เนื้อเพลง I Can Only Imagine คำอ่านไทย Mercy Me

I can only imagine
( ไอ แค็น โอ๊นลี่ อิแมจอิน)
What it will be like
(ว็อท ดิธ วิล บี ไลค)
When I walk
(ฮเว็น นาย วอค)
By your side
(ไบ ยุร ไซด)

I can only imagine
(ไอ แค็น โอ๊นลี่ อิแมจอิน)
What my eyes will see
(ว็อท มาย ไอ วิล ซี)
When your face
(ฮเว็น ยุร เฟซ)
Is before me
(อีส บิโฟ มี)
I can only imagine
(ไอ แค็น โอ๊นลี่ อิแมจอิน)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Surrounded by Your glory, what will my heart feel
(ซะเรานด ไบ ยุร กโลริ , ว็อท วิล มาย ฮาท ฟีล)
Will I dance for you Jesus or in awe of you be still
(วิล ไอ ดานซ ฟอ ยู จีสัซ ออ อิน ออ อ็อฝ ยู บี ซทิล)
Will I stand in your presence or to my knees will I fall
(วิล ไอ ซแท็นด อิน ยุร พเรสเอ็นซ ออ ทู มาย นี วิล ไอ ฟอล)
Will I sing hallelujah, will I be able to speak at all
(วิล ไอ ซิง เฮลเลวลูยา , วิล ไอ บี เอ๊เบิ้ล ทู ซพีค แกท ออล)
I can only imagine
(ไอ แค็น โอ๊นลี่ อิแมจอิน)

I can only imagine
(ไอ แค็น โอ๊นลี่ อิแมจอิน)
When that day comes
(ฮเว็น แดท เด คัม)
And I find myself
(แอ็นด ดาย ไฟนด ไมเซลฟ)
Standing in the Son
(ซแทนดิง อิน เดอะ ซัน)

I can only imagine
(ไอ แค็น โอ๊นลี่ อิแมจอิน)
When all I will do
(ฮเว็น ออล ไอ วิล ดู)
Is forever
(อีส เฟาะเรฝเออะ)
Forever worship You
(เฟาะเรฝเออะ เวอฌิพ ยู)
I can only imagine
(ไอ แค็น โอ๊นลี่ อิแมจอิน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I can only imagine [x2]
(ไอ แค็น โอ๊นลี่ อิแมจอิน [ x2 ])

I can only imagine
(ไอ แค็น โอ๊นลี่ อิแมจอิน)
When all I will do
(ฮเว็น ออล ไอ วิล ดู)
Is forever, forever worship you
(อีส เฟาะเรฝเออะ , เฟาะเรฝเออะ เวอฌิพ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Can Only Imagine คำอ่านไทย Mercy Me

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น