เนื้อเพลง Albion คำอ่านไทย Babyshambles

Down in Albion
( เดาน อิน แอลเบียน)
They’re black and blue
(เดรว บแล็ค แอ็นด บลู)
But we don’t talk about that
(บัท วี ด้อนท์ ทอค อะเบาท แดท)
Are you from ’round here?
(อาร์ ยู ฟร็อม เรานด เฮียร)
How do you do?

(เฮา ดู ยู ดู)
I’d like to talk about that
(อาย ไลค ทู ทอค อะเบาท แดท)

Talk over
(ทอค โอเฝอะ)
Gin in teacups
(จิน อิน teacups)
And leaves on the lawn
(แอ็นด ลีฝ ออน เดอะ ลอน)
Violence in bus stops
(ไฝโอะเล็นซ อิน บัซ ซท็อพ)
And the pale thin girl with eyes forlorn
(แอ็นด เดอะ เพล ธิน เกิล วิฑ ไอ เฟาะลอน)

More gin in teacups
(โม จิน อิน teacups)
And leaves on the lawn
(แอ็นด ลีฝ ออน เดอะ ลอน)
Violence in dole queues
(ไฝโอะเล็นซ อิน โดล คยู)
And the pale thin girl
(แอ็นด เดอะ เพล ธิน เกิล)
Behind the checkout
(บิไฮนด เดอะ เชกเค้า)

If you’re looking for a cheap sort
(อิฟ ยัวร์ ลุคอิง ฟอ รา ชีพ ซอท)
Set in false anticipation
(เซ็ท อิน ฟอลซ แอนทิซิเพฌัน)
I’ll be waiting in the photo booth
(แอล บี เวททิง อิน เดอะ โฟโท บูธ)
At the underground station
(แอ็ท ดิ อันเดิกเรานด ซเทฌัน)

So come away, won’t you come away
(โซ คัม อะเว , ว็อนท ยู คัม อะเว)
We could go to…
(วี เคิด โก ทู)
Deptford, Catford, Watford, Digberth, Mansfield
(Deptford , Catford , Watford , Digberth , Mansfield)
Ahh anywhere in Albion
(อา เอนอิฮแว อิน แอลเบียน)

Anywhere in Albion
(เอนอิฮแว อิน แอลเบียน)
Anywhere in Albion
(เอนอิฮแว อิน แอลเบียน)

Yellowing classics
(Yellowings คแลซซิแค็ล)
And canons at dawn
(แอ็นด แคนยัน แอ็ท ดอน)
Coffee wallahs and pith helmets
(คอฟฟิ วาลละ แซน พิธ เฮลเม็ท)
And an English song
(แอ็นด แอน อีงกลิฌ ซ็อง)

Mmm… Reebok classics
(อึม ลีบอค คแลซซิแค็ล)
And canons at dawn
(แอ็นด แคนยัน แอ็ท ดอน)
Terrible warlords, good Warlords
(เท๊อริเบิ้ล warlords , เกิด Warlords)
And an English song
(แอ็นด แอน อีงกลิฌ ซ็อง)

Oo if you’re looking for a cheap sort
(โอโอ อิฟ ยัวร์ ลุคอิง ฟอ รา ชีพ ซอท)
All glint with perspiration
(ออล กลินท วิฑ เพิซพิเรฌัน)
There’s a four-mile queue
(แดร์ ซา โฟ ไมล คยู)
Outside the disused power station
(เอาทไซด เดอะ ดิซยูซ เพาเออะ ซเทฌัน)

Now come away, oh say you’ll come away
(เนา คัม อะเว , โอ เซ โยว คัม อะเว)
We’ll go to…
(เว็ล โก ทู)
Satsworth, Senford, Weovil, Woomoyle, NEW-CAST-LE
(Satsworth , Senford , Weovil , Woomoyle , นยู คาซท LE)

If you are looking for a cheap tart
(อิฟ ยู อาร์ ลุคอิง ฟอ รา ชีพ ทาท)
Don’t glint with perspiration
(ด้อนท์ กลินท วิฑ เพิซพิเรฌัน)
There’s a five-mile queue
(แดร์ ซา ไฟฝ ไมล คยู)
Outside the disused power station
(เอาทไซด เดอะ ดิซยูซ เพาเออะ ซเทฌัน)
Now come away [away], won’t you come away
(เนา คัม อะเว [ อะเว ] , ว็อนท ยู คัม อะเว)

