เนื้อเพลง Wait Your Turn คำอ่านไทย Rihanna

It’s just the way
( อิทซ จัซท เดอะ เว)
The game is played
(เดอะ เกม อีส พเล)
It’s best if you just
(อิทซ เบ็ซท อิฟ ยู จัซท)
Wait your turn
(เวท ยุร เทิน)

The wait is ova
(เดอะ เวท อีส โอฝะ)
The wait is ova
(เดอะ เวท อีส โอฝะ)
The wait is ova
(เดอะ เวท อีส โอฝะ)
The wait is ova
(เดอะ เวท อีส โอฝะ)
The wait is ova
(เดอะ เวท อีส โอฝะ)
The wait is ova
(เดอะ เวท อีส โอฝะ)
The wait is ova
(เดอะ เวท อีส โอฝะ)
The wait is ova
(เดอะ เวท อีส โอฝะ)

I pitch with a grenade
(ไอ พิช วิฑ อะ กริเนด)
Swing away if you’re
(ซวิง อะเว อิฟ ยัวร์)
Feeling brave
(ฟีลอิง บเรฝ)
There’s so much power
(แดร์ โซ มัช เพาเออะ)
In my name
(อิน มาย เนม)
If you pop off in your seat
(อิฟ ยู พ็อพ ออฟฟ อิน ยุร ซีท)
Steady
(ซเทดอิ)
I’m gonna do the wave
(แอม กอนนะ ดู เดอะ เวฝ)

I’m such a
(แอม ซัช อะ)
Such a lady
(ซัช อะ เลดิ)
You don’t have to be
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี)
So afraid
(โซ อัฟเรด)
Cause I got room
(คอส ไอ ก็อท รุม)
Up on my team
(อัพ ออน มาย ทีม)
You can play
(ยู แค็น พเล)
But hold up
(บัท โฮลด อัพ)

It’s just the way
(อิทซ จัซท เดอะ เว)
The game is played
(เดอะ เกม อีส พเล)
It’s best if you just
(อิทซ เบ็ซท อิฟ ยู จัซท)
Wait your turn
(เวท ยุร เทิน)

It’s getting crowded
(อิทซ เกดดดิ้ง คเราด)
Over here
(โอเฝอะ เฮียร)
But babe
(บัท เบบ)
The wait is ova
(เดอะ เวท อีส โอฝะ)
Sometimes it takes
(ซัมไทม์ ซิท เทค)
A thousand tries
(อะ เธาแส็น ทรายส์)
To win
(ทู วิน)
The wait is ova
(เดอะ เวท อีส โอฝะ)

Fumble
(ฟัมเบิล)
Don’t you fumble
(ด้อนท์ ยู ฟัมเบิล)
That’s a flag on the play
(แด๊ท ซา ฟแล็ก ออน เดอะ พเล)
Babe if you don’t wanna
(เบบ อิฟ ยู ด้อนท์ วอนนา)
Then you don’t have to wait
(เด็น ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เวท)
But together
(บัท ทุเกฑเออะ)
We gon’ be taking over
(วี ก็อน บี เทคอิง โอเฝอะ)

It’s just the way
(อิทซ จัซท เดอะ เว)
The game is played
(เดอะ เกม อีส พเล)
It’s best if you just
(อิทซ เบ็ซท อิฟ ยู จัซท)
Wait your turn
(เวท ยุร เทิน)

So you don’t wanna wait
(โซ ยู ด้อนท์ วอนนา เวท)
I hate to hear
(ไอ เฮท ทู เฮีย)
That’s such a shame
(แด๊ท ซัช อะ เฌม)
Cause if you playing side ways
(คอส อิฟ ยู พเลนิ่ง ไซด เว)
And no time out in my game
(แอ็นด โน ไทม เอ้า อิน มาย เกม)
you already underway
(ยู ออลเรดอิ อันเดอร์เวย์)

I know you want to win
(ไอ โน ยู ว็อนท ทู วิน)
And you wish
(แอ็นด ยู วิฌ)
I would let you in
(ไอ เวิด เล็ท ยู อิน)
Get in line over here
(เก็ท อิน ไลน โอเฝอะ เฮียร)
You can play
(ยู แค็น พเล)
But hold up
(บัท โฮลด อัพ)

It’s just the way
(อิทซ จัซท เดอะ เว)
The game is played
(เดอะ เกม อีส พเล)
It’s best if you just
(อิทซ เบ็ซท อิฟ ยู จัซท)
Wait your turn
(เวท ยุร เทิน)

