เนื้อเพลง Dancing in The Dark คำอ่านไทย Bruce Springsteen

I get up in the evening
( ไอ เก็ท อัพ อิน ดิ อีฝนิง)
and I ain’t got nothing to say
(แอ็นด ดาย เอน ก็อท นัธอิง ทู เซ)
I come home in the morning
(ไอ คัม โฮม อิน เดอะ มอนิง)
I go to bed feeling the same way
(ไอ โก ทู เบ็ด ฟีลอิง เดอะ เซม เว)
I ain’t nothing but tired
(ไอ เอน นัธอิง บัท ไทร)
Man I’m just tired and bored with myself
(แม็น แอม จัซท ไทร แอ็นด โบ วิฑ ไมเซลฟ)
Hey there baby, I could use just a little help
(เฮ แดร์ เบบิ , ไอ เคิด ยูซ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เฮ็ลพ)

You can’t start a fire
(ยู แค็นท ซทาท ดา ไฟร)
You can’t start a fire without a spark
(ยู แค็นท ซทาท ดา ไฟร วิเฑาท ดา ซพาค)
This gun’s for hire
(ดีซ กัน ฟอ ไฮร)
even if we’re just dancing in the dark
(อีเฝ็น อิฟ เวีย จัซท แด็นซิง อิน เดอะ ดาค)

Message keeps getting clearer
(เมซซิจ คีพ เกดดดิ้ง เคียเลอ)
radio’s on and I’m moving ’round the place
(เรดิโอ ออน แอ็นด แอม มูฝอิง เรานด เดอะ พเลซ)
I check my look in the mirror
(ไอ เช็ค มาย ลุค อิน เดอะ มีเรอะ)
I wanna change my clothes, my hair, my face
(ไอ วอนนา เชนจ มาย คโลฑ , มาย แฮ , มาย เฟซ)
Man I ain’t getting nowhere
(แม็น นาย เอน เกดดดิ้ง โนแวร์)
I’m just living in a dump like this
(แอม จัซท ลีฝอิง อิน อะ ดัมพ ไลค ดีซ)
There’s something happening somewhere
(แดร์ ซัมติง แฮพเพะนิง ซัมแวร์)
baby I just know that there is
(เบบิ ไอ จัซท โน แดท แดร์ อีส)

You can’t start a fire
(ยู แค็นท ซทาท ดา ไฟร)
you can’t start a fire without a spark
(ยู แค็นท ซทาท ดา ไฟร วิเฑาท ดา ซพาค)
This gun’s for hire
(ดีซ กัน ฟอ ไฮร)
even if we’re just dancing in the dark
(อีเฝ็น อิฟ เวีย จัซท แด็นซิง อิน เดอะ ดาค)

You sit around getting older
(ยู ซิท อะเรานด เกดดดิ้ง โอลเดอะ)
there’s a joke here somewhere and it’s on me
(แดร์ ซา โจค เฮียร ซัมแวร์ แอ็นด อิทซ ออน มี)
I’ll shake this world off my shoulders
(แอล เฌค ดีซ เวิลด ออฟฟ มาย โฌลเดอะ)
come on baby this laugh’s on me
(คัมมอน เบบิ ดีซ ลาฟ ออน มี)

Stay on the streets of this town
(ซเท ออน เดอะ ซทรีท อ็อฝ ดีซ ทาวน์)
and they’ll be carving you up alright
(แอ็นด เด๊ว บี คาฝิง ยู อัพ ออลไร๊ท)
They say you gotta stay hungry
(เด เซ ยู กอททะ ซเท ฮังกริ)
hey baby I’m just about starving tonight
(เฮ เบบิ แอม จัซท อะเบาท สตาฝวิง ทุไนท)
I’m dying for some action
(แอม ไดอิง ฟอ ซัม แอคฌัน)
I’m sick of sitting ’round here trying to write this book
(แอม ซิค อ็อฝ ซีททิง เรานด เฮียร ทไรอิง ทู ไรท ดีซ เบิค)
I need a love reaction
(ไอ นีด อะ ลัฝ ริแอคฌัน)
come on now baby gimme just one look
(คัมมอน เนา เบบิ กีมมิ จัซท วัน ลุค)

You can’t start a fire sitting ’round crying over a broken heart
(ยู แค็นท ซทาท ดา ไฟร ซีททิง เรานด คไรอิง โอเฝอะ รา บโรเค็น ฮาท)
This gun’s for hire
(ดีซ กัน ฟอ ไฮร)
Even if we’re just dancing in the dark
(อีเฝ็น อิฟ เวีย จัซท แด็นซิง อิน เดอะ ดาค)
You can’t start a fire worrying about your little world falling apart
(ยู แค็นท ซทาท ดา ไฟร วอรี่อิง อะเบาท ยุร ลิ๊ทเทิ่ล เวิลด ฟ๊อลิง อะพาท)
This gun’s for hire
(ดีซ กัน ฟอ ไฮร)
Even if we’re just dancing in the dark
(อีเฝ็น อิฟ เวีย จัซท แด็นซิง อิน เดอะ ดาค)
Even if we’re just dancing in the dark
(อีเฝ็น อิฟ เวีย จัซท แด็นซิง อิน เดอะ ดาค)
Even if we’re just dancing in the dark
(อีเฝ็น อิฟ เวีย จัซท แด็นซิง อิน เดอะ ดาค)
Even if we’re just dancing in the dark
(อีเฝ็น อิฟ เวีย จัซท แด็นซิง อิน เดอะ ดาค)
Hey baby
(เฮ เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dancing in The Dark คำอ่านไทย Bruce Springsteen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น