We’ll go to…
(เว็ล โก ทู)
Bedtown, Oldham, Nunthorpe, Rowlam, Bristol
(Bedtown , Oldham , Nunthorpe , Rowlam , Bristol)
Aaa-nywhere in Albion
(Aaa nywhere อิน แอลเบียน)

Anywhere in Albion
(เอนอิฮแว อิน แอลเบียน)
Anywhere in Albion
(เอนอิฮแว อิน แอลเบียน)
Anywhere in Albion
(เอนอิฮแว อิน แอลเบียน)
Anywhere in Albion…
(เอนอิฮแว อิน แอลเบียน)

Demo Version
(เดโม เฝอฉัน)

Down in Albion
(เดาน อิน แอลเบียน)
Ah, they’re black and blue
(อา , เดรว บแล็ค แอ็นด บลู)
But we don’t talk about that
(บัท วี ด้อนท์ ทอค อะเบาท แดท)
Are you from ’round here?
(อาร์ ยู ฟร็อม เรานด เฮียร)
How do you do?
(เฮา ดู ยู ดู)
I’d like to talk about that
(อาย ไลค ทู ทอค อะเบาท แดท)

Talk over
(ทอค โอเฝอะ)
Gin in teacups
(จิน อิน teacups)
And leaves on the lawn
(แอ็นด ลีฝ ออน เดอะ ลอน)
Violence in bus stops
(ไฝโอะเล็นซ อิน บัซ ซท็อพ)
And the pale thin girl with eyes forlorn
(แอ็นด เดอะ เพล ธิน เกิล วิฑ ไอ เฟาะลอน)

Aah, gin in teacups
(อาอ้า , จิน อิน teacups)
And leaves on the lawn
(แอ็นด ลีฝ ออน เดอะ ลอน)
Violence in dole queues
(ไฝโอะเล็นซ อิน โดล คยู)
And the pale thin girl behind the checkout
(แอ็นด เดอะ เพล ธิน เกิล บิไฮนด เดอะ เชกเค้า)

But if you’re looking for a cheap talk
(บัท อิฟ ยัวร์ ลุคอิง ฟอ รา ชีพ ทอค)
Glint with perspiration
(กลินท วิฑ เพิซพิเรฌัน)
There’s a four-mile queue
(แดร์ ซา โฟ ไมล คยู)
Outside the disused power station
(เอาทไซด เดอะ ดิซยูซ เพาเออะ ซเทฌัน)
Now come away, won’t you come away
(เนา คัม อะเว , ว็อนท ยู คัม อะเว)
We’ll go to
(เว็ล โก ทู)
Deptford, Digby…
(Deptford , Digby)
Anywhere in Albion
(เอนอิฮแว อิน แอลเบียน)

Yellowing classics
(Yellowings คแลซซิแค็ล)
And canons at dawn
(แอ็นด แคนยัน แอ็ท ดอน)

Reebok classics
(ลีบอค คแลซซิแค็ล)
And canons at dawn
(แอ็นด แคนยัน แอ็ท ดอน)

But if you’re looking for a cheap sort
(บัท อิฟ ยัวร์ ลุคอิง ฟอ รา ชีพ ซอท)
That’s in false anticipation
(แด๊ท ซิน ฟอลซ แอนทิซิเพฌัน)
It’ll be waiting in the photo booth
(อิว บี เวททิง อิน เดอะ โฟโท บูธ)
At the railway station
(แอ็ท เดอะ เรโอเวย์ ซเทฌัน)

Ah come away, won’t you come away
(อา คัม อะเว , ว็อนท ยู คัม อะเว)
We’re going to…
(เวีย โกอิ้ง ทู)
Watford, London Fields
(Watford , ลันดัน ฟีลด)
Anywhere oh
(เอนอิฮแว โอ)

If you’re looking for a cheap sort
(อิฟ ยัวร์ ลุคอิง ฟอ รา ชีพ ซอท)
That’s in false anticipation
(แด๊ท ซิน ฟอลซ แอนทิซิเพฌัน)
It’ll be waiting in the photo booth
(อิว บี เวททิง อิน เดอะ โฟโท บูธ)
At the underground station
(แอ็ท ดิ อันเดิกเรานด ซเทฌัน)

Oh come away, won’t you come away
(โอ คัม อะเว , ว็อนท ยู คัม อะเว)
We’re going to…
(เวีย โกอิ้ง ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Albion คำอ่านไทย Babyshambles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น