เนื้อเพลง I Write Sins Not Tragedies คำอ่านไทย Panic At The Disco

Oh well imagine as I’m pacing the pews in a church corridor
( โอ เว็ล อิแมจอิน แอ็ส แอม เพซซิง เดอะ พยู ซิน อะ เชิช คอริเดอะ)
And I can’t help but to hear, no I can’t help but to hear an exchanging of words
(แอ็นด ดาย แค็นท เฮ็ลพ บัท ทู เฮีย , โน ไอ แค็นท เฮ็ลพ บัท ทู เฮีย แอน เอ๊กเชนจิง อ็อฝ เวิด)
” What a beautiful wedding! what a beautiful wedding! ”
(” ว็อท ดา บยูทิฟุล เวดดิง ! ว็อท ดา บยูทิฟุล เวดดิง ! “)
Says the bridesmaid to a waiter
(เซ เดอะ bridesmaid ทู อะ เวทเออะ)
” And yes but what a shame, what a shame the poor groom’s bride is a whore ”
(” แอ็นด เย็ซ บัท ว็อท ดา เฌม , ว็อท ดา เฌม เดอะ พูร กรูม บไรด อีส ซา โฮ “)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I’d chime in with a ” Haven’t you people ever heard of closing the God damn door ”
(อาย ไชม อิน วิฑ อะ ” แฮฟเวน ยู พี๊เพิ่ล เอฝเออะ เฮิด อ็อฝ โครสซิง เดอะ ก็อด แด็ม โด “)
No, it’s much better to fix these kinds of things with a sense of poise and rationality
(โน , อิทซ มัช เบทเทอะ ทู ฟิคซ ฑิส ไคนด อ็อฝ ธิง วิฑ อะ เซ็นซ อ็อฝ พอยส แอ็นด แรฌะแนลอิทิ)
I’d chime in ” Haven’t you people ever heard of closing the God damn door ”
(อาย ไชม อิน ” แฮฟเวน ยู พี๊เพิ่ล เอฝเออะ เฮิด อ็อฝ โครสซิง เดอะ ก็อด แด็ม โด “)
No, it’s much better to fix these kinds of things with a sense of… oh
(โน , อิทซ มัช เบทเทอะ ทู ฟิคซ ฑิส ไคนด อ็อฝ ธิง วิฑ อะ เซ็นซ อ็อฝ โอ)

Well, in fact well, I’ll look at it this way I mean technically our marriage is saved
(เว็ล , อิน แฟ็คท เว็ล , แอล ลุค แกท อิท ดีซ เว ไอ มีน เทคนิแค็ลลิ เอ๊า แมริจ อีส เซฝ)
Well, this calls for a toast so pour the champagne
(เว็ล , ดีซ คอล ฟอ รา โทซท โซ โพ เดอะ แฌ็มเพน)
Oh, well in fact well, I’ll look at it this way I mean technically our marriage is saved
(โอ , เว็ล อิน แฟ็คท เว็ล , แอล ลุค แกท อิท ดีซ เว ไอ มีน เทคนิแค็ลลิ เอ๊า แมริจ อีส เซฝ)
Well, this calls for a toast so pour the champagne, pour the champagne
(เว็ล , ดีซ คอล ฟอ รา โทซท โซ โพ เดอะ แฌ็มเพน , โพ เดอะ แฌ็มเพน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I’d chime in with a ” Haven’t you people ever heard of closing the God damn door ”
(อาย ไชม อิน วิฑ อะ ” แฮฟเวน ยู พี๊เพิ่ล เอฝเออะ เฮิด อ็อฝ โครสซิง เดอะ ก็อด แด็ม โด “)
No, it’s much better to fix these kinds of things with a sense of poise and rationality
(โน , อิทซ มัช เบทเทอะ ทู ฟิคซ ฑิส ไคนด อ็อฝ ธิง วิฑ อะ เซ็นซ อ็อฝ พอยส แอ็นด แรฌะแนลอิทิ)
I’d chime in ” Haven’t you people ever heard of closing the God damn door ”
(อาย ไชม อิน ” แฮฟเวน ยู พี๊เพิ่ล เอฝเออะ เฮิด อ็อฝ โครสซิง เดอะ ก็อด แด็ม โด “)
No, it’s much better to fix these kinds of things with a sense of poise and rationality
(โน , อิทซ มัช เบทเทอะ ทู ฟิคซ ฑิส ไคนด อ็อฝ ธิง วิฑ อะ เซ็นซ อ็อฝ พอยส แอ็นด แรฌะแนลอิทิ)

Again…
(อะเกน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I’d chime in ” Haven’t you people ever heard of closing the God damn door ”
(อาย ไชม อิน ” แฮฟเวน ยู พี๊เพิ่ล เอฝเออะ เฮิด อ็อฝ โครสซิง เดอะ ก็อด แด็ม โด “)
No, it’s much better to fix these kinds of things with a sense of poise and rationality
(โน , อิทซ มัช เบทเทอะ ทู ฟิคซ ฑิส ไคนด อ็อฝ ธิง วิฑ อะ เซ็นซ อ็อฝ พอยส แอ็นด แรฌะแนลอิทิ)
I’d chime in ” Haven’t you people ever heard of closing the God damn door ”
(อาย ไชม อิน ” แฮฟเวน ยู พี๊เพิ่ล เอฝเออะ เฮิด อ็อฝ โครสซิง เดอะ ก็อด แด็ม โด “)
No, it’s much better to fix these kinds of things with a sense of poise and rationality
(โน , อิทซ มัช เบทเทอะ ทู ฟิคซ ฑิส ไคนด อ็อฝ ธิง วิฑ อะ เซ็นซ อ็อฝ พอยส แอ็นด แรฌะแนลอิทิ)

Again…
(อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Write Sins Not Tragedies คำอ่านไทย Panic At The Disco

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น