เนื้อเพลง Cry คำอ่านไทย Michael Jackson

Somebody shakes when the wind blows
( ซัมบอดี้ เฌค ฮเว็น เดอะ วินด บโล)
Somebody’s missing a friend, hold on
(ซัมบอดี้ มีซซิง อะ ฟเร็นด , โฮลด ออน)
Somebody’s lacking a hero
(ซัมบอดี้ ลากคิง อะ ฮีโร)
And they have not a clue
(แอ็นด เด แฮ็ฝ น็อท ดา คลู)
When it’s all gonna end
(ฮเว็น อิทซ ซอร์ กอนนะ เอ็นด)

Stories buried and untold
(สตอยสฺ เบริ แอ็นด อันโทลด)
Someone is hiding the truth, hold on
(ซัมวัน อีส ไฮดอิง เดอะ ทรูธ , โฮลด ออน)
When will this mystery unfold
(ฮเว็น วิล ดีซ มีซเทอะริ อันโฟลด)
And will the sun ever shine
(แอ็นด วิล เดอะ ซัน เอฝเออะ ไฌน)
In the blind man’s eyes when he cries?
(อิน เดอะ บไลนด แม็น ไอ ฮเว็น ฮี ไคร)

Chorus
(โครัซ)
You can change the world [I can’t do it by myself]
(ยู แค็น เชนจ เดอะ เวิลด [ ไอ แค็นท ดู อิท ไบ ไมเซลฟ ])
You can touch the sky [Gonna take somebody’s help]
(ยู แค็น ทั๊ช เดอะ ซไค [ กอนนะ เทค ซัมบอดี้ เฮ็ลพ ])
You’re the chosen one [I’m gonna need some kind of sign]
(ยัวร์ เดอะ โชเซ่น วัน [ แอม กอนนะ นีด ซัม ไคนด อ็อฝ ไซน ])
If we all cry at the same time tonight
(อิฟ วี ออล คไร แอ็ท เดอะ เซม ไทม ทุไนท)

People laugh when they’re feeling sad
(พี๊เพิ่ล ลาฟ ฮเว็น เดรว ฟีลอิง แซ็ด)
Someone is taking a life, hold on
(ซัมวัน อีส เทคอิง อะ ไลฟ , โฮลด ออน)
Respect to believe in your dreams
(ริซเพคท ทู บิลีฝ อิน ยุร ดรีม)
Tell me where were you
(เท็ล มี ฮแว เวอ ยู)
When your children cried last night?
(ฮเว็น ยุร ชีลดเร็น คไร ลาซท ไนท)

Faces fill with madness
(เฟซ ฟิล วิฑ แมดเน็ซ)
Miracles unheard of, hold on
(มิ๊ราเคิ่ล unheard อ็อฝ , โฮลด ออน)
Faith is found in the winds
(เฟธ อีส เฟานด อิน เดอะ วินด)
All we have to do
(ออล วี แฮ็ฝ ทู ดู)
Is reach for the truth
(อีส รีช ฟอ เดอะ ทรูธ)

You can change the world [I can’t do it by myself]
(ยู แค็น เชนจ เดอะ เวิลด [ ไอ แค็นท ดู อิท ไบ ไมเซลฟ ])
You can touch the sky [Gonna take somebody’s help]
(ยู แค็น ทั๊ช เดอะ ซไค [ กอนนะ เทค ซัมบอดี้ เฮ็ลพ ])
You’re the chosen one [I’m gonna need some kind of sign]
(ยัวร์ เดอะ โชเซ่น วัน [ แอม กอนนะ นีด ซัม ไคนด อ็อฝ ไซน ])
If we all cry at the same time tonight
(อิฟ วี ออล คไร แอ็ท เดอะ เซม ไทม ทุไนท)

And when that flag blows
(แอ็นด ฮเว็น แดท ฟแล็ก บโล)
There’ll be no more wars
(เดอะเรล บี โน โม วอ)
And when all calls
(แอ็นด ฮเว็น ออล คอล)
I will answer all your prayers
(ไอ วิล อานเซอะ ออล ยุร พเรเออะ)

You can change the world [I can’t do it by myself]
(ยู แค็น เชนจ เดอะ เวิลด [ ไอ แค็นท ดู อิท ไบ ไมเซลฟ ])
You can touch the sky [Gonna take somebody’s help]
(ยู แค็น ทั๊ช เดอะ ซไค [ กอนนะ เทค ซัมบอดี้ เฮ็ลพ ])
You’re the chosen one [I’m gonna need some kind of sign]
(ยัวร์ เดอะ โชเซ่น วัน [ แอม กอนนะ นีด ซัม ไคนด อ็อฝ ไซน ])
If we all cry at the same time tonight
(อิฟ วี ออล คไร แอ็ท เดอะ เซม ไทม ทุไนท)

You can change the world [I can’t do it by myself]
(ยู แค็น เชนจ เดอะ เวิลด [ ไอ แค็นท ดู อิท ไบ ไมเซลฟ ])
You can touch the sky [Gonna take somebody’s help]
(ยู แค็น ทั๊ช เดอะ ซไค [ กอนนะ เทค ซัมบอดี้ เฮ็ลพ ])
You’re the chosen one [I’m gonna need some kind of sign]
(ยัวร์ เดอะ โชเซ่น วัน [ แอม กอนนะ นีด ซัม ไคนด อ็อฝ ไซน ])
If we all cry at the same time tonight
(อิฟ วี ออล คไร แอ็ท เดอะ เซม ไทม ทุไนท)

You can change the world
(ยู แค็น เชนจ เดอะ เวิลด)
You can touch the sky [Gonna take somebody’s help]
(ยู แค็น ทั๊ช เดอะ ซไค [ กอนนะ เทค ซัมบอดี้ เฮ็ลพ ])
You’re the chosen one [I’m gonna need some kind of sign]
(ยัวร์ เดอะ โชเซ่น วัน [ แอม กอนนะ นีด ซัม ไคนด อ็อฝ ไซน ])
If we all cry at the same time tonight
(อิฟ วี ออล คไร แอ็ท เดอะ เซม ไทม ทุไนท)

If we all cry at the same time tonight
(อิฟ วี ออล คไร แอ็ท เดอะ เซม ไทม ทุไนท)
If we all cry at the same time tonight
(อิฟ วี ออล คไร แอ็ท เดอะ เซม ไทม ทุไนท)

Change the world
(เชนจ เดอะ เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cry คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น