เนื้อเพลง Q-Ball คำอ่านไทย Sublime

[Q-Ball]
( [ คิว บอล ])
and I’m through, gonna f*ck with you,
(แอ็นด แอม ธรู , กอนนะ เอฟ *ck วิฑ ยู ,)
then I say what the f*ck with you?
(เด็น นาย เซ ว็อท เดอะ เอฟ *ck วิฑ ยู)
And I’m out for the nine-duce n*ggas.
(แอ็นด แอม เอ้า ฟอ เดอะ ไนน duce เอ็น *ggas)

[Too $hort]
([ ทู $hort ])
comin’ with, this is nine-tre, still bad ass lynchin’
(คัมอิน วิฑ , ดีซ ซิส ไนน tre , ซทิล แบ็ด อาซ lynchin)
muthaf*ckin’ Q-Ball and my n*gga Brad,
(muthaf*ckin คิว บอล แอ็นด มาย เอ็น *gga บาสดฺ ,)
with the funky reggae style, check it out.
(วิฑ เดอะ ฟังคิ reggae ซไทล , เช็ค อิท เอ้า)
Bad ass, comin’ once again, I’ma shock ya,
(แบ็ด อาซ , คัมอิน วันซ อะเกน , แอมอา ฌ็อค ยา ,)
Don’t try to step, cuz I’m the rocka.
(ด้อนท์ ทไร ทู ซเท็พ , คัซ แอม เดอะ รอคกา)
Listen I’m the n*gga, bad ass on the cut.
(ลิ๊สซึ่น แอม เดอะ เอ็น *gga , แบ็ด อาซ ออน เดอะ คัท)
Don’t try to step, I’ll shoot your ass, I’ll go nuts.
(ด้อนท์ ทไร ทู ซเท็พ , แอล ฌูท ยุร อาซ , แอล โก นัท)
Steppin’ is his strength, Q-Ball got somthin’ to say,
(สเตปปิน อีส ฮิส ซทเร็งธ , คิว บอล ก็อท ซัมติน ทู เซ ,)
he’s up next, white chowder don’t play.
(อีส อัพ เน็คซท , ฮไวท เชาเดอะ ด้อนท์ พเล)

[Q-Ball]
([ คิว บอล ])

I come too dope, I’m kickin’ the cash.
(ไอ คัม ทู โดพ , แอม คิคคินเดอะ แค็ฌ)
Because I clash, I gash.
(บิคอส ไอ คแล็ฌ , ไอ แก็ฌ)
The buck-shots hit your ass when you duck.
(เดอะ บัค ฌ็อท ฮิท ยุร อาซ ฮเว็น ยู ดั๊ค)
N*gga rains be supreme…
(เอ็น *gga เรน บี ซิวพรีม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Q-Ball คำอ่านไทย Sublime

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น