เนื้อเพลง On A Plain คำอ่านไทย Nirvana

I’ll start this off
( แอล ซทาท ดีซ ออฟฟ)
Without any words
(วิเฑาท เอนอิ เวิด)
I got so high that
(ไอ ก็อท โซ ไฮ แดท)
I scratched ’til I bled
(ไอ ซคแร็ช ทิล ไอ บเล็ด)

Love myself
(ลัฝ ไมเซลฟ)
Better than you
(เบทเทอะ แฑ็น ยู)
I know it’s wrong
(ไอ โน อิทซ ร็อง)
So what should I do?
(โซ ว็อท เชิด ดาย ดู)

The finest day
(เดอะ ไฟเนทส์ เด)
That I ever had
(แดท ไอ เอฝเออะ แฮ็ด)
Was when I learned
(วอส ฮเว็น นาย เลิน)
To cry on command
(ทู คไร ออน ค็อมมานด)

Love myself
(ลัฝ ไมเซลฟ)
Better than you
(เบทเทอะ แฑ็น ยู)
I know it’s wrong
(ไอ โน อิทซ ร็อง)
So what should I do?
(โซ ว็อท เชิด ดาย ดู)

I’m on a plain
(แอม ออน อะ พเลน)
I can’t complain
(ไอ แค็นท ค็อมพเลน)
I’m on a plain
(แอม ออน อะ พเลน)

My mother died
(มาย ม๊าเธ่อร์ ได)
Every night
(เอฝริ ไนท)
It’s safe to say
(อิทซ เซฟ ทู เซ)
Don’t quote me on that
(ด้อนท์ คโวท มี ออน แดท)

Love myself
(ลัฝ ไมเซลฟ)
Better than you
(เบทเทอะ แฑ็น ยู)
I know it’s wrong
(ไอ โน อิทซ ร็อง)
So what should I do?
(โซ ว็อท เชิด ดาย ดู)

The black sheep got
(เดอะ บแล็ค ฌีพ ก็อท)
Blackmailed again
(บแลคเมล อะเกน)
Forgot to put
(เฟาะกอท ทู พัท)
On the zip code
(ออน เดอะ สิพ โคด)

Love myself
(ลัฝ ไมเซลฟ)
Better than you
(เบทเทอะ แฑ็น ยู)
I know it’s wrong
(ไอ โน อิทซ ร็อง)
So what should I do?
(โซ ว็อท เชิด ดาย ดู)

I’m on a plain
(แอม ออน อะ พเลน)
I can’t complain
(ไอ แค็นท ค็อมพเลน)
I’m on a plain
(แอม ออน อะ พเลน)

Somewhere I have heard this before
(ซัมแวร์ ไอ แฮ็ฝ เฮิด ดีซ บิโฟ)
In a dream my memory has stored
(อิน อะ ดรีม มาย เมมโอะริ แฮ็ส ซโท)
As defense I’m neutered and spayed
(แอ็ส ดิเฟนซ แอม นยูเทอะ แอ็นด spayed)
What the hell am I trying to say?
(ว็อท เดอะ เฮ็ล แอ็ม ไอ ทไรอิง ทู เซ)

It is now time
(อิท อีส เนา ไทม)
To make it unclear
(ทู เมค อิท อั๊นเคลีย)
To write off lines
(ทู ไรท ออฟฟ ไลน)
That don’t make a sense
(แดท ด้อนท์ เมค เก เซ็นซ)

Love myself
(ลัฝ ไมเซลฟ)
Better than you
(เบทเทอะ แฑ็น ยู)
I know it’s wrong
(ไอ โน อิทซ ร็อง)
So what should I do?
(โซ ว็อท เชิด ดาย ดู)

One more special
(วัน โม ซเพฌแอ็ล)
Message to go
(เมซซิจ ทู โก)
And then I’m done
(แอ็นด เด็น แอม ดัน)
And I can go home
(แอ็นด ดาย แค็น โก โฮม)

Love myself
(ลัฝ ไมเซลฟ)
Better than you
(เบทเทอะ แฑ็น ยู)
I know it’s wrong
(ไอ โน อิทซ ร็อง)
So what should I do?
(โซ ว็อท เชิด ดาย ดู)

I’m on a plain
(แอม ออน อะ พเลน)
I can’t complain
(ไอ แค็นท ค็อมพเลน)
I’m on a plain
(แอม ออน อะ พเลน)
I can’t complain
(ไอ แค็นท ค็อมพเลน)
I’m on a plain
(แอม ออน อะ พเลน)
I can’t complain
(ไอ แค็นท ค็อมพเลน)
I’m on a plain
(แอม ออน อะ พเลน)
I can’t complain
(ไอ แค็นท ค็อมพเลน)
I’m on aplain
(แอม ออน aplain)
I can’t complain
(ไอ แค็นท ค็อมพเลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง On A Plain คำอ่านไทย Nirvana

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น