เนื้อเพลง Standard Lines คำอ่านไทย Dashboard Confessional

Which of the bold faced lies will we use?
( ฮวิช อ็อฝ เดอะ โบลด เฟซ ไล วิล วี ยูซ)
I hope that you’re happy, you really deserve it,
(ไอ โฮพ แดท ยัวร์ แฮพพิ , ยู ริแอ็ลลิ ดิเสิฝ อิท ,)
this will be the best for us both in the end.
(ดีซ วิล บี เดอะ เบ็ซท ฟอ อัซ โบธ อิน ดิ เอ็นด)

But your taste still lingers on my lips like I just placed them upon yours
(บัท ยุร เทซท ซทิล ลีงเกอะ ออน มาย ลิพ ไลค ไก จัซท พเลซ เฑ็ม อุพอน ยุร)
and I starve for you.
(แอ็นด ดาย ซทาฝ ฟอ ยู)
But this new diet’s liquid
(บัท ดีซ นยู ไดเอ็ท ลีควิด)
and dulling to the senses.
(แอ็นด dullings ทู เดอะ เซ็นซ)
And it’s crude but it will do.
(แอ็นด อิทซ ครูด บัท ดิธ วิล ดู)

Which of the standard lines will we use?
(ฮวิช อ็อฝ เดอะ ซแทนเอิด ไลน วิล วี ยูซ)
I’ve been meaning to call you. I’ve just been so busy.
(แอฝ บีน มีนนิง ทู คอล ยู แอฝ จัซท บีน โซ บีสอิ)
We’ll catch up soon.
(เว็ล แค็ช อัพ ซูน)
Let’s make it a point to.
(เล็ท เมค อิท ดา พอยนท ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Standard Lines คำอ่านไทย Dashboard Confessional

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น