เนื้อเพลง Before Your Love คำอ่านไทย Kelly Clarkson

I wonder how I ever made it through a day
( ไอ วันเดอะ เฮา ไอ เอฝเออะ เมด อิท ธรู อะ เด)
How did I settle for the world in shades of gray
(เฮา ดิด ดาย เซ็ทเทิ่ล ฟอ เดอะ เวิลด อิน เฌด อ็อฝ กเร)
When you go in circles all the scenery looks the same
(ฮเว็น ยู โก อิน เซ๊อร์เคิ้ล ซอร์ เดอะ ซีนเออะริ ลุค เดอะ เซม)
And you don’t know why
(แอ็นด ยู ด้อนท์ โน ฮไว)
And I looked into your eyes
(แอ็นด ดาย ลุค อีนทุ ยุร ไอ)
Where the road stretched out in front of me
(ฮแว เดอะ โรด ซทเร็ช เอ้า อิน ฟรันท อ็อฝ มี)
And I realized
(แอ็นด ดาย รีแอะไลส)

I never lived
(ไอ เนฝเวอะ ไลฝ)
Before your love
(บิโฟ ยุร ลัฝ)
I never felt
(ไอ เนฝเวอะ เฟ็ลท)
Before your touch
(บิโฟ ยุร ทั๊ช)
I never needed anyone
(ไอ เนฝเวอะ นีด เอนอิวัน)
To make me feel alive
(ทู เมค มี ฟีล อะไลฝ)
But then again
(บัท เด็น อะเกน)
I wasn’t really livin’
(ไอ วอสซึ้น ริแอ็ลลิ ลีฝอิน)
I never lived
(ไอ เนฝเวอะ ไลฝ)
Before your love
(บิโฟ ยุร ลัฝ)

I wanted more than just an ordinary life
(ไอ ว็อนท โม แฑ็น จัซท แอน ออดิเนริ ไลฟ)
All of my dreams seemed like castles in the sky
(ออล อ็อฝ มาย ดรีม ซีมี ไลค แค๊สเซิ่ล ซิน เดอะ ซไค)
I stand before you and my heart is in your hands
(ไอ ซแท็นด บิโฟ ยู แอ็นด มาย ฮาท อีส ซิน ยุร แฮ็นด)
And I don’t know how
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน เฮา)
I survived without your kiss
(ไอ เซอะไฝฝ วิเฑาท ยุร คิซ)
Cuz you’ve given me a reason to exist
(คัซ ยู๊ฟ กีฝเอ็น มี อะ รี๊ซั่น ทู เอ็กสีซท)

I never lived
(ไอ เนฝเวอะ ไลฝ)
Before your love
(บิโฟ ยุร ลัฝ)
I never felt
(ไอ เนฝเวอะ เฟ็ลท)
Before your touch
(บิโฟ ยุร ทั๊ช)
I never needed anyone
(ไอ เนฝเวอะ นีด เอนอิวัน)
To make me feel alive
(ทู เมค มี ฟีล อะไลฝ)
But then again
(บัท เด็น อะเกน)
I wasn’t really livin’
(ไอ วอสซึ้น ริแอ็ลลิ ลีฝอิน)
I never lived
(ไอ เนฝเวอะ ไลฝ)
Before your love
(บิโฟ ยุร ลัฝ)

I never lived
(ไอ เนฝเวอะ ไลฝ)
Before your love
(บิโฟ ยุร ลัฝ)

And I don’t know why
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮไว)
Why the sun decides to shine
(ฮไว เดอะ ซัน ดิไซด ทู ไฌน)
But you breathed your love into me just in time
(บัท ยู บเร็ธ ยุร ลัฝ อีนทุ มี จัซท อิน ไทม)

I never lived
(ไอ เนฝเวอะ ไลฝ)
Before your love
(บิโฟ ยุร ลัฝ)
I never felt
(ไอ เนฝเวอะ เฟ็ลท)
Before your touch
(บิโฟ ยุร ทั๊ช)
I never needed anyone
(ไอ เนฝเวอะ นีด เอนอิวัน)
To make me feel alive
(ทู เมค มี ฟีล อะไลฝ)
But then again
(บัท เด็น อะเกน)
I wasn’t really living
(ไอ วอสซึ้น ริแอ็ลลิ ลีฝอิง)
I never lived
(ไอ เนฝเวอะ ไลฝ)

I never lived
(ไอ เนฝเวอะ ไลฝ)

BEFORE YOUR LOVE!
(บิโฟ ยุร ลัฝ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Before Your Love คำอ่านไทย Kelly Clarkson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น