เนื้อเพลง Eskimo คำอ่านไทย Damien Rice

Tiredness fuels empty thoughts
( Tiredness ฟยูเอ็ล เอมทิ ธอท)
I find myself disposed
(ไอ ไฟนด ไมเซลฟ ดิซโพส)
Brightness fills empty space
(บไรทเน็ซ ฟิล เอมทิ ซเพซ)
In search of inspiration
(อิน เซิช อ็อฝ อินซพิเรฌัน)
Harder now with higher speed
(อาณ์เดอ เนา วิฑ ไฮเออะ ซพีด)
Washing in on top of me
(ว็อฌนิ่ง อิน ออน ท็อพ อ็อฝ มี)
So I look to my eskimo friend
(โซ ไอ ลุค ทู มาย เอสคีโม ฟเร็นด)
I look to my eskimo friend
(ไอ ลุค ทู มาย เอสคีโม ฟเร็นด)
I look to my eskimo friend
(ไอ ลุค ทู มาย เอสคีโม ฟเร็นด)
When I’m down, down, down.
(ฮเว็น แอม เดาน , เดาน , เดาน)

Rain it wets muddy roads
(เรน หนิด เว็ท มัดดิ โรด)
I find myself exposed
(ไอ ไฟนด ไมเซลฟ เอ็คซโพเส)
Tapping doors, but irritate
(แทปพิง โด , บัท อีริเทท)
In search of destination
(อิน เซิช อ็อฝ เดซทิเนฌัน)
Harder now with higher speed
(อาณ์เดอ เนา วิฑ ไฮเออะ ซพีด)
Washing in on top of me
(ว็อฌนิ่ง อิน ออน ท็อพ อ็อฝ มี)
So I look to my eskimo friend
(โซ ไอ ลุค ทู มาย เอสคีโม ฟเร็นด)
I look to my eskimo friend
(ไอ ลุค ทู มาย เอสคีโม ฟเร็นด)
I look to my eskimo friend
(ไอ ลุค ทู มาย เอสคีโม ฟเร็นด)
When I’m down, down, down.
(ฮเว็น แอม เดาน , เดาน , เดาน)

When I’m down, down, down.
(ฮเว็น แอม เดาน , เดาน , เดาน)
When I’m down, down, down.
(ฮเว็น แอม เดาน , เดาน , เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Eskimo คำอ่านไทย Damien Rice

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น