เนื้อเพลง Stand (Featuring Miley Cyrus) คำอ่านไทย Billy Ray Cyrus

Story of a heart in need
( ซโทริ อ็อฝ อะ ฮาท อิน นีด)
Playin’ on my T.V. screen
(เพลย์ยิน ออน มาย ที วี ซครีน)
Will I sit back and watch it fade?
(วิล ไอ ซิท แบ็ค แอ็นด ว็อช อิท เฝด)
There’s gotta be a better way.
(แดร์ กอททะ บี อะ เบทเทอะ เว)

Love is more than what you feel
(ลัฝ อีส โม แฑ็น ว็อท ยู ฟีล)
Love is action, love is real
(ลัฝ อีส แอคฌัน , ลัฝ อีส ริแอ็ล)
Break your silence, turn the key
(บเรค ยุร ไซเล็นซ , เทิน เดอะ คี)
And be the change you wanna see.
(แอ็นด บี เดอะ เชนจ ยู วอนนา ซี)

So get ready, come on everybody
(โซ เก็ท เรดอิ , คัมมอน เอวี่บอดี้)
Are you ready to:
(อาร์ ยู เรดอิ ทู :)

Chorus:
(โครัซ :)
Stand, for what you believe in
(ซแท็นด , ฟอ ว็อท ยู บิลีฝ อิน)
Stand, for all that is right
(ซแท็นด , ฟอ ออล แดท อีส ไรท)
Stand, when it’s dark all around you
(ซแท็นด , ฮเว็น อิทซ ดาค ออล อะเรานด ยู)
You can be that shining light.
(ยู แค็น บี แดท ชายนิง ไลท)
Stand, when troubles come calling
(ซแท็นด , ฮเว็น ทรั๊บเบิ้ล คัม คอลลิง)
Your gonna be alright
(ยุร กอนนะ บี ออลไร๊ท)
Stand, just reach deep inside you
(ซแท็นด , จัซท รีช ดีพ อีนไซด ยู)
And be that shining light.
(แอ็นด บี แดท ชายนิง ไลท)
Stand.
(ซแท็นด)

[Miley]
([ ไมลีย์ ])
I feel the earth shake, raise my voice
(ไอ ฟีล ดิ เอิธ เฌค , เรส มาย ฝอยซ)
I have my soul, I have a choice
(ไอ แฮ็ฝ มาย โซล , ไอ แฮ็ฝ อะ ชอยซ)
I feel it burning, I want more
(ไอ ฟีล อิท เบรินนิง , ไอ ว็อนท โม)
So what am I waiting for?
(โซ ว็อท แอ็ม ไอ เวททิง ฟอ)

[Billy Ray]
([ บีลลิ เร ])
So get ready, come on everybody
(โซ เก็ท เรดอิ , คัมมอน เอวี่บอดี้)
Are you ready to:
(อาร์ ยู เรดอิ ทู :)

Chorus:
(โครัซ :)
Stand, for what you believe in
(ซแท็นด , ฟอ ว็อท ยู บิลีฝ อิน)
Stand, for all that is right
(ซแท็นด , ฟอ ออล แดท อีส ไรท)
Stand, when it’s dark all around you
(ซแท็นด , ฮเว็น อิทซ ดาค ออล อะเรานด ยู)
You can be that shining light.
(ยู แค็น บี แดท ชายนิง ไลท)
Stand, when troubles come calling
(ซแท็นด , ฮเว็น ทรั๊บเบิ้ล คัม คอลลิง)
Your gonna be alright
(ยุร กอนนะ บี ออลไร๊ท)
Stand, just reach deep inside you
(ซแท็นด , จัซท รีช ดีพ อีนไซด ยู)
And be that shining light.
(แอ็นด บี แดท ชายนิง ไลท)
Stand.
(ซแท็นด)

Chorus:
(โครัซ :)
Stand, for what you believe in
(ซแท็นด , ฟอ ว็อท ยู บิลีฝ อิน)
Stand, for all that is right
(ซแท็นด , ฟอ ออล แดท อีส ไรท)
Stand, when it’s dark all around you
(ซแท็นด , ฮเว็น อิทซ ดาค ออล อะเรานด ยู)
You can be that shining light.
(ยู แค็น บี แดท ชายนิง ไลท)
Stand, when troubles come calling
(ซแท็นด , ฮเว็น ทรั๊บเบิ้ล คัม คอลลิง)
Your gonna be alright
(ยุร กอนนะ บี ออลไร๊ท)
Stand, just reach deep inside you
(ซแท็นด , จัซท รีช ดีพ อีนไซด ยู)
And be that shining light.
(แอ็นด บี แดท ชายนิง ไลท)
Stand.
(ซแท็นด)

Chorus:
(โครัซ :)
Stand, for what you believe in
(ซแท็นด , ฟอ ว็อท ยู บิลีฝ อิน)
Stand, for all that is right
(ซแท็นด , ฟอ ออล แดท อีส ไรท)
Stand, when it’s dark all around you
(ซแท็นด , ฮเว็น อิทซ ดาค ออล อะเรานด ยู)
You can be that shining light.
(ยู แค็น บี แดท ชายนิง ไลท)
Stand, when troubles come calling
(ซแท็นด , ฮเว็น ทรั๊บเบิ้ล คัม คอลลิง)
Your gonna be alright
(ยุร กอนนะ บี ออลไร๊ท)
Stand, just reach deep inside you
(ซแท็นด , จัซท รีช ดีพ อีนไซด ยู)
And be that shining light.
(แอ็นด บี แดท ชายนิง ไลท)
Stand…
(ซแท็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stand (Featuring Miley Cyrus) คำอ่านไทย Billy Ray Cyrus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น