เนื้อเพลง I Shot The Sheriff คำอ่านไทย Eric Clapton

I SHOT THE SHERIFF
( ไอ ฌ็อท เดอะ เฌริฟ)

I shot the sheriff but I did not shoot the deputy.
(ไอ ฌ็อท เดอะ เฌริฟ บัท ไอ ดิด น็อท ฌูท เดอะ เดพอิวทิ)
I shot the sheriff but I did not shoot the deputy.
(ไอ ฌ็อท เดอะ เฌริฟ บัท ไอ ดิด น็อท ฌูท เดอะ เดพอิวทิ)

All around in my home town
(ออล อะเรานด อิน มาย โฮม ทาวน์)
they’re trying to track me down.
(เดรว ทไรอิง ทู ทแรค มี เดาน)
They say they want to bring me in guilty
(เด เซ เด ว็อนท ทู บริง มี อิน กีลทิ)
for the killing of a deputy,
(ฟอ เดอะ คีลลิง อ็อฝ อะ เดพอิวทิ ,)
for the life of a deputy.
(ฟอ เดอะ ไลฟ อ็อฝ อะ เดพอิวทิ)
But I say
(บัท ไอ เซ)

I shot the sheriff but I swear it was in self-defence.
(ไอ ฌ็อท เดอะ เฌริฟ บัท ไอ ซแว อิท วอส ซิน เซ็ลฟ ดิเฟนซ)
I shot the sheriff and they say it is a capital offence.
(ไอ ฌ็อท เดอะ เฌริฟ แอ็นด เด เซ อิท อีส ซา แคพอิแท็ล อ็อฟเฟนซ)

Sheriff John Brown always hated me,
(เฌริฟ จอน บเราน ออลเว แฮ็ท มี ,)
for what I don’t know.
(ฟอ ว็อท ไอ ด้อนท์ โน)
Every time that I plant a seed
(เอฝริ ไทม แดท ไอ พลานท ดา ซี)
he said, ‘Kill it before it grows’.
(ฮี เซ็ด , คิล อิท บิโฟ อิท กโร)
He said, ‘Kill it before it grows’.
(ฮี เซ็ด , คิล อิท บิโฟ อิท กโร)
But I say
(บัท ไอ เซ)

I shot the sheriff but I swear it was in self-defence.
(ไอ ฌ็อท เดอะ เฌริฟ บัท ไอ ซแว อิท วอส ซิน เซ็ลฟ ดิเฟนซ)
I shot the sheriff but I swear it was in self-defence.
(ไอ ฌ็อท เดอะ เฌริฟ บัท ไอ ซแว อิท วอส ซิน เซ็ลฟ ดิเฟนซ)

Freedom came my way one day
(ฟรีดัม เคม มาย เว วัน เด)
and I started out of town.
(แอ็นด ดาย ซทาท เอ้า อ็อฝ ทาวน์)
All of a sudden I see sheriff John Brown
(ออล อ็อฝ อะ ซัดดน นาย ซี เฌริฟ จอน บเราน)
aiming to shoot me down
(เอมิง ทู ฌูท มี เดาน)
so I shot, I shot him down.
(โซ ไอ ฌ็อท , ไอ ฌ็อท ฮิม เดาน)
But I say
(บัท ไอ เซ)

I shot the sheriff but I did not shoot the deputy.
(ไอ ฌ็อท เดอะ เฌริฟ บัท ไอ ดิด น็อท ฌูท เดอะ เดพอิวทิ)
I shot the sheriff but I did not shoot the deputy.
(ไอ ฌ็อท เดอะ เฌริฟ บัท ไอ ดิด น็อท ฌูท เดอะ เดพอิวทิ)

Reflexes got the better of me
(Reflexes ก็อท เดอะ เบทเทอะ อ็อฝ มี)
and what is to be, must be.
(แอ็นด ว็อท อีส ทู บี , มัซท บี)
Every day the bucket goes to well
(เอฝริ เด เดอะ บัคเค็ท โกซ ทู เว็ล)
but one day the bottom wuill drop out,
(บัท วัน เด เดอะ บอตตัม wuill ดร็อพ เอ้า ,)
yes, one day the bottom will drop out.
(เย็ซ , วัน เด เดอะ บอตตัม วิล ดร็อพ เอ้า)
But I say
(บัท ไอ เซ)

I shot the sheriff but I did not shoot the deputy.
(ไอ ฌ็อท เดอะ เฌริฟ บัท ไอ ดิด น็อท ฌูท เดอะ เดพอิวทิ)
I shot the sheriff but I did not shoot the deputy.
(ไอ ฌ็อท เดอะ เฌริฟ บัท ไอ ดิด น็อท ฌูท เดอะ เดพอิวทิ)

#NAME?
(#เนม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Shot The Sheriff คำอ่านไทย Eric Clapton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น