เนื้อเพลง Darling Be Home Soon คำอ่านไทย Joe Cocker

Come
( คัม)
And talk of all the things we did today
(แอ็นด ทอค อ็อฝ ออล เดอะ ธิง วี ดิด ทุเด)
Here
(เฮียร)
And laugh about our funny little ways
(แอ็นด ลาฟ อะเบาท เอ๊า ฟันนิ ลิ๊ทเทิ่ล เว)
While we have a few minutes to breathe
(ฮไวล วี แฮ็ฝ อะ ฟยู มินยูท ทู บรีฑ)
Then I know that it’s time you must leave
(เด็น นาย โน แดท อิทซ ไทม ยู มัซท ลีฝ)

But darling be home soon
(บัท ดาลิง บี โฮม ซูน)
I couldn’t bear to wait an extra minute if you dawdled
(ไอ คูดซึ่น แบ ทู เวท แอน เอ๊กซทร่า มินยูท อิฟ ยู dawdled)
My darling be home soon
(มาย ดาลิง บี โฮม ซูน)
It’s not just these few hours but I’ve been waiting since I toddled
(อิทซ น็อท จัซท ฑิส ฟยู เอาร บัท แอฝ บีน เวททิง ซินซ ไอ ทอดเดิล)
For the great relief of having you to talk to
(ฟอ เดอะ กเรท ริลีฟ อ็อฝ แฮฝวิ่ง ยู ทู ทอค ทู)

And now
(แอ็นด เนา)
A quarter of my life is almost past
(อะ ควอเทอะ อ็อฝ มาย ไลฟ อีส ออลโมซท พาซท)
I think I’ve come to see myself at last
(ไอ ธิงค แอฝ คัม ทู ซี ไมเซลฟ แอ็ท ลาซท)
And I see that the time spent confused
(แอ็นด ดาย ซี แดท เดอะ ไทม ซเพ็นท ค็อนฟยูส)
Was the time that I spent without you
(วอส เดอะ ไทม แดท ไอ ซเพ็นท วิเฑาท ยู)
And I feel myself in bloom
(แอ็นด ดาย ฟีล ไมเซลฟ อิน บลูม)

So darling be home soon
(โซ ดาลิง บี โฮม ซูน)
I couldn’t bear to wait an extra minute if you dawdled
(ไอ คูดซึ่น แบ ทู เวท แอน เอ๊กซทร่า มินยูท อิฟ ยู dawdled)
My darling be home soon
(มาย ดาลิง บี โฮม ซูน)
It’s not just these few hours but I’ve been waiting since I toddled
(อิทซ น็อท จัซท ฑิส ฟยู เอาร บัท แอฝ บีน เวททิง ซินซ ไอ ทอดเดิล)
For the great relief of having you to talk to
(ฟอ เดอะ กเรท ริลีฟ อ็อฝ แฮฝวิ่ง ยู ทู ทอค ทู)

[Instrumental break]
([ อินซทรุเมนแท็ล บเรค ])

Darling be home soon
(ดาลิง บี โฮม ซูน)
I couldn’t bear to wait an extra minute if you dawdled
(ไอ คูดซึ่น แบ ทู เวท แอน เอ๊กซทร่า มินยูท อิฟ ยู dawdled)
My darling be home soon
(มาย ดาลิง บี โฮม ซูน)
It’s not just these few hours but I’ve been waiting since I toddled
(อิทซ น็อท จัซท ฑิส ฟยู เอาร บัท แอฝ บีน เวททิง ซินซ ไอ ทอดเดิล)
For the great relief of having you to talk to
(ฟอ เดอะ กเรท ริลีฟ อ็อฝ แฮฝวิ่ง ยู ทู ทอค ทู)

Go
(โก)
And beat your crazy head against the sky
(แอ็นด บีท ยุร คเรสิ เฮ็ด อะเกนซท เดอะ ซไค)
Try
(ทไร)
And see beyond the houses and your eyes
(แอ็นด ซี บิยอนด เดอะ เฮาซ แซน ยุร ไอ)
It’s ok to shoot the moon
(อิทซ โอเค ทู ฌูท เดอะ มูน)

So darling
(โซ ดาลิง)
My darling be home soon
(มาย ดาลิง บี โฮม ซูน)
I couldn’t bear to wait an extra minute if you dawdled
(ไอ คูดซึ่น แบ ทู เวท แอน เอ๊กซทร่า มินยูท อิฟ ยู dawdled)
My darling be home soon
(มาย ดาลิง บี โฮม ซูน)
It’s not just these few hours but I’ve been waiting since I toddled
(อิทซ น็อท จัซท ฑิส ฟยู เอาร บัท แอฝ บีน เวททิง ซินซ ไอ ทอดเดิล)
For the great relief of having you to talk to
(ฟอ เดอะ กเรท ริลีฟ อ็อฝ แฮฝวิ่ง ยู ทู ทอค ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Darling Be Home Soon คำอ่านไทย Joe Cocker

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น