ อ็อฝ ยู โก ไอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kathy’s Song คำอ่านไทย Simon and Garfunkel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น