เนื้อเพลง Walk Away คำอ่านไทย Franz Ferdinand

Innocence for pride, crush the end within my stride
( อีนโนะเซ็นซ ฟอ พไรด , ครัฌ ดิ เอ็นด วิฑีน มาย ซทไรด)
Said Im strong now I know that Im a leader
(เซ็ด แอม ซทร็อง เนา ไอ โน แดท แอม มา ลีดเออะ)
I love the sound of you walking away, you walking away
(ไอ ลัฝ เดอะ เซานด อ็อฝ ยู วอคกิง อะเว , ยู วอคกิง อะเว)
Mascara bleeds a blackened tear
(แม็ซแคระ บลีด ซา บแล็คเค็น เทีย)
Oh, and I am cold, yes Im cold, but not as cold as you are
(โอ , แอ็นด ดาย แอ็ม โคลด , เย็ซ แอม โคลด , บัท น็อท แอ็ส โคลด แอ็ส ยู อาร์)
I love the sound of you walking away, you walking away
(ไอ ลัฝ เดอะ เซานด อ็อฝ ยู วอคกิง อะเว , ยู วอคกิง อะเว)
I love the sound of you walking away, walking away, hey, hey
(ไอ ลัฝ เดอะ เซานด อ็อฝ ยู วอคกิง อะเว , วอคกิง อะเว , เฮ , เฮ)

Why dont you walk away? Why dont you walk away?
(ฮไว ด้อนท์ ยู วอค อะเว ฮไว ด้อนท์ ยู วอค อะเว)
Why dont you walk away? No buildings will fall down
(ฮไว ด้อนท์ ยู วอค อะเว โน บีลดิง วิล ฟอล เดาน)
Why dont you walk away? No quake will split the ground
(ฮไว ด้อนท์ ยู วอค อะเว โน คเวค วิล ซพลิท เดอะ กเรานด)
Why dont you walk away? The sun won’t swallow the sky
(ฮไว ด้อนท์ ยู วอค อะเว เดอะ ซัน ว็อนท ซวอลโล เดอะ ซไค)
Why dont you walk away? Statues will not cry
(ฮไว ด้อนท์ ยู วอค อะเว ซแทชอิว วิล น็อท คไร)
Why dont you walk away? Why dont you walk away?
(ฮไว ด้อนท์ ยู วอค อะเว ฮไว ด้อนท์ ยู วอค อะเว)
Why dont you walk away?
(ฮไว ด้อนท์ ยู วอค อะเว)
Why dont you walk away?
(ฮไว ด้อนท์ ยู วอค อะเว)

I cannot turn to see those eyes, as apologies may rise
(ไอ แคนน็อท เทิน ทู ซี โฑส ไอ , แอ็ส อโพโลไจซ์ เม ไรส)
I must be strong and stay an unbeliever
(ไอ มัซท บี ซทร็อง แอ็นด ซเท แอน อันบิลีฝเออะ)
And love the sound of you walking away, you walking away
(แอ็นด ลัฝ เดอะ เซานด อ็อฝ ยู วอคกิง อะเว , ยู วอคกิง อะเว)
Mascara bleeds into my eye
(แม็ซแคระ บลีด อีนทุ มาย ไอ)
Oh, and Im not cold, I am old, at least as old as you are
(โอ , แอ็นด แอม น็อท โคลด , ไอ แอ็ม โอลด , แอ็ท ลีซท แอ็ส โอลด แอ็ส ยู อาร์)

And as you walk away, oh as you walk away
(แอ็นด แอ็ส ยู วอค อะเว , โอ แอ็ส ยู วอค อะเว)
And as you walk away, my headstone crumbles down
(แอ็นด แอ็ส ยู วอค อะเว , มาย headstone แคมเบิล เดาน)
As you walk away, the Hollywood winds will howl
(แอ็ส ยู วอค อะเว , เดอะ ฮอลิวูด วินด วิล เฮาล)
As you walk away, the Kremlins falling
(แอ็ส ยู วอค อะเว , เดอะ Kremlins ฟ๊อลิง)
Oh, as you walk away, Radio 4 is static
(โอ , แอ็ส ยู วอค อะเว , เรดิโอ โฟว อีส ซแททอิค)
As you walk away, oh, as you walk away
(แอ็ส ยู วอค อะเว , โอ , แอ็ส ยู วอค อะเว)
Oh, as you walk away, oh, as you walk away, hey
(โอ , แอ็ส ยู วอค อะเว , โอ , แอ็ส ยู วอค อะเว , เฮ)

The stab of stilettos
(เดอะ ซแท็บ อ็อฝ ซทิเลทโท)
On a silent night
(ออน อะ ไซเล็นท ไนท)
Stalin smiles and Hitler laughs
(สตอลลิน ซไมล แซน ฮิตเลอร์ ลาฟ)
Churchill claps Mao Tse-Tung on the back
(Churchill คแล็พ Mao Tse ทัง ออน เดอะ แบ็ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Walk Away คำอ่านไทย Franz Ferdinand

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น