เนื้อเพลง Make Yourself คำอ่านไทย Incubus

If I hadn’t made me, I would’ve been made somehow.
( อิฟ ฟาย แฮดอินท เมด มี , ไอ วูดเด็ป บีน เมด ซัมฮาว)
If I hadn’t assembled myself, I’dve fallen apart by now.
(อิฟ ฟาย แฮดอินท แอสเซ๊มเบิ้ล ไมเซลฟ , Idve ฟอลเล็น อะพาท ไบ เนา)
If I hadn’t made me, I’d be more inclined to bow.
(อิฟ ฟาย แฮดอินท เมด มี , อาย บี โม อีนคไลน ทู เบา)
Powers that be would have swallowed me up,
(เพาเออะ แดท บี เวิด แฮ็ฝ ซวอลโล มี อัพ ,)
but that’s more than I can allow.
(บัท แด๊ท โม แฑ็น นาย แค็น แอ็ลเลา)
If you let them make you, they’ll make you papier-mache.
(อิฟ ยู เล็ท เฑ็ม เมค ยู , เด๊ว เมค ยู papier mache)
At a distance you’re strong, until the wind comes
(แอ็ท ดา ดีซแท็นซ ยัวร์ ซทร็อง , อันทีล เดอะ วินด คัม)
then you crumble and blow away.
(เด็น ยู แคมเบิล แอ็นด บโล อะเว)
If you let them f*ck you, there will be no foreplay.
(อิฟ ยู เล็ท เฑ็ม เอฟ *ck ยู , แดร์ วิล บี โน foreplay)
But rest assured, they’ll screw you complete til’ your ass is blue and grey.
(บัท เร็ซท แอะฌูร , เด๊ว ซครู ยู ค็อมพลีท ทิล ยุร อาซ ซิส บลู แอ็นด กเร)
You should make amends with you.
(ยู เชิด เมค อะเมนด วิฑ ยู)
If only for better health.
(อิฟ โอ๊นลี่ ฟอ เบทเทอะ เฮ็ลธ)
But if you really want to live,
(บัท อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ไลฝ ,)
why not try and Make Yourself?
(ฮไว น็อท ทไร แอ็นด เมค ยุรเซลฟ)
If I hadn’t made me, I’dve fallen apart by now.
(อิฟ ฟาย แฮดอินท เมด มี , Idve ฟอลเล็น อะพาท ไบ เนา)
I won’t let em’ make me, it’s more than I can allow.
(ไอ ว็อนท เล็ท เอ็ม เมค มี , อิทซ โม แฑ็น นาย แค็น แอ็ลเลา)
So when I make me, I won’t be papier-mache.
(โซ ฮเว็น นาย เมค มี , ไอ ว็อนท บี papier mache)
And if I f*ck me…I’ll f*ck me in my own way.
(แอ็นด อิฟ ฟาย เอฟ *ck มี แอล เอฟ *ck มี อิน มาย โอน เว)
You should make amends with you.
(ยู เชิด เมค อะเมนด วิฑ ยู)
If only for better health.
(อิฟ โอ๊นลี่ ฟอ เบทเทอะ เฮ็ลธ)
But if you really want to live,
(บัท อิฟ ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ไลฝ ,)
why not try and Make Yourself?
(ฮไว น็อท ทไร แอ็นด เมค ยุรเซลฟ)
Make Yourself.
(เมค ยุรเซลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Make Yourself คำอ่านไทย Incubus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น