เนื้อเพลง A Plain Morning คำอ่านไทย Dashboard Confessional

It is yet to be determined,
( อิท อีส เย็ท ทู บี ดิเทอมิน ,)
but the air is thick,
(บัท ดิ แอ อีส ธิค ,)
& my hope is feeling worn.
(& มาย โฮพ อีส ฟีลอิง โวน)
I’m missing home,
(แอม มีซซิง โฮม ,)
& I’m glad you’re not a part of this,
(& แอม กแล็ด ยัวร์ น็อท ดา พาท อ็อฝ ดีซ ,)
there are parts of me that will be missed.
(แดร์ อาร์ พาท อ็อฝ มี แดท วิล บี มิซ)
And the phone is always dead to me,
(แอ็นด เดอะ โฟน อีส ออลเว เด็ด ทู มี ,)
so I can’t tell you the temperature is dropping
(โซ ไอ แค็นท เท็ล ยู เดอะ เทมเพอะระเชอะ อีส ดรอพพิงส)
& it feels like
(& อิท ฟีล ไลค)

it is colder than it ought to be in March
(อิท อีส โคลเดอ แฑ็น หนิด อ๊อธ ทู บี อิน มาช)
& I still have a day or two ahead of me
(& ไอ ซทิล แฮ็ฝ อะ เด ออ ทู อะเฮด อ็อฝ มี)
till I’ll be heading home,
(ทิล แอล บี เฮดอิง โฮม ,)
into your arms again.
(อีนทุ ยุร อาม อะเกน)
And the people here are asking after you.
(แอ็นด เดอะ พี๊เพิ่ล เฮียร อาร์ อาคกิ้ง อาฟเทอะ ยู)
It doesn’t make it easier.
(อิท ดัสอินท เมค อิท อีสไซน์)
It doeasn’t make it easier to be away.
(อิท doeasnt เมค อิท อีสไซน์ ทู บี อะเว)

I’d like to hire a plane.
(อาย ไลค ทู ไฮร อะ พเลน)
I’d see you in the morning,
(อาย ซี ยู อิน เดอะ มอนิง ,)
when the day is fresh.
(ฮเว็น เดอะ เด อีส ฟเร็ฌ)
I’m coming home again.
(แอม คัมอิง โฮม อะเกน)
It’s warmer where you’re waiting.
(อิทซ วามเมอร์ ฮแว ยัวร์ เวททิง)
It feels more like July.
(อิท ฟีล โม ไลค จูไล)
Ther’s pillows in their cases
(เตอร์ พีลโล ซิน แด เคซ)
& one of those is mine.
(& วัน อ็อฝ โฑส อีส ไมน)
And you wrote the words I love you,
(แอ็นด ยู โรท เดอะ เวิด ซาย ลัฝ ยู ,)
& sprayed it with perfume.
(& ซพเร ดิท วิฑ เพอฟยูม)
It is better than the fire is
(อิท อีส เบทเทอะ แฑ็น เดอะ ไฟร อีส)
to heat this lonely room.
(ทู ฮีท ดีซ โลนลิ รุม)
It is warmer where you’re waiting
(อิท อีส วามเมอร์ ฮแว ยัวร์ เวททิง)
It feels more like July.
(อิท ฟีล โม ไลค จูไล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Plain Morning คำอ่านไทย Dashboard Confessional

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น