It’s getting crowded
(อิทซ เกดดดิ้ง คเราด)
Over here
(โอเฝอะ เฮียร)
But babe
(บัท เบบ)
The wait is ova
(เดอะ เวท อีส โอฝะ)
Sometimes it takes
(ซัมไทม์ ซิท เทค)
A thousand tries
(อะ เธาแส็น ทรายส์)
To win
(ทู วิน)
The wait is ova
(เดอะ เวท อีส โอฝะ)

Fumble
(ฟัมเบิล)
Don’t you fumble
(ด้อนท์ ยู ฟัมเบิล)
That’s a flag on the play
(แด๊ท ซา ฟแล็ก ออน เดอะ พเล)
Babe if you don’t wanna
(เบบ อิฟ ยู ด้อนท์ วอนนา)
Then you don’t have to wait
(เด็น ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เวท)
But together
(บัท ทุเกฑเออะ)
We gon’ be taking over
(วี ก็อน บี เทคอิง โอเฝอะ)

It’s just the way
(อิทซ จัซท เดอะ เว)
The game is played
(เดอะ เกม อีส พเล)
It’s best if you just
(อิทซ เบ็ซท อิฟ ยู จัซท)
Wait your turn
(เวท ยุร เทิน)

Baby put the work in
(เบบิ พัท เดอะ เวิค อิน)
Like a champion
(ไลค เก แชมเพียน)
But the crowd is screaming
(บัท เดอะ คเราด อีส ซครีมอิง)
With their hands way up
(วิฑ แด แฮ็นด เว อัพ)
Couldn’t be with no one else
(คูดซึ่น บี วิฑ โน วัน เอ็ลซ)
You’re the only way
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ เว)
I win
(ไอ วิน)

Baby got the whole world
(เบบิ ก็อท เดอะ โฮล เวิลด)
Standing up
(ซแทนดิง อัพ)
Damn I’m glad I my pitcher
(แด็ม แอม กแล็ด ดาย มาย พีชเออะ)
Took a chance on love
(ทุค กา ชานซ ออน ลัฝ)
Baby love
(เบบิ ลัฝ)

The time is now
(เดอะ ไทม อีส เนา)
And now
(แอ็นด เนา)
The wait is ova
(เดอะ เวท อีส โอฝะ)

The wait is ova
(เดอะ เวท อีส โอฝะ)
The wait is ova
(เดอะ เวท อีส โอฝะ)
The wait is ova
(เดอะ เวท อีส โอฝะ)
The wait is ova
(เดอะ เวท อีส โอฝะ)
[just wait your turn]
([ จัซท เวท ยุร เทิน ])
The wait is ova
(เดอะ เวท อีส โอฝะ)
The wait is ova
(เดอะ เวท อีส โอฝะ)
The wait is ova
(เดอะ เวท อีส โอฝะ)
The wait is ova
(เดอะ เวท อีส โอฝะ)
[just wait your turn]
([ จัซท เวท ยุร เทิน ])

It’s getting crowded
(อิทซ เกดดดิ้ง คเราด)
Over here
(โอเฝอะ เฮียร)
But babe
(บัท เบบ)
The wait is ova
(เดอะ เวท อีส โอฝะ)
Sometimes it takes
(ซัมไทม์ ซิท เทค)
A thousand tries
(อะ เธาแส็น ทรายส์)
To win
(ทู วิน)
The wait is ova
(เดอะ เวท อีส โอฝะ)

Fumble
(ฟัมเบิล)
Don’t you fumble
(ด้อนท์ ยู ฟัมเบิล)
That’s a flag on the play
(แด๊ท ซา ฟแล็ก ออน เดอะ พเล)
Babe if you don’t wanna
(เบบ อิฟ ยู ด้อนท์ วอนนา)
Then you don’t have to wait
(เด็น ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เวท)
But together
(บัท ทุเกฑเออะ)
We gon’ be taking over
(วี ก็อน บี เทคอิง โอเฝอะ)

It’s just the way
(อิทซ จัซท เดอะ เว)
The game is played
(เดอะ เกม อีส พเล)
It’s best if you just
(อิทซ เบ็ซท อิฟ ยู จัซท)
Wait your turn
(เวท ยุร เทิน)

Just wait your turn
(จัซท เวท ยุร เทิน)
The wait is ova
(เดอะ เวท อีส โอฝะ)
The wait is ova
(เดอะ เวท อีส โอฝะ)
The wait is ova
(เดอะ เวท อีส โอฝะ)
The wait is ova
(เดอะ เวท อีส โอฝะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wait Your Turn คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น