เนื้อเพลง In Loving Memory คำอ่านไทย Alter Bridge

Thanks for all you’ve done
( แธ็งค ฟอ ออล ยู๊ฟ ดัน)
I’ve missed you for so long
(แอฝ มิซ ยู ฟอ โซ ล็อง)
I can’t believe you’re gone
(ไอ แค็นท บิลีฝ ยัวร์ กอน)
You still live in me
(ยู ซทิล ไลฝ อิน มี)
I feel you in the wind
(ไอ ฟีล ยู อิน เดอะ วินด)
You guide me constantly
(ยู ไกด มี คอนสแท็นทลิ)

I’ve never knew what it was to be alone, no
(แอฝ เนฝเวอะ นยู ว็อท ดิธ วอส ทู บี อะโลน , โน)
Cause you were always there for me
(คอส ยู เวอ ออลเว แดร์ ฟอ มี)
You were always there waiting
(ยู เวอ ออลเว แดร์ เวททิง)
And ill come home and I miss your face so
(แอ็นด แอล คัม โฮม แอ็นด ดาย มิซ ยุร เฟซ โซ)
Smiling down on me
(ซไมลอิง เดาน ออน มี)
I close my eyes to see
(ไอ คโลส มาย ไอ ทู ซี)

And I know, you’re a part of me
(แอ็นด ดาย โน , ยัวร์ อะ พาท อ็อฝ มี)
And it’s your song that sets me free
(แอ็นด อิทซ ยุร ซ็อง แดท เซ็ท มี ฟรี)
I sing it while I feel I can’t hold on
(ไอ ซิง อิท ฮไวล ไอ ฟีล ไอ แค็นท โฮลด ออน)
I sing tonight cause it comforts me
(ไอ ซิง ทุไนท คอส อิท คัมเฟิท มี)

I carry the things that remind me of you
(ไอ แคริ เดอะ ธิง แดท ริไมนด มี อ็อฝ ยู)
In loving memory of
(อิน ลัฝอิง เมมโอะริ อ็อฝ)
The one that was so true
(ดิ วัน แดท วอส โซ ทรู)
Your were as kind as you could be
(ยุร เวอ แอ็ส ไคนด แอ็ส ยู เคิด บี)
And even though you’re gone
(แอ็นด อีเฝ็น โธ ยัวร์ กอน)
You still mean the world to me
(ยู ซทิล มีน เดอะ เวิลด ทู มี)

I’ve never knew what it was to be alone, no
(แอฝ เนฝเวอะ นยู ว็อท ดิธ วอส ทู บี อะโลน , โน)
Cause you were always there for me
(คอส ยู เวอ ออลเว แดร์ ฟอ มี)
You were always there waiting
(ยู เวอ ออลเว แดร์ เวททิง)
But now I come home and it’s not the same, no
(บัท เนา ไอ คัม โฮม แอ็นด อิทซ น็อท เดอะ เซม , โน)
It feels empty and alone
(อิท ฟีล เอมทิ แอ็นด อะโลน)
I can’t believe you’re gone
(ไอ แค็นท บิลีฝ ยัวร์ กอน)

And I know, you’re a part of me
(แอ็นด ดาย โน , ยัวร์ อะ พาท อ็อฝ มี)
And it’s your song that sets me free
(แอ็นด อิทซ ยุร ซ็อง แดท เซ็ท มี ฟรี)
I sing it while I feel I can’t hold on
(ไอ ซิง อิท ฮไวล ไอ ฟีล ไอ แค็นท โฮลด ออน)
I sing tonight cause it comforts me
(ไอ ซิง ทุไนท คอส อิท คัมเฟิท มี)

I’m glad he set you free from sorrow
(แอม กแล็ด ฮี เซ็ท ยู ฟรี ฟร็อม ซอโร)
I’ll still love you more tomorrow
(แอล ซทิล ลัฝ ยู โม ทุมอโร)
And you will be here with me still
(แอ็นด ยู วิล บี เฮียร วิฑ มี ซทิล)

And what you did you did with feeling
(แอ็นด ว็อท ยู ดิด ยู ดิด วิฑ ฟีลอิง)
And You always found the meaning
(แอ็นด ยู ออลเว เฟานด เดอะ มีนนิง)
And you always will
(แอ็นด ยู ออลเว วิล)
And you always will
(แอ็นด ยู ออลเว วิล)
And you always will
(แอ็นด ยู ออลเว วิล)

Ooo’s
(อู้)

And I know, you’re a part of me
(แอ็นด ดาย โน , ยัวร์ อะ พาท อ็อฝ มี)
And it’s your song that sets me free
(แอ็นด อิทซ ยุร ซ็อง แดท เซ็ท มี ฟรี)
I sing it while I feel I can’t hold on
(ไอ ซิง อิท ฮไวล ไอ ฟีล ไอ แค็นท โฮลด ออน)
I sing tonight cause it comforts me
(ไอ ซิง ทุไนท คอส อิท คัมเฟิท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In Loving Memory คำอ่านไทย Alter Bridge

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น