เนื้อเพลง Missing You คำอ่านไทย Ruff Endz

[Intro]
( [ อินโทร ])
Hmm, yeah
(อึม , เย่)
[I miss you baby]
([ ไอ มิซ ยู เบบิ ])
I been missin’ you
(ไอ บีน มิซซิน ยู)
[It’s so hard bein’ away from you]
([ อิทซ โซ ฮาด บีนโพลอะเว ฟร็อม ยู ])
Girl, I been missin’ you, baby
(เกิล , ไอ บีน มิซซิน ยู , เบบิ)
[Mmm, I want you next to me so bad]
([ อึม , ไอ ว็อนท ยู เน็คซท ทู มี โซ แบ็ด ])
I been thinking about you girl
(ไอ บีน ติ้งกิง อะเบาท ยู เกิล)
[I miss you so much girl]
([ ไอ มิซ ยู โซ มัช เกิล ])

I never felt loneliness like this before
(ไอ เนฝเวอะ เฟ็ลท โลนลิเน็ซ ไลค ดีซ บิโฟ)
I’m so paranoid
(แอม โซ พารานอย)
Thinkin’ you gonna walk through the door
(ติ้งกิน ยู กอนนะ วอค ธรู เดอะ โด)
Girl my heart has so much pain to endure
(เกิล มาย ฮาท แฮ็ส โซ มัช เพน ทู เอ็นดยูร)
It’s been hurting for so long ’til it feels sore
(อิทซ บีน เฮอดิง ฟอ โซ ล็อง ทิล อิท ฟีล โซ)

Girl I don’t wanna hurt no more
(เกิล ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮิท โน โม)
You’re everything worth living for
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง เวิธ ลีฝอิง ฟอ)
So baby come back to me
(โซ เบบิ คัม แบ็ค ทู มี)
You belong with me naturally
(ยู บิลอง วิฑ มี แนชแร็ลลิ)
Take me outta my misery
(เทค มี เอ๊าตา มาย มีสริ)
Girl I’m going crazy
(เกิล แอม โกอิ้ง คเรสิ)

1 – Girl I been missing you, like crazy
(วัน เกิล ไอ บีน มีซซิง ยู , ไลค คเรสิ)
Every minute seems like hours
(เอฝริ มินยูท ซีม ไลค เอาร)
Every day seems like weeks
(เอฝริ เด ซีม ไลค วีค)
Girl I been missing you, like crazy
(เกิล ไอ บีน มีซซิง ยู , ไลค คเรสิ)
Every minute seems like hours
(เอฝริ มินยูท ซีม ไลค เอาร)
Every day seems like weeks
(เอฝริ เด ซีม ไลค วีค)

Girl I been missing you, like crazy
(เกิล ไอ บีน มีซซิง ยู , ไลค คเรสิ)
Every minute seems like hours
(เอฝริ มินยูท ซีม ไลค เอาร)
Every day seems like weeks
(เอฝริ เด ซีม ไลค วีค)
Ooh girl, I’m missing you
(อู้ เกิล , แอม มีซซิง ยู)
[Ooh girl, I’m missing you]
([ อู้ เกิล , แอม มีซซิง ยู ])
You know I’m wanting to
(ยู โน แอม วอนทิง ทู)
Spend every moment with you
(ซเพ็นด เอฝริ โมเม็นท วิฑ ยู)

Girl it’s been so long since I seen your face
(เกิล อิทซ บีน โซ ล็อง ซินซ ไอ ซีน ยุร เฟซ)
And I’m feeling so out of place
(แอ็นด แอม ฟีลอิง โซ เอ้า อ็อฝ พเลซ)
The touch of your fingertips on my back
(เดอะ ทั๊ช อ็อฝ ยุร ฟิงเกอร์ทิป ออน มาย แบ็ค)
As we make contact, didn’t I react
(แอ็ส วี เมค คอนแท็คท , ดิ๊นอิน ไอ ริแอคท)

To the chills you send through my vains
(ทู เดอะ ชิล ยู เซ็นด ธรู มาย เฝน)
Girl just the thought of you drive me insane
(เกิล จัซท เดอะ ธอท อ็อฝ ยู ดไรฝ มี อินเซน)
Girl I can’t wait to feel that feeling again
(เกิล ไอ แค็นท เวท ทู ฟีล แดท ฟีลอิง อะเกน)
It’s your sweet love, I’m missing
(อิทซ ยุร สวี้ท ลัฝ , แอม มีซซิง)

Repeat 1
(ริพีท วัน)

[Spoken]
([ ซโพเค็น ])
Girl, I’m missing you like crazy
(เกิล , แอม มีซซิง ยู ไลค คเรสิ)
I don’t know what it is about you
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ดิธ อีส อะเบาท ยู)
Each moment without you
(อีช โมเม็นท วิเฑาท ยู)
Seems like forever babe
(ซีม ไลค เฟาะเรฝเออะ เบบ)

I just need to be next to you
(ไอ จัซท นีด ทู บี เน็คซท ทู ยู)
And until I’m next to you
(แอ็นด อันทีล แอม เน็คซท ทู ยู)
I’ll be missin’ you babe
(แอล บี มิซซิน ยู เบบ)

[Oh, oh, oh, oh]
([ โอ , โอ , โอ , โอ ])
I been missing you
(ไอ บีน มีซซิง ยู)
[Oh, oh, oh, oh]
([ โอ , โอ , โอ , โอ ])
Oh, the days have been so long
(โอ , เดอะ เด แฮ็ฝ บีน โซ ล็อง)
I been missing you
(ไอ บีน มีซซิง ยู)
[Oh, oh, oh, oh]
([ โอ , โอ , โอ , โอ ])
I been thinkin’ about cheatin’ Mrs. Jones
(ไอ บีน ติ้งกิน อะเบาท ชีทดินมีซซิซ โจเนส)
I been missing you
(ไอ บีน มีซซิง ยู)
[Oh, oh, oh, oh]
([ โอ , โอ , โอ , โอ ])
Said I’m lost without you baby
(เซ็ด แอม ล็อซท วิเฑาท ยู เบบิ)
Oh baby, baby
(โอ เบบิ , เบบิ)
I been missing you
(ไอ บีน มีซซิง ยู)
I been missing you baby
(ไอ บีน มีซซิง ยู เบบิ)

Repeat 1
(ริพีท วัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Missing You คำอ่านไทย Ruff Endz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น